Kandidatnomineringen till Millenniumpriset för teknologi 2018 börjar idag

Teknikakademien TAF öppnar idag nomineringen till Millenniumpriset för teknologi 2018. Sista dagen för nomineringar är 31.7.2017. Millenniumpriset för teknologi som delas ut vartannat år är med sitt prisbelopp på en miljon euro ett av de största innovationsprisen i världen. Priset kan beviljas för en banbrytande teknologisk innovation som hjälper oss att finna hållbara lösningar på mänsklighetens stora utmaningar. Vinnaren offentliggörs 22.5.2018.

Kandidater kan nomineras av universitet, forskningsinstitut, akademier och företag i hela världen. Kandidaterna kan vara medborgare i vilket land som helst och verksamma inom alla teknologiska områden utom militärteknologi. Både enskilda personer och forskargrupper kan nomineras till kandidat. Den vinnande innovationen ska ha ådagalagda praktiska tillämpningar och potential att generera ny forskning.

De tidigare vinnarna av Millenniumpriset för teknologi representerar varierande teknologiska områden, från medicinsk teknologi till bioteknologi och från hållbar energi till informationsteknologi. Alla är ledande forskare och innovatörer på toppen av sin karriär. Två tidigare vinnare har också vunnit Nobelpris: Shuji Nakamura för utveckling av det vita och det blåa ledljuset samt Shinya Yamanaka för etisk stamcellsforskning. Det föregående priset 2016 beviljades Frances Arnold för en metod för proteinframställning genom riktad evolution. Idag används Arnolds innovation i bred skala i tillverkningen av bland annat bränslen, pappersprodukter, läkemedel, textiler och jordbruksprodukter.

De nominerade kandidaterna bedöms av en jury vars medlemmar är ledande forskare och innovatörer från olika discipliner och länder. Ett centralt bedömningskriterium är huruvida innovationen visat sig vara nyttig för mänskligheten och stöder hållbar tillväxt. Efter en grundlig bedömningsprocess föreslår juryn en vinnare för Teknikakademiens styrelse, som fattar det slutliga beslutet.

Nomineringar och information

Detaljerade nomineringskriterier och dokument finns på sidan www.millenniumprize.fi/cfn.

Nomineringen görs på engelska och sänds in senast 31.7.2017 via Teknikakademiens webbsidor, www.millenniumprize.fi/cfn.

Noggrannare anvisningar och förfrågningar: vd Juha Ylä-Jääski, Teknikakademien, +358 40 903 0606, juha.yla-jaaski(at)taf.fi

Millenniumpriset för teknologi: samarbetspartners

Ledande finländska företag samt statliga och akademiska aktörer stöder Millenniumpriset för teknologi. En strategisk partner är Aalto-universitetet. FIM, Neste, Nokia och Outotec är företagspartners för priset.

Aktuellt