Yhteistyö

Tekniikan Akatemian merkittävimpiä vahvuuksia on kolmikantainen yhteistyö elinkeinoelämän, valtionhallinnon ja tiedeyhteisön välillä sekä kattava verkosto kaikilla kolmella alueella.


Strateginen yhteistyökumppani

 

Aalto-yliopisto

SP-aalto_200x160TAF ja Aalto-yliopisto tekevät laajaa yhteistyötä, jonka tavoitteena on lisätä erityisesti lasten ja nuorten kiinnostusta luonnontieteitä, matematiikkaa ja teknologiaa kohtaan sekä tehdä arjen teknologiaa tunnetuksi jo varhaiskasvatusvaiheesta lähtien. Yhteistyö toteutetaan käytännössä osapuolten kesken laadittavalla yhteiskuntaohjelmalla, jonka toimeenpanokaudeksi on sovittu 10 vuotta (2012 – 2022). Ohjelma koostuu molempien osapuolten jo olemassa olevista hankkeista sekä uusista, yhteisistä projekteista. Tavoitteena on mahdollisimman tehokkaasti hyödyntää molempien osapuolten verkostoja ja resursseja sekä eliminoida mahdolliset päällekkäisyydet. Ohjelma on luonteeltaan valtakunnallinen. Katso video

Aalto-yliopiston uudeksi rehtoriksi on nimitetty provosti Ilkka Niemelä 1.7.2017 alkaen. TAF onnittelee!

Millennium-teknologiapalkinnon yhteistyökumppanit

 

FIM tarjoaa yksilöllistä varainhoitoa ja monipuolisia sijoituspalveluita institutionaalisille sijoittajille ja yksityishenkilöille. Iloitsemme kumppanuudestamme Millennium-teknologiapalkinnon kanssa. Katso video

Neste on öljynjalostuksen ja uusiutuvien ratkaisujen edelläkävijä. Tarjoamme asiakkaillemme huippututkimukseen perustuvia puhtaamman liikenteen tuotteita. Uskomme, että teknologia ja innovaatiot ovat osa maailmanlaajuisten haasteiden ratkaisemista ja elämänlaadun parantamista. Siksi tuemme myös Millennium-teknologiapalkintoa. Katso video

Nokia on globaali johtaja teknologioissa, joiden avulla sekä ihmiset että esineet ovat yhteydessä toisiinsa. Millennium-teknologiapalkinto tuo esiin sen, miten teknologiset innovaatiot voivat parantaa ihmisten elämän laatua kestävällä tavalla. Myös Nokian perimmäinen tavoite on teknologian inhimillisten mahdollisuuksien laajentaminen. Katso video

Outotec on maailman johtavana mineraalien- ja metallienjalostusteknologian toimittajana kehittänyt vuosikymmenien aikana lukuisia uraauurtavia teknologioita. Yritys tarjoaa myös innovatiivisia ratkaisuja teollisuusvesien käsittelyyn, vaihtoehtoisten energialähteiden hyödyntämiseen ja kemianteollisuuteen. Katso video

Vaisala on maailman johtava sään, ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 80-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1850 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä.

twitter.com/VaisalaGroup