Rekordmånga kandidater till 2016 Millenniumpriset för teknologi

Millenniumpriset för teknologi som beviljas av Teknikakademien TAF är föremål för ett växande globalt intresse. Priset på en miljon euro delas ut nästa gång i maj 2016, och inom den utsatta tiden föreslogs 79 innovationer. Det är dubbelt så många som förra gången (40 år 2013). Personkandidaterna är 114 (45 år 2013), vilket är alla tiders rekord. I jämförelse med tidigare omgångar var betydligt fler av de föreslagna innovationerna denna gång utvecklade av forskargrupper. Det finländska forskarsamhället var exceptionellt aktivt. Mest kandidater nominerades i Europa och Förenta staterna.

Granskar man förslagen sektorvis kom det mest förslag från material- och processteknologins områden. Även hälsovårdsteknologi och biomedicin var starkt representerade. Forskningsinstitut, universitet och företag från hela världen kunde nominera kandidater till priset 16.3–31.7.2015.

TAF:s vd Juha Ylä-Jääski är nöjd: ”Millenniumpriset värderas högt i internationella vetenskapskretsar. Den här gången satsade vi särskilt på att utnyttja våra kontaktnät och aktörer som är centrala med tanke på kandidatnomineringen. Vi träffade personligen representanter för ledningen vid både utländska och inhemska universitet och forskningsinstitut. I Los Angeles, CERN och Shanghai ordnade vi dessutom evenemang där Millenniumpriset presenterades. Vi fick oskattbar hjälp i arbetet av såväl vår egen förvaltning som våra samarbetspartners, i synnerhet Aalto-universitet”, berättar Ylä-Jääski.

Under hösten och vintern kommer de nominerade kandidaterna att sovras och bedömas grundligt. För den delen svarar TAF:s internationella jury, vars ordförande, professor Jarl-Thure Eriksson entusiastiskt ser fram emot att ta itu med jobbet.

”Det känns fint att få bedöma en så månghövdad kandidatskara, till största del helt nya namn. Varje bedömningsomgång är unik och ingen tidigare kandidat förblir kvar på listorna utan en ny nominering. Det centrala i bedömningen har från första början varit att innovationen ska ha betydelse för samhällsutvecklingen och påverka människornas livskvalitet. Den här gången fokuserar vi särskilt på hållbar tillväxt”, konstaterar Eriksson.

TAF:s nya styrelseordförande, professor Marja Makarow säger att Millenniumpriset för teknologi med dess lyckade nomineringar marknadsför Finland som ett högteknologiland. Samtidigt synliggör det den kvalificerade forskningens viktiga roll som en grundval för nyskapande och kommersiellt konkurrenskraftig teknologi.

Vinnaren av Millenniumpriset för teknologi offentliggörs vid en prisutdelningsceremoni den 24 maj 2016.

 

Mer information:

Vd Juha Ylä-Jääski, tfn 040 903 0606

Kommunikations- och marknadsföringschef Niina Suhonen, tfn 040 8439 438

 

Millenniumpriset för teknologi: samarbetspartners

Aalto-universitetet, FIM, Neste, Nokia, Kone, Outotec, SEB, Vaisala

Aktuellt