Teknikdagarna 2015 kör i gång – big data och kodskolor i fyra städer

Handlar förstärkt verklighet om nytta eller nöje? Tar robotarna över arbetet i framtiden? Hur ritar man med en 3D-penna?

Svaren på dessa och otaliga andra frågor ges på vetenskapsevenemanget Teknikdagarna som ordnas redan för femte gången. Gratisevenemanget är öppet för publiken och går av stapeln på fyra orter. Huvudort i år är Tammerfors där evenemanget ordnas den 22–24 oktober. De övriga orterna är Åbo och Uleåborg den 30–31 oktober samt Helsingfors den 6–7 november.

Teman: dataskydd och hälsovårdsteknik

Höstens Teknikdagar fokuserar på den digitala omvälvningen: allteftersom informationen digitaliseras finns tekniken på ständigt nya sätt närvarande i vår vardag. Programmet för dagarna tar särskilt fasta på big data, dvs. hantering och användning av stora informationsmängder i vårt dagliga liv. I expertinlägg och upplevelsefokuserade workshopar får vi veta bland annat hur den nya hälsovårdstekniken ser ut, hur ett smarthus hjälper dem som bor i det och hur molntjänsternas säkerhet kan förbättras.

Dataskydd är ett av Teknikdagarnas huvudteman. På evenemanget i Tammerfors talar bl.a. Reijo Savola, ledande forskare på Teknologiska forskningscentralen VTT. Han menar att de största riskerna i dataskyddet för närvarande handlar om sakernas internet och molntjänsternas utbredning. I synnerhet för företag innebär dataskyddet en stor utmaning.

I en ständigt allt mer digitaliserad värld används ny teknik i känsliga applikationer exempelvis inom industriautomation och e-hälsa. Samtidigt har cyberbrottslighet och cyberterrorism blivit ett betydande hot, konstaterar Savola. Finland har internationell spetskompetens inom cybersäkerhet, men samarbetet mellan företagsvärlden, forskarna och förvaltningen måste intensifieras betydligt om vi vill skapa bättre exportmöjligheter.

Huvudtalare på Teknikdagarna är Esko Valtaoja, professor i astronomi. På evenemangen i Tammerfors och Åbo presenterar han tankeväckande synpunkter på vetenskapens mångsidiga möjligheter att förnya världen.

Krig följs av ett nytt krig, stora ledare av en ännu större ledare. Icke så med kunskap. Då ett nytt korn av kunskap föds är det praktiskt taget omöjligt att utplåna. Ny kunskap tvingar oss att handla och förändra världen på ett bestående sätt, menar Valtaoja.

Rikligt med program för barn och unga

Evenemanget Teknikdagarna riktar sig till alla människor i alla åldrar. I år finns det mycket program särskilt för barn och unga som får testa olika tekniker i workshopar och i samband med uppvisningar. I alla fyra evenemangsstäder möts publiken och forskarna på Tekniktorget där olika tekniska attiraljer kan testas.

På Tekniktorget programmerar vi i barnens kodskola och bygger Legorobotar i en workshop. Publiken får också uppleva vilka möjligheter till exempel virtuell verklighet kan erbjuda, berättar Teknikdagarnas projektchef Kristiina Tattari, koordinator vid Tammerfors tekniska universitet. På Tekniktorget kan alla själv testa tekniska innovationer och konkret lära känna hur tekniken påverkar den egna vardagen.

I Tammerfors och Helsingfors bjuder kvällsprogrammet för vuxna på ScienceSlam, en vetenskaplig dragkamp. Där antar vetenskapen tokroliga former i och med att vetenskaparna presenterar sin egen forskning i stand up-stil i restaurangmiljö. Framställningssättet är fritt – men garanterat underhållande. I Tammerfors länkas kvällsprogrammet också till programmet vid öppningen av stadens Ljusveckor.

 

Mer information:

Juha Ylä-Jääski, vd: juha.yla-jaaski@taf.fi, tfn 040 903 0606

Riina Vänttinen, kommunikationsexpert: riina.vanttinen@taf.fi, tfn 0400 420 922

Jaakko Astola, ordförande för Teknikdagarnas projektgrupp: jaakko.astola@tut.fi, tfn 040 557 6417

 

Teknikakademien TAF i samarbete med: Aalto-universitetet, Helsingfors universitet, Metropolia Yrkeshögskola, Tammerfors tekniska universitet, Uleåborgs universitet, Villmanstrands tekniska universitet, Yrkeshögskolan Arcada, Yrkeshögskolan Laurea, Åbo Akademi, Åbo universitet, Åbo yrkeshögskola.

Aktuellt