Teknikakademien och Aalto-universitetet i tätare samarbete: Brett samhällsprogram ska väcka de ungas intresse för teknik

Teknikakademien (TAF) och Aalto-universitetet har kommit överens om ett brett samarbete för att dels öka framför allt barnens och de ungas intresse för naturvetenskaper, matematik och teknologi, dels göra tekniken i vardagen känd redan på förskolestadiet. I Finland söker många unga fortfarande till tekniska studielinjer, men i många västeuropeiska länder är situationen redan en annan. Med sitt samarbete vill TAF och Aalto-universitetet påverka situationen så att de unga inte utesluter något som helst alternativ alltför tidigt.

I praktiken sker samarbetet i form av ett gemensamt samhällsprogram som ska genomföras under tio års tid (2012–2022). Programmet består av projekt som båda parter redan har initierat samt av nya gemensamma projekt. Meningen är att så effektivt som möjligt utnyttja de två organisationernas nätverk och resurser samt att eliminera eventuella överlappningar. Programmet är riksomfattande.

I Teknikakademiens verksamhet ingår för närvarande bl.a. följande element som kan införlivas i programsamarbetet: Millenniumpriset för teknologi, det internationella vetenskapslägret för ungdomar Millennium Youth Camp, Millennium Youth Forum för unga i Finland samt Teknikdagarna som riktar sig till den breda publiken. Lämpliga projekt vid Aalto-universitetet är LUMA-verksamheten för stödjande av inlärning inom naturvetenskaper, matematik och teknologi samt olika kurser och klubbar för skolelever.

Teknikakademiens vd Ainomaija Haarla kommenterar samarbetsavtalet så här:

”Det nya avtalet är ett fint konkret exempel på att olika aktörer kan samarbeta framgångsrikt om de har gemensamma mål. En av TAF:s viktigaste uppgifter är att göra teknik som höjer människornas livskvalitet känd och att väcka ungdomens intresse för teknik och naturvetenskaper. Som jag ser det deltar vi med det här samhällsprogrammet i det gemensamma bygget av Finland genom att ge god teknik större betydelse och uppmuntra i synnerhet unga att försöka lösa världens stora utmaningar med teknikens hjälp, hållbart och ansvarsfullt.”

Med alla andra tekniska vetenskapsuniversitet och övriga samarbetspartners fortsätter TAF sitt samarbete som förr.

Aalto-universitetets rektor Tuula Teeri bedömer samarbetet så här:

Aalto-universitetet utvecklar Finlands konkurrenskraft och bygger samtidigt en bättre värld. I den uppgiften spelar teknologin en central roll. Det är viktigt att de gymnasie- och högstadieelever som om några år inleder sina universitetsstudier har en klar uppfattning om alla de studie- och arbetsmöjligheter som tekniken och naturvetenskaperna kan erbjuda. Samarbetet med Teknikakademien är ett ytterst värdefullt grundarbete då vi bygger välfärd som stöder sig på en hög utbildningsnivå.”

Mer information:

Teknikakademien: vd Ainomaija Haarla, tfn +358 40 716 0703

Aalto-universitetet: prorektor Hannu Seristö, tfn +358 50 3832478

Teknikakademien i korthet

Teknikakademien (TAF) är en självständig stiftelse vars syfte är att främja vetenskaplig forskning och ny teknologi som höjer människornas livskvalitet. TAF delar vartannat år ut Millenniumpriset för teknologi och ordnar även andra evenemang, såsom det årliga vetenskapslägret Millennium Youth Camp. Dessutom gör TAF Finland känt som en galjonsfigur för avancerad teknologi genom att aktivt medverka i vetenskapssamhällets, näringslivets och den offentliga förvaltningens nätverk.

Aalto-universitetet i korthet

I Aalto-universitetet förenas tekniska vetenskaper, handelsvetenskaper och konstindustri i en gränsöverskridande vetenskaps- och konstgemenskap. Universitetet bygger på finländska styrkor och dess mål är att med bevarad särprägel utvecklas till ett av världens toppuniversitet. Det nya universitetet har ca 20 000 studerande och 5 000 anställda, varav ca 350 är professorer.

Aktuellt