Upplevelseutställningen Mission: Better Life

Utställningen presenterar framtidens teknik- och teknologilösningar av Åbo Akademi, Aalto-universitetet, Uleåborgs universitet och Tammerfors tekniska universitet.

Plåster samlar data om kroppsfunktionerna

För att hälsovårdssystemet ska kunna möta de krav som befolkningens åldrande ställer är det viktigt att ta fram billiga mätinstrument som kan användas i hemmet. Elektroniken på EKG-plåstrets böjliga hinna registrerar bl.a. hjärtats EKG-kurva och överför uppgifterna till smarttelefonen eller molntjänsten. Därifrån kan de laddas ner för eget bruk eller för en läkaranalys.

EKG-plåster
Toni Liimatta
Tammerfors tekniska universitet

Hexakopter observerar miljön effektivt och billigt

I det här projektet byggde en student en flygande helikopterliknande robot, en s.k. hexakopter som observerar sin omgivning med hjälp av kameror. Hexakoptern gör arbetet effektivare och säkrare och sparar också energi. Den kan användas till exempel som hjälp för en större arbetsmaskin på marken eller för att kostnadseffektivt ta flygbilder och göra terrängkartläggningar.

Joonas Helin
Hexakopter
Tammerfors tekniska universitet

Studentbyggd 3D-skrivare skäms inte för sig

3D-utskrift är en teknik som möjliggör tillverkning av helt nya, effektivare och lättare produkter. I det här projektet byggde en student en 3D-skrivare själv, från början till slut. Resultatet är en inte bara billig utan också högklassig apparat med en utskriftskvalitet som motsvarar många kommersiella skrivares.

Juha Koljonen  
Tammerfors tekniska universitet

Solceller som klistermärke

Behovet av miljövänlig och kostnadseffektiv el växer hela tiden. I det här projektet tog man fram en lätt och böjlig solcellstruktur med ett klistermärkes egenskaper. Solcellerna kan i framtiden utnyttjas både för att ladda t.ex. mobiltelefonens batteri eller som energikälla i undantagsförhållanden efter en naturkatastrof.

Tapio Fabritius
CEE Innovation Grant: Solar Energy Harvesting Sticker
Uleåborgs universitet

Automatisk ansiktsanalys som hjälp i utveckling av robotar

I demonstrationen av en ansiktsanalys kan publiken bekanta sig med tekniker med vilkas hjälp ansikten på videobild kan avläsas automatiskt. I demonstrationen ingår identifiering av en person, av ansiktsuttryck och av kön. Ansiktsanalys i realtid är nyttig särskilt då utvecklar fram robotar som ska arbeta tillsammans med människor.

Jukka Holappa
Demonstration av ansiktsanalys
Uleåborgs universitet

Simhall i trä

Mångsidiga och impulsgivande miljöer till skäligt pris kräver högklassig planering. I det här projektet testades vilka möjligheter algoritmstödd design kan erbjuda inom det offentliga träbyggandet. Som konkret exempel ritades en simhall i trä i Uleåborg. För den friformade, dubbelkrökta ytan bestämdes ett geometriskt optimalt konstruktionsnät med foglösningar anpassade för den dubbelkrökta ytan.

Tuulikki Tanska
Metoder för geometrisk optimering i arkitektonisk planering
Uleåborgs universitet

Från pixel till bild

En normal digitalkamera har en sensor med flera miljoner bildpunkter, pixlar. Alternativt kan man använda en enda ljusdetektor, dvs. en kamera med bara en pixel, och sedan matematiskt återskapa den ursprungliga bilden utifrån ljusvärdena och bildens delfakta. Samma teknologi används bl.a. i magnetröntgen och tillämpningar för värmebilder. Demonstrationsapparaten visar hur det går att bygga ny teknik med vanliga apparater.

Jerker Björkqvist
Enpixelkamera
Åbo Akademi

Bättre sjöfartslogistik är en miljögärning

Den finländska rederiverksamheten och exportindustrin står idag inför många förändringar. Sjöfartens kostnader beräknas stiga på grund av strängare utsläppsnormer på Östersjön och stigande bränslekostnader. I projektet utvecklade studenter och företag tillsammans en både ekologiskt och ekonomiskt fungerande logistikmodell för sjöfarten. I modellen spelar samarbete en viktig roll.

Anastasia Tsvetkova
Fungerande lokalt och globalt ekosystem för sjöfartslogistik
Åbo Akademi

Exaktare kunskap om förnybara bränslen

Ökad användning av förnybara bränslen spelar en viktig roll om vi ska stävja klimatförändringen. Det här projektet studerar och jämför hur olika fasta bränslen förbrinner. Ett bränsleprov förbränns i en liten ugn. Förbränningen följs med video och det CO2 som uppstår mäts. Genom experiment kartläggs de olika bränslenas kolhalt och den mängd CO2 som uppstår i förbränningen.

Markus Engblom
Förnybara bränslen – förbränning och CO2
Åbo Akademi

Hållbart och vackert av cellulosa

Cellulosa är ett förträffligt naturmaterial som kan användas för de mest varierande ändamål: det duger som råvara lika väl för textilfibrer och pappförpackningar som livsmedelsprodukter, till exempel glass.

Som en del av projektet CHEMARTS jobbade studenter inom kemiteknik och formgivning tillsammans för att ta fram nya sätt att använda cellulosa. Studenterna gjorde bl.a. materialexperiment och modelleringar och skissade upp framtidsvisioner t.ex. i videoform. Projektet har också initierat betydande forskningsprojekt, såsom Tekes strategiska nya forskning Cellulosa möter design.

CHEMARTS – material för en hållbar vardag
Aalto-universitetet / Högskolan för kemiteknik & Högskolan för konst, design och arkitektur

Finlands första satellit skapades som ett studentarbete

Aalto-1 är ett studentprojekt där studenter vid Aalto-universitetet har planerat och byggt Finlands första satellit i samarbete med landets ledande forskningsinstitut och universitet. Med satellitens hjälp ska avancerad teknik som skapats i Finland föras till rymden. Apparaturen är lämpad för små satelliter men har inte tidigare testats i rymden. I framtiden kan små satelliter utnyttjas bl.a. i miljöobservation, navigering, skördeprognoser och kartläggning av översvämningar.

Högskolan för elektroteknik
Aalto-universitetet

Skräddarsydda implantat med 3D-teknik

I operationer används traditionellt antingen implantat av standardstorlek eller också görs implantatet som hantverk under operationens lopp. Utifrån datortomografibilder skapade studenter och läkare i sitt gemensamma projekt ett ögonbottenimplantat med hjälp av 3D-teknik. Tack vare digital design kan skräddarsydda implantat genomföras med mindre hantverk varvid operationstiderna förkortas. Detta kan ge bättre resultat och därigenom också höja patientens livskvalitet.

Mika Salmi
3D-modellering
Aalto-universitetet

Aktuellt