Årets teknologidirektör är Lars Peter Lindfors på Neste Oil

Teknikakademien TAF beviljar priset Årets teknologidirektör som en utmärkelse till en teknologidirektör som med sitt arbete har förbättrat sitt företags teknologiska kompetens och tillväxtmöjligheter och som är en inspirerande ledare som aktivt medverkar i samhälleliga nätverk.

Priset delas nu ut för fjärde gången. Bakom priset står TAF, Spinverse Oy och Sitra.

Den här gången föreslogs totalt 17 teknologidirektörer från olika sektorer. Juryns ordförande Yrjö Neuvo berättar att man i år också prioriterade hållbar utveckling som ett kriterium. Valet av Lars Peter Lindfors från Neste Oil till årets teknologidirektör fick juryns enhälliga stöd.

”Som en kulmen på sin imponerande karriär på Neste har Lindfors slutfört bolagets långa och ambitiösa projekt för förnybar diesel. Projektet har stött på både risker och motgångar, men tack vare det målmedvetna arbetet kan Neste Oil idag tillverka diesel av bioavfall och andra förnybara råvaror. Bioekonomi har kommit att spela en viktig roll inte bara för Neste Oil, utan för Finland och hela världen”, konstaterar Yrjö Neuvo.

Över 25 år huvudsakligen på Neste och Neste Oil

Lars Peter Lindfors (tekn.dr, MBA) har under en stor del av sin arbetskarriär varit anställd på Neste Oil och dess föregångare Neste. Karriären började 1989 som forskningsingenjör på Neste Oil. Första uppdraget som teknologidirektör hade han på Perstorp AB, dit han flyttade år 2000 för att bygga en ny teknologiorganisation av två fusionerade företag. Därtill har han haft internationella uppdrag också i bl.a. Belgien, Förenta staterna och Indien. Till Neste Oil återvände Lindfors 2007 som forsknings- och teknologidirektör, och två år senare valdes han till medlem av koncernens ledningsgrupp. Idag omfattar ansvarsområdet bl.a. FoU, Neste Jacobs, teknologin och utvecklingsprogrammet för förnybara råvaror.

Den långa karriären i teknologiföretagets tjänst har också gett Lindfors god utblick över förändringarna inom teknologiledarskapet. ”Världen är idag mindre och utmaningarna mer varierande. Samarbete har blivit allt viktigare i och med att också de rent teknologiska utmaningarna är mer komplicerade än tidigare. Nu måste man ha en övergripande syn och ett brett kompetensnät att falla tillbaka på och dessutom samarbete genom hela organisationen; linjetänkande fungerar inte längre. Branschnätverk och andra samarbetspartners är viktiga dels för att de erbjuder möjligheter att utveckla nytt, dels också som ett fönster mot omvärlden.”

Finländska företag måste satsa på förnyelse och marknadsföring

Neste Oil är enligt Yrjö Neuvo ett bra exempel på ett företag som lyckats förnya sin affärsverksamhet, och förnyelse är vad Finland behöver. ”Vi har många intressanta innovationer och framgångsrik affärsverksamhet inom t.ex. spelindustri, medicin och bioteknik, hälso- och välfärdsteknik, datateknik för den offentliga sektorn samt servicesektorn.”

Lars Peter Lindfors menar att det finns gedigen teknisk kompetens i de finländska företagen men att det behövs starkare kunnande och självförtroende i hur den kompetensen utnyttjas – framför allt krävs insatser på marknadsföringens och försäljningens område. Språkkunskaper och förståelse av olika kulturer är grundläggande förutsättningar för export av ingenjörskompetens.

Lindfors sänder en klar hälsning till beslutsfattarna. ”Utbildningssystemet är samhällets hörnsten och framtid – det måste prioriteras även i framtiden. Satsning på grundforskning och stöd till företag som tar fram nya produkter är oerhört viktigt. Även sektorövergripande samarbete bör främjas, och företagen borde uppmuntras att också söka internationella samarbetspartners.”

MER INFORMATION

Media:

Niina Suhonen
Kommunikations- och marknadsföringschef, Teknikakademien
tfn 040 8439 438

Årets teknologidirektör 2014:

Lars Peter Lindfors
Teknologidirektör, Neste Oil
tfn 050 458 3605

Yrjö Neuvo
Juryns ordförande, Teknikakademien
tfn 0400 740 300

Aktuellt