Styrelsens uppgift är att utarbeta de allmänna riktlinjerna och fatta beslut i omfattande och betydande frågor. Styrelsen övervakar att stiftelsens verksamhet är ändamålsenlig och att stiftelsens medel placeras på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Till styrelsens uppgifter hör även att utnämna verkställande direktören och arbetsutskottets ledamöter.

Styrelsen beslutar om den internationella prisnämndens sammansättning och utser även finalisterna och vinnaren av Millenniumpriset för teknologi.

Teknikakademiens styrelse

Stiftande organisationer

Styrelseordförande
Marja Makarow
Professor,
Akademin för Tekniska Vetenskaper
TTA
Styrelsens vice ordförande
Leni von Bonsdorff
Doctor of Technology,
Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland
STV
Marjo Matikainen-Kallström
DI,
Styrelseordförande
Teknikens Akademikerförbund TEK
Yrjö Neuvo
Professor,
Stiftelsen för teknikens främjande
TES

Näringslivet

Tapani Kiiski
Styrelsemedlem,
Teknologiindustrin
Päivi Leiwo
Styrelsemedlem,
Teknologiindustrin
Marjo Miettinen
Styrelsemedlem,
Finlands näringsliv rf
Annikka Hurme
Representant,
Finlands näringsliv EK

Staten

Martti Hetemäki
Statssekreterare,
Finansministeriet
Mikko Kosonen
Ordförande
Aalto universitet
Ilona Lundström
Avdelningschef,
Arbets- och näringsministeriet
Nina Kopola, Business Finland
Nina Kopola
Generaldirektrör,
Business Finland

Universities

Mari Walls
Rektor
Tammerfors universitet
Moira von Wright
Rektor
Åbo Akademi
Jari Niemelä
Rektor
Helsingfors universitet
Jouko Niinimäki
Rektor
Uleåborgs universitet