Kandidatnomineringen till Millenniumpriset för teknologi 2016 börjar idag

Teknikakademien TAF öppnar idag nomineringen till Millenniumpriset för teknologi 2016. Kandidater kan nomineras av universitet, forskningsinstitut och andra akademiska aktörer samt företag i hela världen. Priset är öppet för samtliga teknologiska områden och för medborgare i alla länder, och till kandidat kan nomineras antingen en enskild forskare eller en forskargrupp. Nomineringen pågår till och med 31.7.2015. Vinnaren offentliggörs i april 2016.

Millenniumpriset för teknologi delas ut vartannat år och är ett av de största vetenskaps- och teknologiprisen i världen. Priset delades ut första gången 2004. Det ges för en teknologisk innovation som hjälper oss att möta mänsklighetens stora utmaningar och stöder hållbar tillväxt. Den belönade innovationen ska ha ådagalagda praktiska tillämpningar och den bör generera ny forskning.

De tidigare vinnarna har varit ledande forskare inom sina respektive områden och de har typiskt varit i en aktiv fas av sin karriär. Två vinnare av Millenniumpriset för teknologi har senare också tilldelats Nobelpriset: Shuji Nakamura som fick Millenniumpriset för teknologi redan 2006 för att ha utvecklat led-ljuset fick Nobelpriset i fysik 2014, medan stamcellsforskaren Shinya Yamanaka fick både Millenniumpriset för teknologi och Nobelpriset i medicin 2012.

”Millenniumpriset som nu delas ut för sjunde gången har visat sig vara en pionjär bland vetenskapspris: det har systematiskt beviljats för innovationer med en stark vetenskaplig grund, praktiska tillämpningar och lovande potential till vidareutveckling. Priset har gjort sådana innovationer synliga både internationellt och inom vetenskapssamhället. Därigenom har det varit ett stöd då man försöker ta fram nya lösningar för att möta mänsklighetens stora utmaningar”, konstaterar Teknikakademiens vd, tekn.dr Juha Ylä-Jääski.

I frågor som gäller Millenniumpriset för teknologi samarbetar Teknikakademien med ledande finländska företag samt statliga och akademiska aktörer. Aalto-universitetet, det ledande teknikuniversitetet i Finland, är en av Teknikakademiens strategiska partner och gör bl.a. framställningar till nya medlemmar i den internationella prisjuryn.

”Millenniumpriset för teknologi har mycket liknande mål som Aalto-universitetet. Vi ställer gärna vår bästa expertis till förfogande i bedömningen av de kandiderande innovationernas vetenskapliga betydelse”, konstaterar Aalto-universitetets rektor, professor Tuula Teeri.

Grundlig bedömningsprocess

Nomineringarna till Millenniumpriset vaskas fram och bedöms av en internationell prisjury bestående av renommerade forskare från olika vetenskapsgrenar och geografiska regioner. Ett centralt kriterium i bedömningen är att innovationen redan ska ha visat att den gynnar en stor del av mänskligheten och främjar hållbar tillväxt.

Efter en grundlig bedömningsprocess föreslår juryn en vinnare för Teknikakademiens styrelse, som fattar det slutliga beslutet.

Juryn har åtta medlemmar och dess ordförande är alltid en finländare. Minst två medlemmar byts ut vid varje prisomgång. Mandatperioden för jurymedlemmarna är högst fyra prisomgångar, dvs. högst åtta år.

 

Den internationella prisjuryn 2015–2016

Professor Jarl-Thure Eriksson, Finland, ordförande

Professor Jaakko Astola, Finland

Dr Craig R. Barrett, USA

Dr Hans-Joachim Freund, Tyskland

Akademiker Riitta Hari, Finland

Professor Sir Peter Knight, Storbritannien

Forskningsprofessor Merja Penttilä, Finland

Dr Ayao Tsuge, Japan

Tekn.dr Juha Ylä-Jääski, Finland, sekreterare

 

MER INFORMATION:

Juha Ylä-Jääski, vd, Teknikakademien TAF, tfn 040 903 0606

Niina Suhonen, kommunikations- och marknadsföringschef, Teknikakademien TAF, tfn 040 8439 438

 

NOMINERINGAR:

Nomineringskriterierna och nomineringshandlingarna finns på adressen www.millenniumprize.fi/cfn.

Nomineringsmaterialet ska lämnas in på engelska till Teknikakademin senast 31.7.2015 på adressen www.millenniumprize.fi/cfn.

För detaljerade anvisningar och frågor, vänd er till: juha.yla-jaaski@taf.fi.

 

Millenniumpriset för teknologi: samarbetspartners

Aalto-universitetet, FIM, Neste Oil, Nokia, Kone, Outotec, SEB, Vaisala

Aktuellt