Kenneth Ekman är Årets teknologidirektör 2013

Till årets teknologidirektör 2013 har valts Kenneth Ekman, verkställande direktör för Karlebyföretaget CrisolteQ Oy som specialiserat sig på återvinning inom kemiindustrin.

Teknikakademien (TAF) beviljar priset Årets CTO som en utmärkelse till en teknologidirektör (CTO, Chief Technology Officer) som med sitt arbete har främjat sitt företags teknologiska kompetens och tillväxtmöjligheter och som är en inspirerande ledare som aktivt medverkar i samhälleliga nätverk. TAF organiserar CTO-priset i samarbete med Spinverse Oy, Finlands Näringsliv och Sitra.

Bolaget CrisolteQ Oy tar fram metoder för tillvaratagande av värdefulla komponenter i den kemiska industrins biströmmar. Bolaget använder material som det själv utvecklat för att separera och återvinna industrimetaller som normalt är svåra att återvinna. Lämpliga metaller för återvinning är bl.a. kobolt, rhenium, nickel och värdemetaller. De tillvaratagna metallerna kan återanvändas bl.a. i batterier för datorer och smarttelefoner samt i katalysatorer som används inom kemikalietillverkning.

Finland behöver fler teknologiföretagare

Till skillnad från tidigare år beslöt juryn den här gången att ge priset till ett litet start-up-företag. Det fanns ett tjugotal starka kandidater från såväl stora som små företag. Enligt juryns ordförande Yrjö Neuvo ville juryn med sitt val också signalera att Finland absolut behöver fler teknologiföretagare.

”Med sin forskarbakgrund representerar Kenneth Ekman precis den typen av entreprenörskap som Finland behöver. CrisolteQ är redan hans andra företag. Nu är Ekman företagare i en bransch som i framtiden blir allt viktigare, dvs. återvinningsbranschen. Verksamheten bygger på patenterade uppfinningar, företaget har vuxit och är ekonomiskt framgångsrikt. Ekman är ett typexempel på hur ny kemiindustri kan byggas i Finland”, konstaterar Neuvo.

Själv hoppas Kenneth Ekman att priset ska inspirera så många forskare som möjligt att välja en karriär som akademisk företagare.

”Personligen är jag nöjd över att jag redan i nästan 20 års tid har kunnat försörja mig själv och min familj som företagare och att jag har kunnat skapa arbetsplatser åt andra, i synnerhet unga. Det har varit väldigt belönande att kunna överföra idéer från forskning till industriell produktion och att följa deras utveckling. Jag ser det också så att jag med skattemedel har fått en högklassig akademisk utbildning gratis och att min uppgift även därför är att skapa arbetsplatser åt andra.”

I år kommer CrisolteQ att gå in i en ny fas i och med att bolaget börjar vidareförädla material till slutprodukter vid Kemira Abp:s aluminiumsulfatfabrik i Harjavalta.

”För CrisolteQ är det här en utmärkt lösning. I Harjavalta finns infrastruktur, lokaler och produktionsapparatur som vi kan utnyttja, och Kemiras personal har det processkunnande som behövs i synnerhet då man hanterar stora materialströmmar. Vi försöker också locka andra kemiska start-up-företag till området. Långt skridna förhandlingar pågår redan med flera aktörer”, berättar Kenneth Ekman.

 

Mer information:

Media

Niina Suhonen, kommunikations- och marknadsföringschef, Teknikakademien, tfn 040 8439 438

Årets teknologidirektör 2013

Kenneth Ekman, vd, CrisolteQ Oy, tfn 040 748 1829

Yrjö Neuvo, juryns ordförande, medlem i styrelsen för Teknikakademien, tfn 0400 740 300

Aktuellt