Marja Makarow ny ordförande för Teknikakademiens styrelse

Teknikakademiens (TAF) styrelse valde på sitt årsmöte 16.4.2015 professor Marja Makarow till styrelseordförande för följande treårsperiod 2015–2017. Makarow är sedan 2012 överdirektör för forskning vid Finlands Akademi. Hon har varit medlem i TAF:s arbetsutskott sedan 2014. År 2008 var hon dessutom ordförande för den internationella juryn för Millenniumpriset för teknologi.

Makarow Marja - Kuva 1 2015På årsmötet kompletterade TAF också styrelsens sammansättning. Nya medlemmar är Matti Alahuhta, ordförande för Finlands näringsliv rf, Mikko Hupa, rektor för Åbo Akademi, Päivi Leiwo, styrelsemedlem i Teknologiindustrin rf, Jouko Niinimäki, rektor för Uleåborgs universitet och Anneli Pauli, rektor för Villmanstrands tekniska universitet.

Marja Makarow har bred internationell erfarenhet inom forskning och forskningsfinansiering, forsknings- och innovationspolitik samt universitetsförvaltning. Hon var generaldirektör för Europeiska vetenskapsstiftelsen i Frankrike 2008–2011 och prorektor för Helsingfors universitet 2003–2007 med ansvar för forskningen, forskarutbildningen och innovationsverksamheten. Hon var vice ordförande för Aalto universitets styrelse 2009–2012 och rådgivare för EU:s forsknings- och innovationskommissionär vid Nämnden för det europeiska forskningsområdet (ERAB) 2008–2012. För närvarande är Makarow bland annat medlem i Europeiska innovations- och teknologiinstitutets (EIT) förvaltningsråd och ordförande för kommittén för forskningsinfrastrukturen i Finland.

”Jag vill tacka Teknikakademien för visat förtroende och jag tar emot uppdraget som ordförande med entusiasm. Teknikakademien har en viktig uppgift som fanbärare för teknologi och innovationer som stöder hållbar tillväxt. Mest känt är TAF för det internationella Millenniumpriset för teknologi. Under de senaste åren har stiftelsens verksamhet breddats så att man stöder inhemskt teknologikunnande och teknologiarbete, som båda bildar grundpelare för Finlands konkurrenskraft och tillväxt. Det är redan i barn- och ungdomen som intresset och entusiasmen för naturvetenskaper och teknik antingen föds eller inte föds, och ett av TAF:s mål är därför att locka de unga till tekniken – först studier och senare en karriär inom teknikbranscherna”, konstaterar Marja Makarow.

Bergsrådet Stig Gustavson som varit TAF:s styrelseordförande sedan 2007 lämnar med tillförsikt över ordförandeklubban till sin efterträdare.

”Jag är glad och stolt över att TAF:s styrelse består av proffsiga tungviktare från näringslivet, statliga organisationer, tekniska forskningsuniversitet och TAF:s stiftande organisationer. Den nya ordföranden Marja Makarow tillför styrelsen framför allt brett internationellt kunnande inom forskningspolitik. TAF har på nio år utvecklats till ett viktigt neutralt samarbetsforum för teknologisektorns aktörer, och TAF:s Millenniumpris för teknologi har under samma tid blivit välkänt och högt värderat inom det internationella forskarsamhället. Det kända priset har bidragit till ökat internationellt forskarutbyte mellan finländska och utländska spetsenheter. Jag tror att TAF under sin kunniga och engagerade styrelses ledning kommer att få ett växande samhälleligt genomslag”, konstaterar Gustavson.

 

 

Teknikakademiens styrelse 2015–2017

 

Näringslivet

Styrelseordförande Matti Alahuhta, Finlands näringsliv EK

Styrelsemedlem Kari Jordan, Finlands näringsliv EK

Styrelsemedlem Päivi Leiwo, Teknologiindustrin

Styrelseordförande Jari Paasikivi, Teknologiindustrin

 

Staten

Statssekreterare Martti Hetemäki, Finansministeriet

Överombudsman Mikko Kosonen, Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra

Generaldirektör Pekka Soini, Utvecklingscentralen för teknologi och innovationer Tekes

Kanslichef Erkki Virtanen, Arbets- och näringsministeriet

 

Forskningsuniversiteten

Rektor Mikko Hupa, Åbo Akademi

Rektor Anneli Pauli, Villmanstrands tekniska universitet

Rektor Jouko Niinimäki, Uleåborgs universitet

Rektor Tuula Teeri, Aalto-universitetet

 

Stiftande organisationer

Professor Jarl-Thure Eriksson, Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland STV (vice ordförande)

Professor Marja Makarow, Akademin för Tekniska Vetenskaper TTA, (ordförande)

Riksdagsledamot Marjo Matikainen-Kallström, Teknikens Akademikerförbund TEK

Professor Yrjö Neuvo, Stiftelsen för teknikens främjande TES

 

 

Mer information:

Teknikakademien TAF

Styrelseordförande Marja Makarow, tfn +358 295 33 5002

Kommunikations- och marknadsföringschef Niina Suhonen, tfn +358 40 8439 438

 

 

Aktuellt