Teknikakademien TAF delar vartannat år ut Millenniumpriset för teknologi och ordnar andra evenemang. Dessutom gör TAF Finland känt som ett teknologiland och en nordisk välfärdsstat genom att aktivt medverka i forskarsamhällets, näringslivets och den offentliga förvaltningens nätverk.

En av Teknikakademiens främsta företräden är trepartssamarbetet mellan näringsliv, statsförvaltning och forskarsamhälle samt Akademiens täckande nätverk inom alla dessa tre sektorer. Sektorerna är också representerade både i stiftelsens styrelse och i olika utskott.

Teknikakademien grundades 2003 under namnet Finlands teknologiprisstiftelse. Två år senare bytte den namn till Millennium-prisstiftelsen för att slutligen anta namnet Teknikakademien 2008, då också Akademin för Tekniska Vetenskaper TTA och Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland STV gick med i stiftelsen.

 

Millenniumpriset för teknologi – Innovationer för ett bättre liv

Millenniumpriset för teknologi är en finländsk tribut till innovationer för ett bättre liv. Syftet med priset är att lyfta fram den teknologiska forskningen och göra Finland internationellt känt.

Priset delas ut vartannat år. Förslag till prismottagare kan föreslås av akademier, universitet, forskningsinstitut och industriorganisationer. Kandidater kan nomineras i hela världen, inom alla teknologiområden.