Nästan 20 procent fler nomineringar till Millenniumpriset för teknologi 2014

 

Fler nomineringar framför allt inom biovetenskaperna

 

Nästa år delar Teknikakademien ut Millenniumpriset för teknologi för sjätte gången. Den segrande innovationen väljs bland 45 förslag som lämnades in innan nomineringstiden löpte ut i slutet av juli. Segraren offentliggörs den 9 april 2014.

I år föreslogs nästan dubbelt fler biovetenskapliga innovationer än i den föregående omgången. Det kan bero på att 2012 års Millenniumpris för teknologi gick till Shinya Yamanaka, som belönades för sin innovation för etisk framställning av stamceller. Den andra prismottagaren 2012 var Linus Torvalds, som belönades för det operativsystem med öppen källkod som han utvecklat.

Teknikakademiens vd Juha Ylä-Jääski är nöjd med nomineringarnas kvantitet och kvalitet:
”Det internationella vetenskapssamhället har tagit priset till sig, och det är jag mycket nöjd över. Särskilt glad är jag över att nomineringarna dels blir högklassigare för varje gång och dels också allt bättre motsvarar våra priskriterier.”

 

Nomineringarna bedöms minutiöst

”Vinnaren av Millenniumpriset väljs i en extremt tuff gallringsprocess som leds av en internationell jury. Syftet är att finna en betydande innovation som gagnar samhället”, säger Ylä-Jääski.

Den segrande innovationen ska uppfylla alla priskriterier: den ska höja människornas livskvalitet, den ska ha tillämpats i praktiken och den ska ha potential för nya tillämpningar. Dessutom är det viktigt att den harmonierar med principerna för hållbar utveckling.

Den internationella juryn består av åtta renommerade vetenskapsidkare som representerar flera teknologiska delområden. Juryn ger sitt förslag till Teknikakademiens styrelse som fattar det slutliga beslutet om vem priset går till.

 

Nästa år festligare än någonsin

Vinnaren av Millenniumpriset för teknologi 2014 offentliggörs vid en presskonferens den 9 april 2014. Priset överräcks till vinnaren den 7 maj 2014 i en Millenniumpaviljong som byggs på Medborgartorget i Helsingfors.
”Nästa års prisutdelningsceremoni kommer att avvika från tidigare års till både innehåll och skala. Det första Millenniumpriset delades ut för tio år sedan – år 2004 – och vi vill fira även de tidigare vinnarna och deras innovationer. Vi vill också ge priset större synlighet för att bättre kunna föra fram teknologins positiva bidrag till samhället”, berättar Ylä-Jääski.
Millenniumpriset för teknologi – till sitt värde minst en miljon euro – har hittills delats ut fem gånger. Ifjol delades priset av Shinya Yamanaka och den första finländska prismottagaren Linus Torvalds. År 2010 gick priset till Michael Grätzel för tredje generationens färgämnessensiterade solceller. Två år tidigare mottogs priset av Robert Langer, som har utvecklat biomaterial för läkemedelsdosering och regenerering av vävnader. År 2006 belönades Shuji Nakamura, det vita led-ljusets uppfinnare. Det första Millenniumpriset för teknologi år 2004 beviljades www:s utvecklare Sir Tim Berners-Lee.

 

Mer information:

Juha Ylä-Jääski, vd, Teknikakademien
juha.yla-jaaski(at)technologyacademy.fi,, tfn 040 9030 606

Information till massmedierna:
Niina Suhonen, kommunikations- och marknadsföringschef, Teknikakademin
niina.suhonen(at)technologyacademy.fi, tfn 040 843 9438

Aktuellt