Deltagarna i årets vetenskapsläger Millennium Youth Camp är valda!

Inträdesuppgifternas ämnen varierade mellan den globala matproduktionens historia och tandvård för vampyrer

Det fjärde Millennium Youth Camp besöks i sommar av 60 unga från 31 länder. Det veckolånga lägret hålls i juni. Begåvade 16–19-åringar med intresse för naturvetenskaper och teknologi får då bekanta sig med spetsforskningen och studiemöjligheterna i Finland och med finländska företag. Deltagarna delas in i tio grupper som under en veckas tid också ska genomföra ett krävande projektarbete.Lägerarrangörer är Teknikakademien och det riksomfattande LUMA-centret vid Helsingfors universitet. Liksom tidigare år var sökandenas nivå hög. I år blir deltagarna dubbelt fler än tidigare år, och därför fördubblas också temagruppernas antal. Nya teman är livsmedels-, material- och biovetenskaperna samt stadsplanering.Bärande idé för 2013 års läger är hållbar utveckling, som också syns i många temagruppers projektarbeten. Dessutom får lägerdeltagarna diskutera framtidsfrågor både med Markku Kulmala, världsberömd aerosolforskare, och Michael Grätzel, mottagare av Millenniumpriset för teknologi 2010. Grätzel har utvecklat tredje generationens solceller som gjort det möjligt att producera billig förnybar energi.

Med Twilight-kunskap i bagaget

Även i år var ansökningsprocessen för Millennium Youth Camp indelad i två steg. Först sökte de unga direkt till en temagrupp. Av alla sökande vaskades de 200 mest lovande fram för andra steget, där de testades med vetenskapliga uppgifter från temagruppens temaområde. I den populäraste temagruppen, biovetenskap och bioteknologi, studerade sökandena användningen av och framtiden för de iPS-stamceller som utvecklats av fjolårets mottagare av Millenniumpriset för teknologi, Shinya Yamanaka. Sökandenas fantasi fick vingar då de skulle dryfta vampyren Amalias problem med sina hörntänder.

”Det var väldigt roligt att läsa Amalias patientjournaler. Uppgiften visade sig vara ett utmärkt sätt att hitta skillnader mellan sökandena i andra steget, eftersom allas språkiga nivå var hög”, berättar docenten i stamcellsbiologi Kirmo Wartiovaara, som leder temagruppen för biovetenskaper och bioteknologi och som ansvarade för gruppens uppgifter.

I de bästa svaren drog sökandena paralleller från sina lekfulla patientjournaler inte bara till bioteknologin utan även till skönlitteraturen. ”Till och med Twilight-böcker användes som källhänvisningar”, berättar Wartiovaara om sina lekfulla uppgifter.

En av deltagarna, Nejc Kejzar var entusiastisk efter att ha fått gnugga sina kreativitetsknölar för att lösa en uppgift: ”Då jag såg uppgiften blev jag först lite bekymrad men också ivrig. Jag gillar utmaningar som kräver fantasi och tvingar mig att tillämpa mina kunskaper. Till slut var jag så ivrig att jag slutförde uppgiften på en och en halv dag. Jag är absolut för den här typens kreativa uppgifter!”, berättar Nejc.

Ingen vetenskap utan kreativitet

Också i det projektarbete som Wartiovaaras grupp ska göra har kreativiteten sin givna plats.

”Det är meningen att vi ska utveckla konstiga genetiska kopplingar. Om det sedan handlar om att få björkar att producera spindelnät eller kängurur att producera bläckfisksbläck beror helt på de unga deltagarnas egna idéer”, avslöjar han.

”Kreativitet spelar en viktig roll i vetenskaplig forskning. Därför använder jag också på mina lektioner okonventionella metoder”, fortsätter Wartiovaara som uppmuntrar sina elever att ifrågasätta det han lär ut bl.a. genom att dela ut lakrits åt dem som ställer frågor.

Lägerdeltagarna får lära sig att även på andra sätt kombinera kreativitet och vetenskap under lägerveckan. Lägret får besök bl.a. av startup-företag med rötter i Aalto-universitetet som presenterar sina egna innovationer och sporrar de unga till kreativa lösningar.

Därtill ingår också mer underhållande program. Lägerdeltagarna visas runt i Helsingfors och får bekanta sig med den finländska restaurangvärlden genom att på evenemanget Taste of Helsinki smaka på stjärnkockars anrättningar. Och liksom tidigare år står naturligtvis också bastubad på programmet.

 

Millennium Youth Camp 2013 arrangeras i Helsingforsregionen 9–16.6.2013. Journalister är välkomna att följa lägret. Det exakta programmet publiceras i början av maj.

Temagrupperna är:

  • Biovetenskaper och teknologi
  • Livsmedelsvetenskaper och teknologi
  • Energi
  • ICT och digitalisering
  • Klimatet
  • Materialvetenskaper och teknologi
  • Tillämpad matematik
  • Förnybara naturresurser
  • Vatten
  • Stadsplanering

 

Mer information:

Professor Maija Aksela, ordförande för Millennium Youth Camps styrgrupp.

Riksomfattande LUMA-centret, Helsingfors universitet

fornamn.efternamn(at)helsinki.fi, tfn 050 514 1450

 

Riikka Öörni, projektkoordinator, Teknikakademien

riikka.oorni(at)technologyacademy.fi, tfn +358 40 5077 916

 

Information åt massmedierna:

 

Informatör Riina Vänttinen, Stiftelsen Teknikakademien

fornamn.efternamn(at)technologyacademy.fi, tfn 0400 420 922

Aktuellt