Vuosiarkisto: 2014

Nya medlemmar i den internationella juryn för Millenniumpriset för teknologi

Teknikakademiens (TAF) styrelse utsåg på sitt möte 14.10.2014 två nya medlemmar i den internationella juryn för Millenniumpriset för teknologi. De nya medlemmarna är professor Sir Peter Knight från Imperial College i London och forskningsprofessor Merja Penttilä från VTT. Nya medlemmar föreslås av Aalto-universitetet, som är TAF:s strategiska partner i Millenniumpriset för teknologi

Miljonpott från stiftelser till nya uppfinningar

Sju finländska forskningsfinansiärer delar onsdagen den 12 mars ut sammanlagt 1,1 miljoner euro i stipendier för tekniskvetenskaplig forskning. Vid evenemanget som ordnas av Teknikakademien utdelas sammanlagt 123 stipendier och pris inom teknik.