Millennium Youth Camp 2014: fadderföretag ledsagar unga till vetenskapens topp

Vetenskapslägret Millennium Youth Camp tar från och med idag emot ansökningar. Det avgiftsfria lägret för unga i åldern 16–19 år ordnas nu för femte gången. Sextio ungdomar från hela världen, alla med ett brinnande intresse för naturvetenskap, matematik och teknologi, samlas i Finland nästa juni. Under en veckas tid ska dessa begåvade unga under handledning av experter göra ett vetenskapligt projektarbete med anknytning till hållbar utveckling. De får också bekanta sig med finländska innovationer och med praktisk forskning både i företag och på universitet.

Företagsbesök har ingått i lägerprogrammet från allra första början, men i år har företagen aktivare än förr tillsammans med experter från universiteten deltagit också i idékläckningen kring projektarbetena. Samarbetet med företagen ger lägerdeltagarna konkreta kunskaper om vilken roll vetenskap och teknolog spelar för framgångsrika företag. En gemensam nämnare för lägrets fadderföretag – Kemira, Neste Oil, Nokia, Rovio och UPM – är just att de både behärskar och värdesätter vetenskap och teknologi.

”Vi har lyckats bli världsledare inom förnybara bränslen och lanserat fyra helt nya produkter under de fem senaste åren. Det kan vi till stor del tacka vår FoU-verksamhet och vårt teknologiarbete för”, säger Lars Peter Lindfors, teknologidirektör vid Neste Oil.

Också företagen har nytta av samarbetet med de unga:

”För oss är det viktigt att stå i direkt konakt med naturvetenskapligt och teknologiskt intresserade unga och sporra dem att skapa nytt och lära sig tillsammans. Vi kan erbjuda de unga värdefulla upplevelser, men vi tror att också vi själva kan lära oss värdefullt nytt av de nya generationerna”, berättar Teemu Suila, operativ direktör vid Rovio om orsakerna till att bolaget gick med som fadderföretag.

Upplevelser sätter fart på studierna

De ungas intresse för matematik, naturvetenskap och ingenjörsvetenskaper har sjunkit i hela världen, trots att det behövs mer kompetent folk på alla områden. Också i Finland har man funderat över hur man på bästa sätt kunde sporra unga att börja studera vetenskapliga och teknologiska ämnen.

På Rovio tror man att nyckeln till ökat intresse ligger i att göra studerandet roligt, och bolaget vill gärna själv visa exempel.

”Exempelvis vårt samarbete med NASA har inspirerat barn och unga världen runt att lära sig om rymden på ett helt nytt sätt. Spelet Angry Birds Space har också använts inom undervisningen, och för oss är det viktigt att Angry Birds förutom att erbjuda underhållning också kan vara med om att skapa nya inlärningserfarenheter”, berättar Suila.

Vid Neste Oil betonar Lindfors vikten av att kombinera inlärning med praktisk verksamhet:

”Som jag ser det är personliga erfarenheter och aha-upplevelser mest entusiasmerande. Vetenskapen och teknologin måste göras synliga och föras nära de ungas eget liv för att de ska ges en möjlighet att fascineras. Det är just här som samarbetet mellan forskningsinstitut, teknologiföretag och de unga spelar en nyckelroll.”

Ansökningsprocess i två steg

Millennium Youth Camp 2014 arrangeras i Helsingforsregionen 3–11.6.2014. Vem som helst i hela världen som är född 1995–1998 kan söka till lägret via Riksomfattande LUMA-centrets (Helsingfors universitet) webbtjänst.

Välj lämplig temagrupp bland tio alternativ: tillämpad matematik, klimatet, ICT och digitalisering, vatten, förnybara naturresurser, energi, biovetenskap och bilteknologi, livsmedelsvetenskap och livsmedelsteknologi, materialvetenskap och materialteknologi samt stadsplanering.

Ansökningstiden för det första steget börjar 15.10 och slutar 15.12. Av alla sökande går 200 vidare till det andra steget 3.2.2014. De får i uppgift att självständigt göra en projektplan inom något tema.

De 60 deltagare som godkänns till lägret offentliggörs 17.3.2014. De väljs av en expertgrupp bestående av representanter för finländska högskolor och Millennium Youth Camp-samarbetsföretagen.

Länken till ansökningsblanketten och mer information om ansökningsprocessen hittar du på Millennium Youth Camps hemsida.

Millennium Youth Camp-lägrets huvudarrangörer är Teknikakademien, Riksomfattande LUMA-centret (Helsingfors universitet) samt Aalto-universitetet. I samarbetet deltar dessutom flera finländska företag och organisationer.

Mer information:

Professor Maija Aksela, ordförande för Millennium Youth Camps styrgrupp

Riksomfattande LUMA-centret, Helsingfors universitet

maija.aksela(at)helsinki.fi, tfn +358 50 514 1450

 

Caroline Korhonen, projektkoordinator, Teknikakademien

caroline.korhonen(at)technologyacademy.fi, tfn +358 40 5569 999

 

Information till massmedierna:

Riina Vänttinen, informatör, Teknikakademien

riina.vanttinen(at)technologyacademy.fi, tfn +358 400 420 922

 

Millennium Youth Camps hemsida: www.millenniumyouthcamp.fi

Webbtidningen MySciences hemsida: www.myscience.fi

Aktuellt