Linus Torvalds och Shinya Yamanaka delar på det stora Milleniumpriset för teknologi

Stiftelsen Teknikakademien (TAF) har i dag offentliggjort mottagarna av Milleniumpriset för teknologi 2012. Det är första gången i dess historia priset delas mellan två personer: den finsk-amerikanske utvecklaren av den öppna källkoden Linus Torvalds och den japanske stamcellsforskaren Shinya Yamanaka. Båda pristagarna får 600 000 euro. Milleniumprisets beskyddare, republikens president Sauli Niinistö, överräckte i dag priserna åt vinnarna vid en solenn tillställning på Nationaloperan.

Linus Torvalds fick priset för sina insatser i utvecklingen av Linux kernel. Att Linux var fritt tillgängligt på webben igångsatte en snabb kedjereaktion där användarna kontinuerligt har vidareutvecklat programmet. Hittills har utvecklingsarbetet motsvarat omkring 73 000 årsverken. Idag använder miljontals människor Linux-baserade datorer, smarttelefoner och digitala videobandspelare. Linus Torvalds insatser har haft stor betydelse för utvecklingen av fritt tillgänglig programvara med stor spridning, vilket har främjat nätverkssamarbete i allmänhet och gjort internet till ett öppet forum.

Professor Shinya Yamanaka belönades för sina insatser inom stamcellsforskningen. Yamanaka har utvecklat en ny metod med vars hjälp man kan producera mycket pluripotenta stamceller (iPS-stamceller) utan att använda embryon. Med hjälp av Yamanakas metoder gör forskare runtom i världen nu stora framsteg, t.ex. när det gäller läkemedelstestning och bioteknologisk forskning. I framtiden kan den nya tekniken kanske göra det möjligt att odla nya vävnader och behandla svåra sjukdomar, såsom cancer, diabetes och Alzheimers sjukdom.

Ainomaija Haarla, vd för Teknikakademien, kommenterar pristagarna:

”Den internationella prisjuryn beslöt i år för första gången under Milleniumprisets 10-åriga historia att dela priset mellan två personer. Professor Yamanakas insatser inom stamcellsforskningen och Linus Torvalds arbete för en öppen källkod har på ett avgörande sätt påverkat utvecklingen inom respektive område, och kommer att göra så också under kommande generationer.”

”Prisjuryn uppgift är att bedöma i vilken utsträckning de föreslagna innovationerna redan har förbättrat människors livskvalitet, och vilka innovationernas framtida möjligheter är.  Båda de prisbelönta innovationerna uppfyller på bästa sätt denna målsättning.”

”Yamanakas insatser kan i framtiden hjälpa medicinen i dess kamp mot allvarliga sjukdomar. Torvalds arbete har i sin tur främjat öppenheten på nätet, till gagn för både kunskapen och mänskligheten  – och inte enbart för att främja ekonomiska intressen.”

Linus Torvalds:

”Jag sätter ett mycket stort värde på att jag erhöll årets Milleniumpris för teknologi. Speciellt viktig är denna erkänsla för mig genom att priset beviljas av Teknikakademien. Jag tackar den internationella prisjuryn och TAF:s styrelse.”

”Jag vill samtidigt också tacka alla dem som jag haft förmånen att samarbeta med. Det är tack vare dem som Linux inte enbart är en teknologisk framgång utan också ett både roligt och intressant projekt.”

Shinya Yamanaka:

”Det är för mig en stor ära att vinna Milleniumpriset för teknologi. Det är ju ett av världens mest prestigefyllda vetenskaps- och teknologipris. Jag vill betona att denna erkänsla inte tillkommer enbart mig eftersom de pluripotenta stamcellerna aldrig hade hittats utan de väldiga arbetsinstaser som gjorts av de studerande och tekniker som arbetar i mitt laboratorium.”

”Min målsättning är nu att fortsätta forskningen kring iPS-stamcellerna i samarbete med ett stort antal forskare runtom i världen, och få denna teknologi tillämpad inom medicinen så snabbt som möjligt. Jag arbetar intensivt för att vi med hjälp av iPS-stamcellsteknologin skall kunna utveckla nya mediciner och behandlingsformer för olika allvarliga sjukdomar.”

Tidigare vinnare

Millenniumpriset för teknologi har hittills delats ut fyra gånger. Det första priset 2004 gick till Sir Tim Berners-Lee, utvecklaren av World Wide Web. År 2006 tilldelades priset professor Shuji Nakamura, mannen som uppfann de revolutionerande nya ljuskällorna: det klarblåa, det gröna och det vita LED-ljuset samt det blåa laserljuset. År 2008 gick priset till professor Robert Langer, som har utvecklat metoder för kontrollerad läkemedelsdosering och innovativa biomaterial för vävnadsregenerering. Det fjärde priset 2010 tilldelades professor Michael Grätzel för hans färgämnessensiterade solceller. Grätzels teknologi spelar en viktig roll i utvecklingen av nya energilösningar och i tillämpningar inom förnybar energi.

En grundlig urvalsprocess

Priset delas ut av Teknikakademien (TAF), vars styrelse utser vinnarna utgående från den internationella prisjuryns rekommendationer.

Nomineringar för Millenium-priset kan göras av universitet, enskilda forskare, forskningsinstitut och företag överallt i världen. Man kan inte nominera sig själv. En internationell jury bestående av nio representanter för forskarvärlden och näringslivet gör en bedömning av dem som nominerats. Juryn utgår i sin bedömning från fyra olika kriterier: innovationens betydelse för människors livskvalitet och en hållbar utveckling nu och i framtiden samt den teknologiska förändring som innovationen förväntas medföra. Juryn säkerställer också att den eller de personer som föreslås faktiskt har ansvarat för utvecklingen av ifrågavarande innovation.

Mer information om Teknikakademien:

Stiftelsen Teknikakademien (TAF) är en självständig stiftelse vars syfte är att främja vetenskaplig forskning och ny teknologi som förbättrar människors livskvalitet. TAF delar vartannat år ut Millenniumpriset för teknologi och ordnar även andra evenemang, såsom det årliga vetenskapslägret Millennium Youth Camp. Dessutom gör TAF Finland känt som en galjonsfigur för avancerad teknologi genom att aktivt medverka i vetenskapssamhällets, näringslivets och den offentliga förvaltningens olika nätverk.

www.technologyacademy.fi

Milleniumprisets samarbetsparter: 
Aalto Universitet, Cargotec, FIM, Fortum, Gasum, Halton, Kemira, Lönnberg, Metso, Metsä Group, Neste Oil, Nokia, Outotec, Ruukki, SEB, Vaisala, Wärtsilä.

Kontakt:

Teknikakademien
Ainomaija Haarla, vd
ainomaija.haarala@technologyacademy.fi
+358 40 716 0703

Kansler Jarl-Thure Eriksson, Åbo Akademi, ordförande för den internationella prisjuryn
jarlthure.eriksson@abo.fi
+358 40 5012 570

Kontakt för finländska medier:
Niina Suhonen, kommunikations- och marknadsföringschef, Teknikakademien
niina.suhonen@technologyacademy.fi
+358 40 8439 438

Aktuellt