Yhteistyö

Tekniikan Akatemian merkittävimpiä vahvuuksia on kolmikantainen yhteistyö elinkeinoelämän, valtionhallinnon ja tiedeyhteisön välillä sekä kattava verkosto kaikilla kolmella alueella.


Strateginen yhteistyökumppani

 

Aalto-yliopisto

SP-aalto_200x160TAF ja Aalto-yliopisto tekevät laajaa yhteistyötä, jonka tavoitteena on lisätä erityisesti lasten ja nuorten kiinnostusta luonnontieteitä, matematiikkaa ja teknologiaa kohtaan sekä tehdä arjen teknologiaa tunnetuksi jo varhaiskasvatusvaiheesta lähtien. Yhteistyö toteutetaan käytännössä osapuolten kesken laadittavalla yhteiskuntaohjelmalla, jonka toimeenpanokaudeksi on sovittu 10 vuotta (2012 – 2022). Ohjelma koostuu molempien osapuolten jo olemassa olevista hankkeista sekä uusista, yhteisistä projekteista. Tavoitteena on mahdollisimman tehokkaasti hyödyntää molempien osapuolten verkostoja ja resursseja sekä eliminoida mahdolliset päällekkäisyydet. Ohjelma on luonteeltaan valtakunnallinen. Katso video

Aalto-yliopiston uudeksi rehtoriksi on nimitetty provosti Ilkka Niemelä 1.7.2017 alkaen. TAF onnittelee!

Millennium-teknologiapalkinnon yhteistyökumppanit

 

Alma Talent julkaisee ammattilais- ja talousmediaa sekä bisnes- ja lakikirjoja, ja tarjoaa eri alojen ammattilaisille ja yrityksille osaamisen kehittämistä tukevia ja liiketoimintaa kasvattavia palveluja. Alma Talent toimii Suomessa, Ruotsissa ja Baltian maissa. Alma Talentin medioita ovat muun muassa Kauppalehti, Talouselämä, Tekniikka & Talous ja Arvopaperi. Alma Talent on osa Alma Media-konsernia.

Halton Group on maailman johtava sisäilmastoratkaisujen toimittaja vaativiin erikoisympäristöihin. Yhtiö kehittää ja toimittaa tuotteita, palveluja ja ratkaisuja kaupallisista ja julkisista kiinteistöistä terveydenhuoltoon ja laboratorioihin, ammattikeittiöihin ja ravintoloihin sekä laivoihin ja energiantuotantoympäristöihin. Haltonin tavoitteena on luoda käyttäjilleen turvallisia, mukavia ja työskentelyä tehostavia sisäympäristöjä, jotka ovat elinkaareltaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia ja energiatehokkaita. Halton-konsenin palveluksessa työskentelee 1 600 ihmistä 37 maassa.

Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin.

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2018 oli 5,7 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.

Neste on öljynjalostuksen ja uusiutuvien ratkaisujen edelläkävijä. Tarjoamme asiakkaillemme huippututkimukseen perustuvia puhtaamman liikenteen tuotteita. Uskomme, että teknologia ja innovaatiot ovat osa maailmanlaajuisten haasteiden ratkaisemista ja elämänlaadun parantamista. Siksi tuemme myös Millennium-teknologiapalkintoa.

Nokia on globaali johtaja teknologioissa, joiden avulla sekä ihmiset että esineet ovat yhteydessä toisiinsa. Millennium-teknologiapalkinto tuo esiin sen, miten teknologiset innovaatiot voivat parantaa ihmisten elämän laatua kestävällä tavalla. Myös Nokian perimmäinen tavoite on teknologian inhimillisten mahdollisuuksien laajentaminen.

Vaisala on maailman johtava sään, ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 80-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1850 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä.

twitter.com/VaisalaGroup