Tekniksprånget ger riktning åt studierna efter mellanår

Med Tekniksprånget vill Teknikakademien (TAF) uppmuntra unga att söka sig till teknologiska branscher. Tekniksprånget är ett praktikprogram med avlönat praktikantarbete för personer under 22 år som avlagt studentexamen eller som blir student i vår. Förutom praktiken delar de sina erfarenheter av teknologibranschen med andra unga via sociala medier och på särskilda skolevenemang. Sammanlagt finns det 25 Tekniksprånget-praktikantplatser på 14 orter. Ansökningstiden går ut den 31 maj.

Enligt studien Då skolan tar slut från i mars tänker mer än en fjärdedel av vårens studenter hålla ett mellanår. Bara 18 procent visste med säkerhet vart de vill söka sig efter gymnasiet och 70 procent önskade få mer information om arbetslivet.

Tekniksprånget riktar sig till just dessa unga. Det är ett praktikprogram som ger ungdomar möjligheter att ta reda på om deras framtida yrke finns inom teknologisektorn. En av Teknikakademiens huvuduppgifter är att sporra unga att söka sig till teknologiska branscher, och Tekniksprånget ger dem en konkret möjlighet att pröva hur det känns att arbeta i branschen, berättar TAF:s vd Juha Ylä-Jääski.

Tekniksprånget avviker från många andra former av praktik såtillvida att varje praktikant får en egen stödperson eller mentor som ger individuellt stöd genom hela praktikperioden. En annan nytta är att de unga praktikanterna får arbetserfarenhet och kontakter i arbetslivet. De som deltagit i programmet delar sina erfarenheter med andra unga runtom i Finland via sociala medier och på särskilda skolevenemang.

Svensk modell

Tekniksprånget bygger på den svenska ingenjörsakademin IVA:s praktikprogram Tekniksprånget som har genomförts i Sverige under fyra års tid. Idag förmedlar programmet redan hundratals praktikantplatser varje år.

– Tekniksprånget gjorde ett djupt intryck på mig då besökte IVA våren 2014. Efter hemkomsten började vi inom TAF genast planera hur programmet kan lanseras i Finland, minns Ylä-Jääski.

I det snabbt uppgjorda pilotprogrammet medverkade 18 fördomsfria arbetsgivare, såväl internationella storbolag som inhemska småföretag och dessutom flera organisationer.

– Det var glädjande att arbetsgivarna faktiskt hade funderat ut sådana arbetsuppgifter som kan intressera unga. Praktikantplatserna varierade från webbanalytiker till laboratorieassistenter och marknadsförare inom teknologisektorn. Det bevisar att branschen inte är avsedd enbart för ingenjörer.

Ansökningstiden för Tekniksprånget är 10.4–31.5.2015. De antagna inleder sin fyra månader långa praktik i augusti 2015.

Arbetsgivare som erbjuder praktikantplatser: Aalto universitetet, EIT ICT Labs, Fastems Group, IBM, Kone, Konecranes, Leinovalu, McKinsey & Company, Metso, Metsä Wood, Oilon, Outotec, Ponsse, Raute, SKS Group, Teknavi, UPM och Wärtsilä.

 

”Då skolan tar slut” är en studie som Ekonomiska informationsbyrån TAT låtit göra.

 

Mer information:

Vd Juha Ylä-Jääski, Teknikakademien, tfn +358 40 903 0606

 

Medier kan kontakta:

Marknadsförings- och kommunikationschef Niina Suhonen, Teknikakademien, tfn +358 40 843 9438

Aktuellt