Kuukausiarkisto: april 2015

Marja Makarow ny ordförande för Teknikakademiens styrelse

Teknikakademiens (TAF) styrelse valde på sitt årsmöte 16.4.2015 professor Marja Makarow till styrelseordförande för följande treårsperiod 2015–2017. Makarow är sedan 2012 överdirektör för forskning vid Finlands Akademi. Hon har varit medlem i TAF:s arbetsutskott sedan 2014. År 2008 var hon dessutom ordförande för den internationella juryn för Millenniumpriset för teknologi.

Tekniksprånget ger riktning åt studierna efter mellanår

Med Tekniksprånget vill Teknikakademien (TAF) uppmuntra unga att söka sig till teknologiska branscher. Tekniksprånget är ett praktikprogram med avlönat praktikantarbete för personer under 22 år som avlagt studentexamen eller som blir student i vår. Förutom praktiken delar de sina erfarenheter av teknologibranschen med andra unga via sociala medier och på särskilda skolevenemang. Sammanlagt finns det 25 Tekniksprånget-praktikantplatser på 14 orter. Ansökningstiden går ut den 31 maj.