Miljonpott från stiftelser till nya uppfinningar

Sju finländska forskningsfinansiärer delar onsdagen den 12 mars ut sammanlagt 1,1 miljoner euro i stipendier för tekniskvetenskaplig forskning. Vid evenemanget som ordnas av Teknikakademien utdelas sammanlagt 123 stipendier och pris inom teknik.


För den största stipendiepotten svarar K. H. Renlunds stiftelse som delar ut sammanlagt 716 000 euro i stipendier för geologisk forskning. Det största enskilda stipendiet på 50 000 euro går till Aquaminerals Oy:s metod för rening av industrins avloppsvatten. Bolaget från Paltamo har kommersialiserat forskning som bedrivits bl.a. vid Uleåborgs universitet till en produkt, och leveranserna till kunderna har precis kommit i gång. Produkten avlägsnar hälsofarliga tungmetaller såsom koppar, zink och nickel från gruv- och stålindustrins avloppsvatten. Den kan också avlägsna andra lösliga grundämnen såsom arsenik, bly och uran samt fosfor, som bidrar till övergödningen av vattendragen.

De konkurrerande utfällningsmetoderna bygger i allmänhet på användning av kemikalier, medan Aquaminerals produkt tillverkas av inhemska naturmineraler. ”Stipendiet från Renlunds stiftelse kommer vi att använda till att ta fram nästa produktgeneration. De nya produkterna kan lanseras om 2–4 år”, berättar Aquaminerals vd Tuomo Pikkarainen.

Stipendier från stiftelser spelar en viktig roll inom forskningsfinansieringen i Finland. Privata stiftelser delar årligen ut omkring 250 miljoner euro i forskningsfinansiering. Stiftelsernas forskningsstipendier är särskilt viktiga för unga forskare i början av sin karriär, eftersom platserna i de universitetsfinansierade forskarskolorna är begränsade. På stipendiefesten utdelas över 330 000 euro till doktorsavhandlingar.

Startup-företagen aktiva

På festen delar Runar Bäckströms stiftelse ut 210 000 euro i stipendier för uppfinningar som främjar den inhemska företagsverksamheten. Stipendierna kan också sökas av forskare och personer som grundar ett eget företag; det viktiga är att det ska finnas en klar kommersialiseringsplan för innovationen. ”Ansökningarna blev fler ifjol. Startup-företagarna har klart blivit aktivare ansökare”, berättar stiftelsens ombudsman Niklas Törnkvist.

Många av de innovationer som Runar Bäckströms stiftelse understött har sina rötter i universitetsvärlden. En som får ett stipendium på 15 000 euro är Sami Lakka som har utvecklat en ny, helt digital vattenmätare som inom kort finns att köpa. Denna produktinnovation fick sin början i ett doktorandarbete vid Tammerfors tekniska universitet, den är lätt att tillverka och den varken läcker eller slits i bruk. Vattenmätaren har kommersialiserats av Kytola Instruments, en inhemsk tillverkare av flödesgivare. ”Nu finslipas prototypen och produkten kommer till handeln på sommaren”, berättar Sami Lakka.

Forskare Jani Oksanen och professor Jukka Tulkki vid Aalto-universitetet har patenterat en diffusionslysdiod (LED) vars kommersialiseringsprocess nyss har kommit i gång. Denna halvledarkomponent med en ny konstruktion kan i framtiden användas både inom belysning och i solceller. ”Problemet med traditionella lysdioder är att deras verkningsgrad sjunker vid höga effekter. Här kan diffusionsljusdioden vara till hjälp. Den gör det möjligt att förstora diodens lysande yta”, berättar Jani Oksanen.

Oksanen och Tulkki har sökt patent på sin uppfinning. Också stipendiet på 15 000 euro går till patentkostnader. Framtiden får utvisa om de finländska forskarnas nya uppfinning också blir en kommersiell framgång inom belysning med högeffektslysdioder. Det vita och blåa LED-ljusets uppfinnare Shuji Nakamura fick Millenniumpriset för teknologi 2006 för sina insatser. Lysdioderna har snabbt blivit vanligare, men för att de ska bli dominerande inom belysningsteknik krävs nya innovationer som sänker priset och förbättrar ljusets egenskaper.

Årets lärare grundade ett energilaboratorium

På festen belönas läraren Mia Skog med STV Lärarpris 2014. Hon arbetar på Höjdens skola i Raseborg där hon i sin undervisning introducerat helt nya infallsvinklar till energifrågor och vardagliga naturvetenskapliga fenomen. Bland annat har hon tänkt ut ett eget energilaboratorium för grundskoleleverna i Raseborg. Den mångvetenskapliga energiundervisning som inleddes hösten 2013 närmar sig energitemat ur flera olika läroämnens perspektiv. Årets lärare utses av Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland (STV) som med priset vill stödja skolundervisningen i naturvetenskaper och teknik.

Stipendiefesten arrangeras av Teknikakademien, som delar ut Millenniumpriset för teknologi. ”Dagens forskargeneration är glädjande entusiastisk då det gäller att omsätta forskningsrön i praktiken och även utnyttja dem kommersiellt. Det vill vi också betona då vi väljer mottagaren av Millenniumpriset för teknologi. Till huvudkriterierna för priset hör förutom själva den teknologiska innovationen också att den framgångsrikt ska kunna användas till att höja människans livskvalitet”, konstaterar Teknikakademiens vd Juha Ylä-Jääski.

Vid evenemanget som arrangeras av Teknikakademien delar sju finländska stiftelser, fonder och föreningar ut totalt 1 143 730 euro i stipendier och pris för teknisk-vetenskaplig forskning. Sammanlagt 123 personer, forskningsgrupper och organisationer får ett stipendium.

Alla belönade uppfinningar:

http://www.technologyacademy.fi/fi/events/apurahat-ja-palkinnot/  (pdf)

Närmare information

Kommunikations- och marknadsföringschef Niina Suhonen, niina.suhonen(at)technologyacademy.fi, tfn 040 843 9438

Stipendier delas ut av

Festen är ett av evenemangen under Millenniumprisåret 2014. Vinnaren av Millenniumpriset för teknologi 2014 offentliggörs vid en presskonferens den 9 april 2014. Den belönade innovationen firas 28.4–14.5 på Millenniumpaviljongen på Medborgartorget i Helsingfors.

Aktuellt