1,4 miljoner euro stiftelsepengar till teknisk forskning – den privata finansieringens betydelse växer

Den 5 april delar nio stiftelser, fonder och föreningar ut över 1,4 miljoner euro i stipendier och pris för teknisk-vetenskaplig forskning. Varje euro som investeras i forskning betalar sig själv tillbaka nästan fyrdubbelt, visar en färsk studie.

Vid evenemanget som ordnas av Teknikakademien TAF utdelas sammanlagt 165 stipendier och pris inom teknik. För den största stipendiepotten, 786 400 euro, står i år K. H. Renlunds stiftelse som finansierar geovetenskaplig forskning. För det största antalet stipendier (58) står Walter Ahlströms stiftelse som stöder doktorsstudier inom tekniska ämnen.

En av stipendiaterna är trollkonstnären Tatu Tyni, som får ett stipendium på 15 000 euro av Runar Bäckströms stiftelse. Tillsammans med ett ingenjörsteam har Tyni patenterat en laserprojektor med vilken samma digitala effekter som vi känner igen från filmens värld kan användas också på teaterscenen. Tekniken kommer att kommersialiseras inom kort och gör det möjligt att inte bara skapa digitala gestalter och föremål utan också exempelvis textning och pratbubblor i realtid.

”Scenkonsten kommer att förändras betydligt inom de följande 5–10 åren då dekor och effekter blir digitala. Med vår teknik kan till exempel Gollum från Sagan om ringen dyka upp på scenen i samma välkända digitala skepnad som i filmerna”, berättar Tyni.

Stipendiet från stiftelsen kommer mottagarna att använda till att kommersialisera sin innovation.

”Vi måste få produktionslinjen i sådant skick att vi på hösten har de första produkterna klara för den internationella marknaden. Reklambranschen samt idrottshallar och stadionarenor utgör utöver teatern viktiga marknadsområden.

 

Genombrott kräver riskpengar

Biträdande professor Mika Järvinen vid Aalto-universitet använder sitt stipendium på 30 000 euro från K.H. Renlunds stiftelse till att försöka minska miljöbelastningen från metallförädlingen. Tillsammans med sina kolleger har Järvinen utvecklat en metod för separering av värdefulla råvaror ur slaggen från stålindustrin.

”Vi experimenterar med att lösa upp grundämnen, exempelvis kalcium och vanadin, i industrins sidoströmmar”, berättar Järvinen.

Järvinens grupp har som de första i världen byggt en apparat i pilotformat som gör utfällt kalciumkarbonat (PCC) av stålslagg. PCC används exempelvis som krita och som fyllnadsmaterial i papper. För närvarande hamnar slagget ofta på soptippen, men förädlat till PCC kostar det 150 euro per ton.

Mika Järvinen berättar att stiftelsernas stipendier har haft en stor betydelse för hans vetenskapliga karriär.

”De har gett mig möjlighet att forska i sådant som, om det lyckas, innebär ett stort genombrott men där också risken för ett misslyckande är stor. Också då jag jobbade på min doktorsavhandling gav stipendierna mig arbetsro.”

 

Forskningspengar mångdubblas i samhällsekonomin

Efterhand som den offentliga forskningsfinansieringen krymper spelar stiftelserna en växande roll som forskningsfinansiärer.

”Stiftelserna är villiga att finansiera även riskfylld forskning, men forskningsfinansiering är också en utmärkt investering”, menar Juha Ylä-Jääski, vd för Teknikakademien som är evenemangets arrangör.

Att det förhåller sig så bevisar till exempel en färsk studie från EARTO (European Association of Research and Technology Organisations). Organisationen granskade de nio största europeiska forskningsorganisationernas sammanlagda ekonomiska fotavtryck 2014. Studien visade att varje euro som satsats på forskningsorganisationerna återgår till samhällsekonomin 3,8 gånger större.

I bästa fall resulterar forskningsfinansieringen i banbrytande innovationer som förbättrar människornas livskvalitet och kanske rentav förlänar sina upphovsmän Millenniumpriset för teknologi. Bland upptäckter som hittills vunnit priset kan nämnas World Wide Web, genombrottet inom stamcellsforskningen, det vita ledljuset och kostnadseffektiv solenergi. Teknikakademien delar ut Millenniumpriset för teknologi den 24 maj i Helsingfors.

”Vi hoppas att vi en dag får se någon av dagens stipendiater också som Millennium-pristagare”, säger Juha Ylä-Jääski.

 

*****

Tatu Tyni visar hur digitala effekter genomförs på teaterscenen, se videon.

Professor Mika Järvinen vid Aalto-universitetet har tillsammans med sin forskargrupp tagit fram apparatur som gör värdefullt kalciumkarbonat av stålslagg. Se videon och läs mer.

 

Alla pristagare 2016.

 

År 2016 delar följande aktörer ut stipendier och pris:

Walter Ahlströms stiftelse

Runar Bäckströms stiftelse

HTF:s Forskningsstiftelse

Verkställande direktör Tapani Järvisens miljöteknologifond

K.H. Renlunds stiftelse

Bergsrådet Matti Sundbergs kvalitetsfond

Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland r.f.

Akademin för Tekniska Vetenskaper r.f.

Emil Aaltonen Foundation – Research Fund for the Study of Industrial Culture

 

Mer information:

Byråchef Satu Haapio, Teknikakademien TAF
Tel. 050 305 4250, satu.haapio@taf.fi

Aktuellt