Millenniumpriset för teknologi 2014 till Stuart Parkin, big data-epokens vägröjare

Teknikakademien TAF har idag offentliggjort vinnaren av Millenniumpriset för teknologi 2014: professor Stuart Parkin. Tidigare pristagare är bl.a. World Wide Webs skapare Sir Tim Berners-Lee och pionjären inom etisk stamcellsforskning Shinya Yamanaka. Årets vinnare firas på en prisutdelningsceremoni i Helsingfors den 7 maj. Prissumman är en miljon euro.

Millenniumpriset för teknologi 2014 beviljas professor Parkin för hans innovationer som har gjort det möjligt att tusenfaldiga magnetiska minnens lagringskapacitet. Tack vare Parkins innovationer har kapaciteten för datalagring därmed vuxit ansenligt, vilket i sin tur har skapat förutsättningar för stora servercentraler och molntjänster, sociala nätverk och spridning av musik och film via webben.

Idag kan vi se på film på webben, använda sociala medier och söka information just tack vare att informationen finns lagrad på servrarnas magnetiska minnen. Tack vare spintronik är minnena en kostnadseffektiv lösning. Professor Parkin berättar om bedömningar enligt vilka all information som skapats under mänsklighetens historia med lätthet kunde lagras på bara så många minnesstationer som produceras under en enda månad.

All information finns tillgänglig i molntjänster tack vare den lilla spintroniska apparat (spintronic device) som kan avläsa den. Vår tids online-värld är till stor del möjlig tack vare dessa magnetiska strukturer i nanostorleksklass.

Framgångsrikt nanoteknologiskt område

Professor Parkins uppfinningar bygger på magnetoresistiva tunnfilmsstrukturer och ett s.k. spin valve-läshuvud som utnyttjar fenomenet GMR (giant magnetoresistance). Strax efter att GMR upptäcktes 1988 omsatte Parkin fenomenet i praktisk lagringsteknik.

Parkin är en ledande forskare inom spintronik. I spintroniken är lagringen av bits inte baserad på elektrisk laddning utan på en elektrons magnetiska moment (spin). Spintroniken hör till de hittills framgångsrikaste nanotekniska tillämpningarna. En annan viktig spintronisk uppfinning är läs- och skrivminnet (MRAM) som utnyttjar magnetoresistans. Dess grundläggande idé presenterade Parkin 1995. Tekniken bygger på användning av magnetiska tunnelkopplingar (magnetic tunnel junction, MTJ) i minneschipsen. Som teknik är MTJ nära besläktad med spin valve-läshuvudet som är baserad på GMR-fenomenet och har blivit standard för hårddiskarnas läshuvuden.

Professor Parkin kommenterar Millenniumpriset för teknologi:

”Jag är väldigt lycklig och entusiastisk över Millenniumpriset för teknologi, det är ju ett av de viktigaste prisen inom forskarsamhället. Under det senaste årtiondet har det alltid getts till de främsta forskarna. De har varit fantastiska forskare som lämnat outplånliga spår. Jag är ödmjuk och stolt över att få ta emot det här priset som är en fin erkänsla från forskarsamhället för det arbete jag gjort och dess betydelse för hela världen.”

Juryn om årets vinnare:

Millenniumpriset för teknologi beviljas professor Stuart S. P. Parkin (Ph.D.) för hans banbrytande bidrag till forskningen i och tillämpningar av spintroniska material, en insats som leder till en enorm ökning av kapaciteten för digital informationslagring. Parkins’ prestationer har starkt bidragit till ’big data’-revolutionen och har på ett avgörande sätt förändrat människans tillgång till information.”

Teknikakademiens vd, tekn.dr Juha Ylä-Jääski:

”Teknikakademien är stolt över att kunna ge 2014 års Millenniumpris för teknologi till professor Stuart S. P. Parkin och hans innovationer, som har inneburit en revolutionerande ökning av datalagringskapaciteten. Professor Parkins innovationer avspeglar Millenniumprisets sanna anda och mål: banbrytande innovationer öppnar nya möjligheter att producera helt nya tjänster som tjänar mänskligheten och förbättrar människornas livskvalitet. Dessutom kan professor Parkins innovationer i framtiden bana väg för en helt ny era inom databehandling, en era som kännetecknas av radikalt större kapacitet och mindre strömförbrukning.”

 

Stuart Parkin är IBM Fellow, konsulterande professor vid Stanford University, gästprofessor vid fyra andra universitet, ledare för avdelningen för mikrofysik vid Max Planck-institutet samt Alexander von Humboldt-professor vid Martin Luther-universitetet i Halle-Wittenberg.

