Stiftelser delar ut riskpengar till teknik

Onsdagen den 26 mars delar tio finländska forskningsfinansiärer ut över 1,3 miljoner euro i stipendier för teknisk-vetenskaplig forskning. Vid evenemanget som ordnas av Teknikakademien utdelas sammanlagt 134 stipendier och pris inom teknik.

Privata stiftelser spelar en viktig roll inom vetenskaps- och teknologifinansieringen i Finland. En av dem som på torsdagen tar emot ett stipendium är startup-företagaren Jussi Koskimäki. Runar Bäckström stiftelsens stipendium på 15 000 euro för kommersialisering av första hjälpen-täcket Aid One var en glad överraskning. Företagets påhittiga produkt är enkel men fyller ett behov. Många låter bli att ge första hjälpen i rädsla för att göra någonting fel. Infografiken på täcket som nyss kommit till försäljning hjälper användaren att ge första hjälpen på rätt sätt.

”Vi ökar produktionen så att produkten finns i butikerna, vi skyddar produktens industriella rättigheter och vi deltar i några mässor”, berättar vd Koskimäki om planerna för hur stipendiet ska användas.

Vid evenemanget delar Runar Bäckström stiftelsen ut 290 000 euro i stipendier till sexton innovationer som gagnat företagsverksamheten. Av det totala stipendiebeloppet på 1 350 276 euro som delas ut vid evenemanget går 323 000 eller nästan en fjärdedel till företag. Stiftelserna har vilja och förmåga att ta risker också i ekonomiskt svåra tider.

”Efterfrågan på investeringar i goda affärsidéer redan på embryonalstadiet är stor”, bekräftar Jussi Koskimäki.

Lejonparten av de stipendier som delas ut vid evenemanget går till teknisk forskning. Största enskilda finansiär i år är K. H. Renlunds stiftelse som delar ut totalt 712 000 euro i stipendier till geologisk forskning.

Ekonomi- och teknologistiftelsen KAUTE-säätiö delar ut sju stipendier för doktorsavhandlingar och post doc-forskning.

”Vi finansierar forskning men hoppas naturligtvis att den ska generera affärsverksamhet. Kommersiell exploateringspotential är ett av våra finansieringskriterier”, berättar stiftelsens ombudsman Jouni Lounasmaa. I år finansierar stiftelsen bland annat forskning i smarta elnet.

”Vi vill att näten ska fungera även i framtiden då förnybara energiformer spelar en växande roll”, säger Lounasmaa.

Stiftelserna finansierar gärna sådana riskbenägna projekt som kan skapa ett genuint teknologiskt språng om de lyckas. Också evenemangets festtalare Miki Kuusi, grundare av teknologievenemanget Slush, är ett proffs inom risktagning. Den nuvarande startup-företagaren analyserar vikten av risktagning i sitt tal. Slush – idag det största teknologievenemanget i Nordeuropa – är ett levande exempel på just risktagning. Evenemanget som har blivit en symbol för startup-företagsamheten i Finland skulle inte existera utan tiotals människors vilja att ta risker.

”Att bedriva – och finansiera – forskning är risktagning på samma sätt som företagsverksamhet”, konstaterar Kuusi.

Stipendiefesten arrangeras av Teknikakademien, som delar ut Millenniumpriset för teknologi.

Vid evenemanget som arrangeras av Teknikakademien delar tio finländska stiftelser, fonder och föreningar ut totalt 1 350 276 euro i stipendier och pris för teknisk-vetenskaplig forskning. Sammanlagt 134 personer, forskningsgrupper och organisationer får ett stipendium.

Samtliga prisbelönta: pdf

Närmare information

Kommunikations- och marknadsföringschef Niina Suhonen, e-post niina.suhonen@taf.fi eller tfn +358 40 843 9438

Stipendier delas ut av:

Runar Bäckströms stiftelse
Tapani Järvinens miljöteknologifond
K.H. Renlunds stiftelse
KAUTE-stiftelse: Aimo Puromäki specialfond
KAUTE-stiftelse: Niilo V. Santasalo och Lauri N. Santasalo specialfond
Bergsrådet Matti Sundbergs kvalitetsfond
Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland r.f.
Akademin för Tekniska Vetenskaper r.f.
Teollisen kulttuurin tutkimusrahasto

 

Aktuellt