Priset som årets teknologidirektör 2015 går till två toppförmågor inom produktutveckling: Juha Inberg från Ponsse och Jussi Pyörre från Eniram hjälpte sina företag att bli branschledare

Till Årets teknologidirektörer 2015 har valts Juha Inberg från Ponsse Oyj och Jussi Pyörre från Eniram Oy. Priset beviljas som en utmärkelse till en teknologidirektör som med sitt arbete har stärkt sitt företags teknologiska kompetens och tillväxtmöjligheter och som är en inspirerande ledare som aktivt medverkar i samhälleliga nätverk. Det är nu femte gången som Teknikakademien (TAF), Sitra och Spinverse Oy tillsammans delar ut priset Årets teknologidirektör.

I år beslöt juryn att belöna två teknologidirektörer som båda har deltagit i att lotsa sina respektive företag mot framgång genom att på ett mycket praktiskt plan delta i företagens produktutveckling. Som företag har både Ponsse och Eniram valt att gå sina egna vägar för att med spetsteknologi och intelligenta system nå ut till världsmarknaden. Ponsse är en finländsk föregångare inom utveckling av affärsmodeller för en cirkulär ekonomi, och företaget reparerar och säljer också gamla skogsmaskiner. Eniram åter valdes 2014 till ett av årtiondets fem cleantech-företag i Europa (Cleantech Group 2014). Förutom kostnadsbesparingar hjälper båda företagen sina kunder också att minska sina utsläpp och sitt kolavtryck.

Pionjär inom skogsmaskiner

Juha Inberg
Juha Inberg

Juha Inberg anställdes 2003 hos Ponsse som produktutvecklings- och forskningsingenjör och har sedan 2009 varit direktör för produktutvecklingen. Under hans ledning har Ponsses FoU-team lyckats omdana marknaden med sina innovationer. Bolagets nya avverkningsmaskin kombinerar användarvänlighet med den nyaste teknologin: det högklassiga ingenjörskunnandet syns från testmiljö ända till planering och slutprodukt.

”Juha Inberg är ingenjör i ordets enkla och positiva bemärkelse – en som så att säga jobbar med uppkavlade ärmar. Med hjälp av datateknik har han lyckats tillföra skogsmaskinerna nytt mervärde och ny konkurrenskraft. Dessutom har han fått hela bolaget att delta i snabb, effektiv och värdefull produktutveckling”, konstaterar juryns ordförande, professor Yrjö Neuvo.

”Priset Årets teknologidirektör är en erkänsla för Ponsses hela produktutveckling, inte enbart för en individuell prestation. Produktutveckling är ett långsiktigt arbete där satsningar och kundsamarbete med siktet inställt på framtiden bär frukt. Från och med 2009 har Ponsse lanserat ny avancerad teknik på marknaden. I ett krävande marknadsläge har vi lyckats svara mot kundernas nya behov inom den ständigt föränderliga skogsavverkningen. Med våra nya åttahjuliga skördare har vi kunnat befästa vårt fotfäste särskilt på marknader där skog avverkas på branta sluttningar och i sviktande terräng”, konstaterar Inberg.

 

Pionjär inom den marina industrins energihantering

Ingenjörskunnandet var motiveringen också i valet av Jussi Pyörre från Eniram, som producerar energihanteringssystem och analystjänster för den marina industrin. Pyörre, som beskrivs som en entusiasmerande människa som är van att uppträda, är en av bolagets fyra grundare och dess första programvaruutvecklare. Med sitt arbete har han lämnat avtryck i bolagets succéprodukter, och han deltar fortfarande i utvecklingsarbetet inom det team han själv har samlat. Juryn noterade också Enirams snabba tillväxt och internationalisering som har varit möjliga tack vare den teknologi som Pyörre och hans team tagit fram.

”Eniram är en föregångare i den brytningstid som sjöfarten och den marina industrin genomlever. Inom sjöfarten pågår en omvälvning som informationstekniken initierat, och branschen förändras idag mer än den förändrats under de senaste femtio åren. Den senaste betydande förändringen var containrarna som kom på 1950-talet. Många produkter och lösningar som vi har tagit fram är numera allmänt accepterade metoder för att minska bränsleförbrukningen”, berättar Pyörre.

”Vi har startat från noll och byggt den globala marina industrins främsta koncentration av kompetens inom industriellt internet. Det visar att nya innovativa och lönsamma företag kan grundas också inom traditionella branscher. Kärnan i Enirams kunnande ligger i den smidiga tvärvetenskapliga approachen: det är sjökaptener, skeppsbyggnadsingenjörer, matematiker och programvaruutvecklare som tillsammans för vår teknologi framåt. Det har känts fint att märka hur fartygsbesättningarna utöver de direkta kostnadsbesparingarna nu också tävlar om vem som kan navigera så att utsläppen blir så små som möjligt.”

Industrins verksamhetsvillkor i Finland måste garanteras

Både Inberg och Pyörre vill hälsa beslutsfattarna att man måste slå vakt om industrins verksamhetsvillkor och Finlands konkurrenskraft.

”Finland måste kunna garantera en konkurrenskraftig miljö som tryggar industrins verksamhetsvillkor. För att produktutvecklingen ska hållas kvar i Finland måste också tillverkningen finnas på nära avstånd. Samtidigt bör man sköta om innovationssystemet och se till att det finansieras förnuftigt ur ett helhetsperspektiv. Vi behöver brett kunnande inom företagsverksamhetens samtliga delområden, inklusive försäljning och marknadsföring. Ett fungerande utbildningssystem är en kritisk framgångsfaktor”, säger Inberg och fortsätter:

”Innovations- och FoU-verksamheten borde inte begränsas för mycket med olika normer. Till exempel arbetsmaskinerna utvecklas naturligt i riktning mot allt mindre utsläpp, men med stränga tidtabeller för utsläppsnormerna smular man sönder den europeiska konkurrenskraften.”

”Energieffektiv fartygsdrift är ett område som för närvarande utvecklas kraftigt. Att bibehålla positionen som marknadsledare kräver oavbruten förnyelse och innovation. I Eniram utvecklar vi det finländska kunnandet inom industriellt internet. Ambitiösa startup-företag och tillväxtföretag som vill växa internationellt behöver allt stöd de kan få i sin strävan mot växande framgångar. Till exempel det stöd vi fått från Tekes har varit en viktig faktor som gett oss möjligheter att påskynda vår produktutveckling och ta steget ut på olika marknader”, sammanfattar Pyörre.

 

Mer information:

Intervjuer med och fotografier av Inberg och Pyörre: www.taf.fi

Juryns ordförande Yrjö Neuvo, tfn 0400 740 300

 

Teknikakademien (TAF)

Vd Juha Ylä-Jääski, tfn 040 903 0606

Kommunikations- och marknadsföringschef Niina Suhonen, tfn 040 8439 438

 

Spinverse Oy:

Vd Laura Koponen, tfn 040 350 0898

Projektchef Katriina Forsström, tfn 040 565 1325

 

Sitra

Direktör Mari Pantsar-Kallio, tfn 050 382 0755

 

Ponsse Oyj:

Teknologi- och produktutvecklingsdirektör Juha Inberg, tfn 0400 661 368

 

Eniram Oy:

Teknologidirektör Jussi Pyörre, tfn 0400 190 242

 

Aktuellt