Millennium Hedersutmärkelser till M-Files Oy och professor Sebastiaan van Dijken vid Aalto-universitetet

Teknikakademien TAF belönar två experte­r inom big data, båda verksamma i Finland.

Millennium Hedersutmärkelserna går till företaget M-Files Oy och till Sebastiaan van Dijken, professor i fysik vid Aalto-universitetet.

TAF delar vartannat år turvis ut Millennium Hedersutmärkelserna och det egentliga Millenniumpriset för teknologi. Utmärkelserna tilldelas forskare som är verksamma i Finland och arbetar inom en sektor med kopplingar till det forskningsområde inom vilket det föregående Millenniumpriset för teknologis mottagare är verksam. Millenniumpriset för teknologi 2014 gick till professor Stuart Parkin för mångdubblingen av datalagringskapaciteten, något som i sin tur har möjliggjort big data.

”Med årets Millennium Hedersutmärkelser vill TAF lyfta fram det banbrytande arbete som bedrivs i Finland inom den föregående Millenniumpristagarens forskningsområde”, konstaterar juryns ordförande, TAF:s vd Juha Ylä-Jääski. ”Årets utmärkelser visar också hur internationell forsknings- och innovationsverksamheten i Finland är. Professor van Dijken som redan länge arbetat i Finland har en internationell forskarbakgrund, medan finländska M-Files Oy är ett globalt verksamt tillväxtföretag.”

Växande internationell aktör inom programvara

M-Files Antti Nivala och Miika Mäkitalo.
M-Files grundare och CTO Antti Nivala och VD Miika Mäkitalo.

M-Files från Tammerfors har under de senaste åren genomgått en kraftig internationell tillväxt. Bolagets lösning för informationshantering bygger på utnyttjade av metadata varvid informationen klassificeras utifrån dess innehåll. Lösningen avviker från traditionella informationshanteringssystem som utgår från en mappstruktur. Användarna kan därför lättare lära sig att utnyttja M-Files system och hittar data snabbare.

”Vi gör samma sak åt informationslagringen som iPhone gjorde åt musiklyssnandet”, säger M-Files vd Miika Mäkitalo. Att leta fram den senaste versionen av filer är en viktig del av affärsprocesserna, och i många organisationer kan den vålla problem och dra ner produktiviteten och kvaliteten. M-Files vision är att ändra sättet för hur världen hanterar information. Den bakomliggande idén är enkel: rätt information ska hittas på ett ögonblick.”

På världsmarknaden konkurrerar M-Files med jättar som IBM och Microsoft. Efterfrågan har varit stor och på fyra år har omsättningen mer än tredubblats till inemot 22 miljoner euro. Under samma tid har personalen vuxit från femtio till nästan trehundra personer. Av dem arbetar över tvåhundra i Finland.

Forskning inom nanomagnetism

Sebastiaan van Dijken.
Sebastiaan van Dijken.

Professor Sebastiaan van Dijken som också får en Millennium Hedersutmärkelse har bedrivit forskning inom magnetism och spintronik allt sedan år 2000. Då arbetade han i Stuart Parkins forskningsgrupp vid IBM:s forskningscenter i Almaden där Parkin bedrev den forskning i magnetism som senare skulle förläna honom Millenniumpriset för teknologi. Från IBM flyttade van Dijken till Trinity College i Dublin och därifrån vidare till VTT 2007 och slutligen till Aalto-universitet 2008.

Inom forskningen i spintronik är van Dijken en internationellt renommerad och ofta citerad forskare som har publicerat över hundra vetenskapliga artiklar. Han är känd bland annat för att ha tagit fram material vilkas magnetiska egenskaper kan manipuleras med hjälp av elektriska fält. Detta kan utnyttjas exempelvis i snabba och energisnåla minneskretsar.

Vid institutionen för teknisk fysik vid Aalto-universitetet leder van Dijken en forskningsgrupp inom magnetism och spintronik som forskar i hur magnetiska egenskaper kan påverkas på nanostrukturnivå med hjälp av elektriska fält. Det sker genom att man kombinerar ferroelektriska och ferromagnetiska material och manipulerar interaktionen på deras gränsytor. En annan mekanism som forskningsgruppen studerar är förflyttning av joner med hjälp av elektriska fält och hur den rörelse som då uppstår förändrar materialets magnetism.

 

Mottagarna av Hedersutmärkelserna och Stuart Parkin uppträder på Teknikdagarnas företagsseminarium på hotell Torni i Tammerfors idag torsdagen den 22 oktober.

13.00 Stuart Parkins festtal

17.00 Paneldiskussion med mottagarna av Millennium Hedersutmärkelserna och Stuart Parkin

Representanter för medierna är välkomna till evenemanget.

 

MOTTAGARE AV MILLENNIUM HEDERSUTMÄRKELSEN 2015

M-Files Oy

M-Files är ett finländskt programvarubolag som utvecklar och säljer programvara för informationshantering. M-Files programvara representerar en ny infallsvinkel till informationshantering där information kan sökas på basis av dess innehåll i stället för dess läge. Tusentals bolag i över hundra länder använder M-Files för att höja informationsarbetets kvalitet och produktivitet och leva upp till gällande standarder och krav inom informationshantering. M-Files startade år 2000 och den första versionen av programvaran lanserades 2005. Bolagets omsättning växte 2014 med 76 procent till 22,2 miljoner euro. Hälften av försäljningsintäkterna kommer från utlandet.

M-Files har fått erkännande också tidigare. Ledande internationella bolag inom marknadsundersökning såsom Gartner, Forrester och Nucleus Reseach har rankat M-Files som en av de världsledande aktörerna inom sin bransch. Dessutom har bl.a. Deloitte och Red Herring utsett M-Files till ett av världens mest innovativa och snabbast växande teknologiföretag. Bolaget har också fått pris som Årets arbetsgivare och Årets teknologiska tillväxtföretag.

Sebastiaan van Dijken

Professor, Aalto-universitet, institutionen för teknisk fysik. Chef för gruppen för elektromagnetism och spintronik. Gruppen fokuserar på experimentell forskning i magnetism, magnetoptik samt spintronik i nya funktionella material och nanostrukturer.

Karriär:

PhD, Universiteit Twente, Holland 2000

Post-doc, IBM Almaden Research Center, 2000–2002

Senior Scientist, Trinity College Dublin, 2003–2007

VTT, 2007–2008

Professor, Aalto-universitetet, 2008–

 

JURYN FÖR MILLENNIUM HEDERSUTMÄRKELSEN 2015

Mircea Guina, professor, Tammerfors tekniska universitet, optoelektroniska forskningscentralen

Peter Liljeroth, professor, Aalto-universitet, institutionen för teknisk fysik

Heikki Saikkonen, professor, Aalto-universitet, institutionen för datavetenskap

Juha Ylä-Jääski, juryns ordförande, vd för Teknikakademien TAF

Aktuellt