Millenniumpriset för teknologi är Finlands tribut till forskare som utvecklar teknologiska lösningar som förbättrar människornas livskvalitet. Priset delas ut vartannat år för en innovation som på ett betydande sätt förbättrar människornas livskvalitet både nu och i framtiden. Priset beviljas av Teknikakademien, en oberoende stiftelse med stöd från det finländska forskarsamhället, näringslivet och finska staten. Pristagaren väljs av Teknikakademiens styrelse på förslag av en internationell jury. Juryn består av en grupp framstående inhemska och internationella experter inom vetenskap och teknologi. Prisutdelningsceremonin ordnas i Helsingfors 7.5.2014.

 

Information för massmedierna:

 

1. Kontakt för finländska medier:

Niina Suhonen, kommunikations- och marknadsföringschef, Teknikakademien

niina.suhonen@technologyacademy.fi, +358 40 8439 438

 

2. Kontakt för internationella medier:

Bob Blackhurst, Apollo Public Relations

rob@apollopublicrelations.com, +44 787 9423341

 

3. Teknikakademien

Juha Ylä-Jääski, vd

juha.yla-jaaski@technologyacademy.fi, +358 40 903 06 06

Kansler Jarl-Thure Eriksson, Åbo Akademi, ordförande för den internationella prisjuryn, jarl.thure.eriksson@abo.fi, +358 40 5012 570

 

En inspelning av offentliggörandet av vinnaren kan fr.o.m. 10.4.2014 ses på webben: www.youtube.com/user/millenniumprize

Press kit med bl.a. video och fotografier av Stuart Parkin

www.taf.fi

Videor med Stuart Parkin på webben

https://www.youtube.com/watch?v=cID4fKraWkE

http://online.kitp.ucsb.edu/online/plecture/sparkin13/rm/flashtv.html

http://video.mit.edu/watch/tr10-racetrack-memory-545/

 

Mer information om Millenniumpriset för teknologi och den internationella prisjuryn: www.millenniumprize.fi

 

Tidigare vinnare

Den första vinnaren 2004 var skaparen av World Wide Web, Sir Tim Berners-Lee. År 2006 gick priset till professor Shuji Nakamura, som har tagit fram en revolutionerande ny ljuskälla: det klarblåa, gröna och vita led-ljuset samt det blåa laserljuset. År 2008 var vinnaren professor Robert Langer, som utvecklat en metod för reglerad läkemedelsdosering och nya biomaterial för vävnadsregenerering. Det fjärde priset 2010 tilldelades professor Michael Grätzel för hans färgämnessensiterade solceller. År 2012 delades priset mellan två vinnare: Linus Torvalds för sitt fördomsfria arbete för att ta fram ett nytt operativsystem som bygger på öppen källkod, vilket utmynnade i Linux-kärnan som idag har fått stor spridning; samt Shinya Yamanaka för att ha skapat en metod för utveckling av pluripotenta stamceller från vanlig vävnad.

 

Mer information om tidigare vinnare och deras innovationer:

Fallberättelser, intervjuer, fotografier och videor om pristagarna kan hämtas på www.millenniumprize.fi

 

Millenniumpriset för teknologi: samarbetspartners

Aalto-universitetet, Esbo stad, FIM, Helsingfors stad, Kemira, Kone, Metso, Neste Oil, Nokia, Outotec, SEB, Vaisala.

 

Teknikakademin TAF är en självständig stiftelse som främjar innovationer som på ett hållbart sätt förbättrar människornas livskvalitet. TAF delar vartannat år ut Millenniumpriset för teknologi och ordnar andra evenemang, såsom vetenskapslägret Millennium Youth Camp. Genom sitt aktiva deltagande i forskarsamhällets, näringslivets och de offentliga organisationernas internationella nätverk bygger TAF också en bild av Finland som ett högteknologiskt nordiskt välfärdssamhälle.

 

Till Teknikakademien TAF hör Akademin för Tekniska Vetenskaper TTA, Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland STV samt Näringslivsrådet, som representerar de ledande finländska företagen. Ett av TAF:s främsta företräden är trepartssamarbetet mellan näringsliv, statsförvaltning och forskarsamhälle samt Akademiens täckande nätverk inom alla dessa tre sektorer. Sektorerna är också representerade både i stiftelsens styrelse och dess arbetsutskott.

 

Mer information om Teknikakademien:

www.taf.fi

 

Aktuellt