72 innovationer tävlar om Millenniumpriset för teknologi

Till kandidater för Millenniumpriset för teknologi 2018 har nominerats 72 innovationer och 105 personer. Störst var antalet kandidater inom hälsoteknologi och biomedicin samt material- och processteknologi.

De flesta innovationerna kommer från Europa, tätt följt av Förenta staterna. Universitet och forskningsinstitut var de ivrigaste att nominera kandidater samtidigt som företagens andel har stigit något. Större aktivitet noterades särskilt i Asien, där nomineringarna var tre gånger fler än under den föregående nomineringsperioden 2015.

Forskningsinstitut, universitet och företag från hela världen kunde nominera priskandidater under nomineringsperioden 3.4–31.7.2017.

Juryn bedömer kandidaterna och föreslår en vinnare för Teknikakademien TAF:s styrelse

Under hösten och vintern kommer de nominerade kandidaterna att bedömas grundligt. Bedömningen görs av en oberoende jury vars medlemmar representerar de teknologiska vetenskaperna i hela deras bredd. Jurymedlemmarna får tillgång till allt material som de nominerande organisationerna sammanställt och kommer att fördjupa sig närmare i de mest lovande kandidaterna. Efter slutförd bedömning ger juryn ger sitt förslag till TAF:s styrelse som fattar det slutliga beslutet om vinnaren.

Juryns nya ordförande sedan i våras, professor Päivi Törmä vid Aalto-universitetet, ser förväntansfullt fram emot sitt uppdrag.

”Det är fint att få vara med om att belöna vetenskapligt arbete som har varit till betydande hjälp för mänskligheten. För mig personligen är det också intressant att få lära mig om teknologi utanför mitt eget kompetensområde.”

 

Vinnaren offentliggörs i maj 2018

Vinnaren av Millenniumpriset för teknologi 2018 offentliggörs den 22 maj 2018 då också festligheter i anslutning till priset ordnas.

 

Mer information:

Päivi Törmä, juryns ordförande, Aalto-universitetet, tfn 050 382 6770
Ari Ahonen, vd, Teknikakademien TAF, tfn 0400 618 300

 

Millenniumpriset för teknologi

 

Millenniumpriset för teknologi är en finländsk hyllning till teknologiska innovationer som förbättrar människornas livskvalitet. Prisbeloppet är en miljon euro och priset delas ut vartannat år. Priset beviljas inte för ett livsverk utan dess syfte är att sporra till fortsatt högklassig forskning och utveckling kring den belönade innovationen. En av Finlands främsta styrkor är ett pragmatiskt och lösningsorienterat tänkesätt som Millenniumpriset för teknologi för egen del vill göra känt. Millenniumpriset för teknologi utdelas av Teknikakademien TAF.

 

Millenniumpriset för teknologi: samarbetspartners

Aalto-universitetet, FIM, Neste, Nokia, Outotec

 

www.taf.fi

@Tech_Acad_Fin

Aktuellt