Teknikakademien TAF belönar finländskt bioteknikföretag: Millennium hedersutmärkelsen till MetGen Oy som utvecklar enzymprodukter för industrins behov

Teknikakademien TAF har gett den inhemska Millennium hedersutmärkelsen åt MetGen Oy, som specialiserat sig på riktad evolution, det vill säga kontrollerad proteinmodifiering.

TAF delar ut den inhemska Millennium hedersutmärkelsen vartannat år turvis med Millenniumpriset för teknologi. Utmärkelsen tilldelas ett företag eller en forskare som arbetar i Finland inom en sektor med kopplingar till det forskningsområde där det föregående Millenniumprisets mottagare är verksam. Millenniumpriset för teknologi 2016 tilldelades den amerikanska professorn Frances Arnold för den nya och snabba teknik för precisionsmodifiering av enzymer som hon tagit fram. Skräddarsydda enzymer kan inom många industrisektorer ersätta dyr produktion eller produktion som bygger på fossila råvaror. Också MetGen Oy som nu tilldelas Millennium hedersutmärkelsen använder sig av professor Arnolds banbrytande metod.

”Det internationella Millenniumpriset för teknologi med dess prisbelopp på en miljon euro är en internationell utmärkelse. Med Millennium hedersutmärkelsen vill vi däremot belöna och lyfta fram inhemsk företagsverksamhet och forskning av toppnivå inom samma område”, konstaterar Ari Ahonen, vd för Teknikakademien TAF. Med årets hedersutmärkelse vill vi ge vårt stöd åt ett finländskt företag som befinner sig i en stark internationaliseringsfas och medverkar i flera ansvarstunga EU-projekt.”

 

MetGen Oy skapar cleantech-lösningar för industrin

 MetGen Oy grundades 2008 i S:t Karins. Bolaget producerar enzymer till en ständigt växande biomassamarknad. Cleantech-bolaget hjälper industrin att övergå till energieffektivare och snabbare processer med enzymer som också i naturen fungerar som katalysatorer som påskyndar kemiska reaktioner. Styrkan hos de genetiskt skräddarsydda enzymer som MetGen Oy tagit fram ligger i att de tål de svåra förhållanden som krävs inom industrin, exempelvis höga surhetsnivåer och temperaturer.

MetGen Oy utvecklar nya slags enzymer för tre sektorer: cellulosa- och pappersindustri, biobränsleproduktion och rening av industrins avloppsvatten. Inom exempelvis cellulosatillverkning kan man spara energi, kostnader och tid då träflisen med hjälp av enzymer delvis kan spjälkas redan före kokningen. Enzymerna gör det också möjligt att av cellulosaindustrins avfall tillverka bioetanol som lämpar sig som bränsle.

MetGen Oy har lyckats använda riktad evolution och kontrollerad proteinmodifiering enligt principerna för grön kemi, det vill säga genom att försöka minska föroreningarna och användningen av icke-förnybara material inom industrin.

”En stor framtidsutmaning är att kunna utnyttja biomassans alla råvaror för framställning av kemikalier”, berättar MetGen Oy:s vd Alex Michine. ”Vi vill vara verksamma inom bioprocessernas hela värdekedja från början till slut. Vi siktar på att det inte ska uppstå något som helst avfall och att kolavtrycket minskar.”

MetGen Oy har tidigare tilldelats bl.a. det europeiska bioteknologiska John Sime-priset för den mest innovativa teknologin 2016, och 2014 placerade Global Cleantech Cluster Association företaget bland världens tio bästa företag.

”Det är en ära och ett privilegium att ta emot Millennium hedersutmärkelsen. Det ger oss stark motivation att intensifiera vårt arbete för en hållbar tillväxt inom bioekonomin”, säger vd Alex Michine.

 

MetGenin toimitusjohtaja Alex Michine.
MetGen Oy:s vd Alex Michine. Bild: Heikki Räisänen / TAF.

 

Teknikakademien TAF delar ut Millennium hedersutmärkelsen i samarbete med Åbo stad och Turku Science Park samt Åbo universitet, Åbo Yrkeshögskola och Åbo Akademi. Utdelningen sker den 2 november kl. 18 på Åbo stadshus. Representanter för medierna är välkomna till evenemanget.

 Nästa internationella Millenniumpris för teknologi delas ut den 22 maj 2018.

 

Mer information:

Teknikakademien TAF

Ari Ahonen, vd: ari.ahonen@taf.fi, tfn +358 40 061 8300
Mediekontakter: Laura Manas, kommunikationsansvarig, laura.manas@taf.fi, +358 500 989 286

 

JURYN FÖR MILLENNIUM HEDERSUTMÄRKELSEN 2017

Christine Hagström-Näsi, Senior Advisor, Click Innovation Oy
Mart Saarma, professor, Helsingfors universitet
Jukka Seppälä, professor, Aalto-universitetet

 

BILDER: Heikki Räisänen / TAF (MetGens arbetstagare Veera Hämäläinen och Juuso Haapoja i företagets laboratorium). Mera bilder vid TAF:s Flickr-kanal.

Aktuellt