Dubbelt fler deltagare i Millennium Youth Camp nästa år

Ansökningstiden till det internationella vetenskapslägret Millennium Youth Camp börjar i dag. Ansökningstiden till lägret 2013 går ut den 17 december.

Lägret för ungdomar i åldrarna 16–19 år som är intresserade av naturvetenskap, matematik och teknik ordnas för fjärde gången i ordningen. På lägret får ungdomarna ta del av de fina utbildnings- och arbetsmöjligheterna i Finland, göra vetenskapliga projektarbeten med globala utmaningar som teman samt träffa vinnaren av Millenniumpriset för teknologi och andra experter från universiteten och näringslivet i Finland tillsammans med likasinnade ungdomar.

Årets Millennium Youth Camp-läger i juni hade ett rekordantal ansökningar, man fick in över 1 600 ansökningar från ungdomar över hela världen. De 30 bästa valdes ut till lägret. År 2013 kommer 60 ungdomar att väljas ut.

”Lägret har ökat i popularitet varje år och det har varit tråkigt att så många talangfulla ungdomar inte har fått plats. Genom att öka deltagarantalet har vi möjlighet att uppmuntra fler ungdomar att utveckla sitt intresse för studier i vetenskap och teknik och att skapa kontakter till Finland redan i unga år”, säger Ainomaija Haarla, VD för Stiftelsen Teknikakademien.

”Ungdomarna vill påverka, och med sin kunskap och sina kontakter vill de bidra till att göra världen bättre”, säger Maija Aksela om lägerdeltagarna utifrån en vetenskaplig undersökning som genomförts i anknytning till lägret. Aksela är professor vid Helsingfors universitet och direktör för det riksomfattande LUMA-centret.

”Nu förstår jag att världen är full av ungdomar som jag, som tänker på samma sätt och som vill använda sina kunskaper för att påverka”, sade Alexandru Palcuie från Rumänien efter lägret 2012.

Pavithra Parthasarathy från Kanada konstaterar att den absoluta höjdpunkten på lägret var att få träffa Millenniumprisvinnarna 2012: ”Vi fick ha en privat diskussionsstund med Linus Torvalds och Shinya Yamanaka, vilket var en oförglömlig upplevelse. De har åstadkommit så mycket, men var ända anspråkslösa, helt vanliga människor. Det var en viktig lärdom för livet för oss lägerdeltagare.”

Huvudarrangörerna av Millennium Youth Camp är Stiftelsen Teknikakademien och det riksomfattande LUMA-centret (HUS). I samarbetet deltar också ett stort antal finländska företag och organisationer.

Fler sökande från Finland efterlyses

Ungdomar från hela världen kan söka till det årliga vetenskapslägret. Till förra sommarens läger kom det in ansökningar från 107 länder. Kina och Rumänien hade flest deltagare. Från Finland kom det också in tiotals ansökningar, och två ungdomar blev valda. Maija Aksela vill uppmuntra ännu fler ungdomar att söka till lägret. ”Erfarenheterna från de tidigare åren visar att lägret har varit en oförglömlig upplevelse. Vi hoppas speciellt att fler ungdomar i Finland ska samla mod och söka. Många dörrar och möjligheter öppnas för den som skapar kontakter och nätverkar redan som ung.”

Millennium Youth Camp 2013 hålls i huvudstadsregionen i början av juni. Lägret är gratis för deltagarna. På lägret nästa år har man också nya teman för grupparbetena. Tidigare år har temana varit tillämpad matematik, klimatet, ICT och digitalisering, vatten, förnybara naturresurser och energi. Nästa år införs dessutom biovetenskap och -teknik, livsmedelsvetenskap och -teknik, materialvetenskap och -teknik samt stadsplanering.

Ansökningsprocessen har två omgångar

Ungdomar över hela världen födda åren 1994–1997 kan söka till lägret via det riksomfattande LUMA-centrets webbtjänst. Den första ansökningsomgången börjar den 22 oktober och slutar den 17 december 2012. Senast i början av februari 2013 väljs 200 ungdomar ut till den andra omgången. De får i uppgift att självständigt utarbeta en projektplan kring ett av temana. Planen ska returneras före utgången av februari. Projektplanerna utvärderas och utifrån dem intervjuas en del av ungdomarna per telefon.

Namnen på de 60 deltagare som väljs till lägret publiceras den 15 mars 2013. Deltagarna väljs av en expertgrupp som består av representanter för ett antal finländska högskolor och Millennium Youth Camp-samarbetsföretagen.

En länk till ansökningsblanketten och mer information om ansökningsprocessen finns på webbplatsen för Millennium Youth Camp.

Mer information:

Professor Maija Aksela, ordförande för styrgruppen för Millennium Youth Camp
Det riksomfattande LUMA-centret, Helsingfors universitet
maija.aksela(at)helsinki.fi, tfn +358 50 514 1450

Riikka Öörni, projektkoordinator, Stiftelsen Teknikakademien
riikka.oorni(at)technologyacademy.fi, tfn +358 40 5077 916

Kontakt för medierna:

Riina Vänttinen, informatör, Stiftelsen Teknikakademien
riina.vanttinen(at)technologyacademy.fi, tfn +358 400 420 922

Millennium Youth Camp på internet: www.millenniumyouthcamp.fi

Aktuellt