Vuosiarkisto: 2015

Rekordmånga kandidater till 2016 Millenniumpriset för teknologi

Millenniumpriset för teknologi som beviljas av Teknikakademien TAF är föremål för ett växande globalt intresse. Priset på en miljon euro delas ut nästa gång i maj 2016, och inom den utsatta tiden föreslogs 79 innovationer. Det är dubbelt så många som förra gången (40 år 2013). Personkandidaterna är 114 (45 år 2013), vilket är alla tiders rekord. I jämförelse med tidigare omgångar var betydligt fler av de föreslagna innovationerna denna gång utvecklade av forskargrupper. Det finländska forskarsamhället var exceptionellt aktivt. Mest kandidater nominerades i Europa och Förenta staterna.

Marja Makarow ny ordförande för Teknikakademiens styrelse

Teknikakademiens (TAF) styrelse valde på sitt årsmöte 16.4.2015 professor Marja Makarow till styrelseordförande för följande treårsperiod 2015–2017. Makarow är sedan 2012 överdirektör för forskning vid Finlands Akademi. Hon har varit medlem i TAF:s arbetsutskott sedan 2014. År 2008 var hon dessutom ordförande för den internationella juryn för Millenniumpriset för teknologi.

Tekniksprånget ger riktning åt studierna efter mellanår

Med Tekniksprånget vill Teknikakademien (TAF) uppmuntra unga att söka sig till teknologiska branscher. Tekniksprånget är ett praktikprogram med avlönat praktikantarbete för personer under 22 år som avlagt studentexamen eller som blir student i vår. Förutom praktiken delar de sina erfarenheter av teknologibranschen med andra unga via sociala medier och på särskilda skolevenemang. Sammanlagt finns det 25 Tekniksprånget-praktikantplatser på 14 orter. Ansökningstiden går ut den 31 maj.

Stiftelser delar ut riskpengar till teknik

Onsdagen den 26 mars delar tio finländska forskningsfinansiärer ut över 1,3 miljoner euro i stipendier för teknisk-vetenskaplig forskning. Vid evenemanget som ordnas av Teknikakademien utdelas sammanlagt 134 stipendier och pris inom teknik.