Juha Ylä-Jääski ny vd för Teknikakademien

Teknikakademiens styrelse har på sitt möte idag 11.4.2013 utnämnt tekn.dr Juha Ylä-Jääski till ny verkställande direktör från och med 1.5.2013. Ylä-Jääski har varit tillförordnad vd sedan 18.2.2013.

”Jag vill tacka Teknologiakademien för förtroendet. Jag tar emot uppdraget både motiverad och entusiastisk. Teknikakademien har många unika verksamhetsformer, såsom Millenniumpriset för teknologi, det internationella ungdomslägret Millennium Youth Camp och publikevenemanget Teknikdagarna. Att stärka deras och även andra verksamhetsformers genomslag är en angelägen utmaning. Just det samhälleliga genomslaget är någonting jag gärna vill utveckla i stiftelsens verksamhet. Utgångspunkterna för det är utomordentliga: vi har omfattande nätverk och modeller för samarbete både med näringslivet och med akademiska och statliga aktörer”, konstaterar Juha Ylä-Jääski.

Nya medlemmar i Teknikakademiens styrelse

Vid Teknikakademiens årsmöte valdes följande nya styrelsemedlemmar: statssekreterare Martti Hetemäki, styrelseordförande för Finlands näringsliv EK Ilpo Kokkila samt sstyrelseordförande för Teknologiindustrin Jari Paasikivi.

Teknikakademiens styrelse har 16 medlemmar från näringslivets, statens, forskningsuniversitetens och de stiftande organisationernas högsta ledning.

Teknikakademiens styrelse 2013

Näringslivets representanter:

Styrelseordförande Ilpo Kokkila, Finlands näringsliv EK

Styrelsens vice ordförande Kari Jordan, Finlands näringsliv EK

Styrelseordförande Jari Paasikivi, Teknologiindustrin

Styrelsens vice ordförande Pekka Lundmark, Teknologiindustrin

 

Statens representanter:

Statssekreterare Martti Hetemäki, Finansministeriet

Kanslichef Erkki Virtanen, Arbets- och näringsministeriet

Överombudsman Mikko Kosonen, Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra

Generaldirektör Pekka Soini, Utvecklingscentralen för teknologi och innovationer Tekes

 

Forskningsuniversitetens representanter:

Rektor Ilkka Pöyhönen, Villmanstrands tekniska universitet

Rektor Lauri Lajunen, Uleåborgs universitet

Rektor Jorma Mattinen, Åbo Akademi

Rektor Tuula Teeri, Aalto-universitetet

 

De stiftande organisationernas representanter:

Bergsrådet Stig Gustavson, Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland STV (ordförande)

Professor Olavi Nevanlinna, Teknillisten Tieteiden Akatemia TTA (vice ordförande)

Styrelseordförande Marjo Matikainen-Kallström, Teknikens Akademikerförbund TEK

Professor Yrjö Neuvo, Stiftelsen för teknikens främjande TES

 

Teknikakademiens arbetsutskott 2013

Teknikakademiens arbetsutskott svarar för organiseringen av verksamheten och för placeringen av stiftelsens medel enligt styrelsens anvisningar. Styrelsen utsåg följande personer till medlemmar i arbetsutskottet 2013:

Preses Jarl-Thure Eriksson, Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland STV

Fullmäktigemedlem Lotta Forssell, TEK

Bergsrådet Stig Gustavson, Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland STV

Direktör Esko Keskinen, Teknologiindustrin rf

Rektor Markku Kivikoski, Tammerfors tekniska universitet

Konsultativa tjänstemannen Pirjo Kutinlahti, Arbets- och näringsministeriet

Ordförande Olavi Nevanlinna, Teknillisten Tieteiden Akatemia TTA

Professor Risto Nieminen, Teknillisten Tieteiden Akatemia TTA

 

Mer information:

Teknikakademien

Styrelseordförande Stig Gustavson, tfn 040 041 1119

Vd Juha Ylä-Jääski, tfn 040 903 0606

Aktuellt