Förändringar på Teknikakademien

Förändringar på Teknikakademien

 

Ari Ahonen ny verkställande direktör

 

Ari Ahonen
tekn.dr Ari Ahonen

Teknikakademien TAF:s styrelse har utnämnt tekn.dr Ari Ahonen till ny verkställande direktör för stiftelsen fr.o.m. 1.9.2017. Nuvarande direktör Juha Ylä-Jääski går i pension 1.9.

TAF:s styrelseordförande Marja Makarow tackar Ylä-Jääski för ett gott arbete i ledningen för stiftelsen och särskilt för utbyggnaden av verksamheten: ”Under Juha Ylä-Jääskis ledarskap har TAF byggt ut sitt samhälleliga inflytande med många program. Ett särskilt insatsområdet har varit att väcka de ungas intresse för teknologi bland annat med övningsprogrammet Tekniksprånget och ett Millenniumprogram uttryckligen för unga”, berättar Makarow.

Ari Ahonen har lång erfarenhet av strategisk ledning och har arbetat inom innovationssektorn och byggnads- och fastighetsbranschen. Han har tidigare varit chef bland annat vid Tekes och vd för RYM Oy, Satopalvelut Oy och Omat Vuokra-asunnot Oy OVA. Ahonen är docent i byggnadsproduktion och byggnadsekonomi vid Tammerfors tekniska universitet (TTY) där han också arbetar som deltidsanställd industriprofessor inom fastighetsutveckling.

Ari Ahonen tillför TAF framför allt startup-smidighet, men också erfarenhet från innovationsverksamhet och från fusioneringar inom näringslivet. ”Jag har en bakgrund inom konsolidering av affärsverksamhetens ekonomi och inom förändringsarbete. Jag har varit med om att starta flera företag, både inom ramen för större koncerner och självständiga startup-företag. Det är med entusiasm jag ser fram emot att börja arbeta vid TAF som gjort ett väldigt fint jobb, särskilt vad gäller Millenniumpriset för teknologi. Priset är ett av Finlands viktigaste internationella varumärken och jag ser det som en fantastisk chans att få vara med om att utveckla en välfungerande verksamhet”, konstaterar Ahonen.

Tätare samarbete med vetenskapsakademierna

Den 12 maj var en viktig dag inom det finländska forskarsamhället. Då undertecknade Finska Vetenskapsakademin, Finska Vetenskaps-Societeten, Akademin för Tekniska Vetenskaper och Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland en avsiktsförklaring om att stärka samarbetet och ge verksamheten större internationellt genomslag. Samarbetet tar sikte på att ge vetenskaplig kunskap en större roll och synlighet i samhället och att ställa akademiernas expertis i samhällets tjänst.

I och med avsiktsförklaringen blir de tekniska vetenskaperna allt starkare integrerade i hela forskarsamhället samtidigt som TAF i framtiden fungerar som en partner till alla fyra vetenskapsakademier. Generalsekreteraren för Akademin för Tekniska Vetenskaper, docent Panu Nykänen, är också generalsekreterare för Vetenskapsakademiernas delegation.

TAF:s kontor flyttar till Dipoli

TAF och dess medlemsakademier Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland och Akademin för Tekniska Vetenskaper flyttar den 18 augusti från Norra Esplanaden i Helsingfors till Aalto-universitetets nya huvudbyggnad Dipoli, som genomgått en omfattande renovering. TAF kommer således att ha sitt kontor på sin strategiska partners campus, vilket ger möjligheter till allt smidigare projektsamarbete mellan TAF och Aalto-universitetet.

 

Mer information:

Teknikakademien TAF
Ari Ahonen, verkställande direktör fr.o.m. 1.9.2017, tfn 0400 618 300
Styrelseordförande Marja Makarow, tfn 040 653 1133

Aktuellt