Stiftelserna finansierar ny teknologi med över en miljon

Åtta finländska organisationer delar ut 1,4 miljoner euro i stipendier för teknisk-vetenskaplig forskning. Också riskprojekt som tar sikte på betydande genombrott får stöd.

Privata stiftelser finansierar årligen finländsk vetenskap och konst med hundratals miljoner euro från avkastningen på sin egendom. Vid Stiftelsen Teknikakademiens (TAF) evenemang den 4 april delar åtta finländska stiftelser, fonder och föreningar ut totalt 143 stipendier för forskning och utvecklingsarbete inom teknik. Summan av alla stipendier är 1 421 208 euro.

I och med att statens forsknings- och utvecklingsfinansiering minskat har stiftelsernas stipendier under de senaste åren kommit att spela en växande roll inom forskningsfinansieringen i Finland. Privata finländska stiftelser finansierar årligen forskning med uppskattningsvis 250 miljoner euro.

Största enskilda finansiär i år är K. H. Renlunds stiftelse som delar ut totalt 853 500 euro i stipendier för geologisk forskning. ”Styrkan i stiftelsernas finansiering är att vi också kan finansiera väldigt riskfylld forskning”, berättar Carl Ehlers, vetenskaplig ombudsman för K. H. Renlunds stiftelse.

Ett riskprojekt som tar sikte på ett tekniskt genombrott är Muon Solutions Oy som får ett stipendium från både K. H. Renlunds och Runar Bäckströms stiftelse. Det är fråga om ett startupföretag som grundats av forskare i Uleåborg och som utvecklar en myondetektor med vars hjälp elementarpartiklar som via kosmisk strålning bombarderar jorden kan utnyttjas i malmletning.

 

Stiftelserna betydande forskningsfinansiärer

Merparten av forskarna i Finland har i något skede av sin forskarbana fått ett stipendium från en privat fond. Den stiftelse som Karl Herman Renlund grundade före sin död 1908 har genom lyckade placeringar fått sitt grundkapital på 500 000 mark att växa till en egendom på över 30 miljoner euro. Stiftelsen är idag en betydande finansiär av geologisk forskning i Finland.

Också industripatronen Walter Ahlström insåg i början av 1900-talet forsknings- och utvecklingsarbetets betydelse för industrins konkurrenskraft. Walter Ahlströms stiftelse som grundades 1926 har under hela sin historia understött unga diplomingenjörers fortbildning. I år delar stiftelsen ut 52 stipendier för teknisk forskning och fortbildning samt studieresor. Bland forskningsämnen som stiftelsen understöder kan nämnas en miljövänlig cyanidfri metod för guldframställning, en ny metod för tillverkning av material för litiumbatterier samt utveckling av böjliga solceller som tillverkas med tryckteknik.

Vid evenemanget delar Runar Bäckströms stiftelse ut 225 000 euro i stipendier till femton innovationer som gagnat företagsverksamheten. Förutom myondetektorerna belönas ett snabbtest för hjärnskakning och en kostnadseffektiv metod för lagring av snö över sommaren.

Ombudsman Carl Ehlers från K. H. Renlunds stiftelse jämför finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhet med riskplacering: ”Ibland lyckas placeringarna, ibland inte. Men stiftelsens avkastning på sina placeringar används förnuftigt då vi inriktar vår forskningsfinansiering på nya fenomen.”

 

Lärarna i nyckelposition

För att vi även i framtiden ska ha forskare som bedriver högklassig forskning behövs också goda lärare. STV (Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland) belönar enligt hävdvunnen praxis en lärare inom matematiska ämnen. I år går priset till Greta Kula, lärare i matematik och fysik vid Carleborgsskolan och Topeliusgymnasiet i Nykarleby.

Greta Kula

Greta Kula är årets lärare inom matematiska ämnen.

 

”Greta Kulas entusiasm för naturvetenskaper smittar av sig också på eleverna. Över hälften av skolans elever fortsätter att läsa naturvetenskaper eller ekonomi vid universitet eller yrkeshögskolor. En starkt bidragande orsak till det är deras utomordentliga lärare”, motiverar akademisekreterare Åsa Lindberg från STV valet. Lärarprisets storlek är 6 000 euro, varav läraren får 4 000 och skolan 2 000 euro.

 

Samtliga prisbelönta: https://taf.fi/en/events/awarding-ceremony-of-scholarships-and-prizes/

Stipendier och pris delas 2017 ut av:

Walter Ahlströms stiftelse
Runar Bäckströms stiftelse
HTF:s Forskningsstiftelse
Verkställande direktör Tapani Järvinens miljöteknologifond
K.H. Renlunds stiftelse
Bergsrådet Matti Sundbergs kvalitetsfond
Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland r.f.
Emil Aaltonen Foundation – Research Fund for the Study of Industrial Culture

 

Vid Stiftelsen Teknikakademiens (TAF) evenemang i Börssalen den 4 april delar åtta finländska stiftelser, fonder och föreningar ut totalt 1 421 208 euro i stipendier och pris för teknisk-vetenskaplig forskning. Sammanlagt 143 personer, forskningsgrupper och organisationer får ett stipendium.

Aktuellt