Innovationspriset för kvinnor delas ut för tredje gången: nu tar vi emot förslag till pristagare

Riksdagen och Teknikakademin i Finland TAF tar emot nomineringar till innovationspriset för kvinnor. Organisationer får nominera kandidater 3 december 2018–28 februari 2019.

Innovationspriset tilldelas en kvinna eller en grupp av kvinnor för en vetenskapligt betydande teknisk eller ekonomisk innovation. Det delas ut den 31 maj 2019 och uppgår till 110 000 euro.

Kandidater för innovationspriset 2019 får nomineras under perioden 3.12.2018–28.1.2019. Vi tar uteslutande emot nomineringar från organisationer som universitet, yrkeshögskolor, universitetssjukhus, sjukvårdsdistrikt, statliga forskningsinstitut, vetenskapsakademier, företag och stiftelser. Priset omfattar alla områden inom ekonomi och teknik, till exempel bioteknik, medicinsk teknik, materialteknik, miljöteknik och informations- och kommunikationsteknik. Pristagaren ska vara finsk medborgare.

Lämna in nomineringar här.

Priset delades ut för första gången 2017 och gick då till professor Hele Savin för en metod som tillämpar nanoteknologi för att tillverka solceller med hjälp av svart kisel. År 2018 gick priset till Päivi Myllärinen, doktor i livsmedelsvetenskaper, som under sin anställning vid Valio utvecklat en helt ny mejeriteknik och bland annat de första växtbaserade alternativen till mjölkprodukter.

Priset delas 2019 ut för sista gången.

 

Priset framhäver kvinnornas insatser i innovationsverksamheten

År 2016 uppmärksammade riksdagen den 110-åriga historien av allmän och lika rösträtt genom att inrätta ett innovationspris för kvinnor inom teknologi och ekonomi. Priset markerar vikten av innovationer i dagens samhälle och lyfter fram kvinnornas betydande insats i den innovationsdrivna ekonomiska tillväxten.

Priset främjar kvinnors möjligheter att visa sin expertis och driva nya idéer inom de viktiga samhällssektorerna teknik och ekonomi. Det stöder samtidigt nya innovationer och ny forskning som ger Finland avsevärt samhällskapital och ekonomisk välfärd. Innovationen behöver ändå inte vara ny utan kan ha offentliggjorts tidigare.

Genomförandet och administrationen av processen kring utmärkelsen handhas av Teknikakademin i Finland TAF, på vars förslag riksdagens kanslikommission har tillsatt en jury som ska göra en bedömning av kandidaterna. Juryn väljer ut de högst tio mest meriterade kandidaterna. Kanslikommissionen utser vinnaren bland dessa, och riksdagens talman överräcker priset till vinnaren eller vinnarna 31.5.2019.

 

Närmare information om priset:

Maija-Leena Paavola, riksdagens generalsekreterare, maija-leena.paavola@riksdagen.fi

Marja Makarow, styrelseordförande, Teknikakademin i Finland TAF, marja.makarow@helsinki.fi

 

Närmare information om nomineringen:

Eeva Sievi, operativ chef, Teknikakademin i Finland TAF, eeva.sievi@taf.fi

Aktuellt