Millennium Youth Prize

Tekni­ikan Akatemia ja Aal­­to-yliopis­­to jär­jestävät kil­pailun alle 19-vuo­ti­aille inno­vaat­tor­eille. Mil­len­ni­um Youth Prize on kan­sain­välisen Mil­len­ni­um-teknolo­­gia­­palk­in­non innoittama.

  • Mikä: Mil­len­ni­um Youth Prize nuo­rille, kan­sain­välisen Mil­len­ni­um-teknolo­­gia­­palk­in­non innoittamana
  • Kenelle: 19-vuo­ti­aat ja sitä nuorem­mat
  • Miksi: Halu­amme innos­taa nuo­ria teknolo­gian ja inno­vaa­tioiden pari­in. Lisäk­si uskomme, että heil­lä on avain parem­paan tule­vaisu­u­teen. Globaalei­hin haasteisi­in on ole­mas­sa mon­i­naisia ratkaisu­ja. Inno­vaa­tiot syn­tyvät uuden­lais­es­ta ajat­telus­ta.
  • Milloin: Vuoden 2021 haasteet julkaistu! Hae mukaan NYT!
  • Palkinto: Ensim­mäisen palkin­non suu­ru­us on 5 000 euroa, toisen 3 000 euroa ja kol­man­nen 2 000 euroa.

 

2021 Millennium Youth Prize

Mil­len­ni­um Youth Prize -inno­vaa­tiok­il­pailu on käyn­nis­sä!

Aal­­to-yliopis­­ton pro­fes­sorit anta­vat viime vuo­den tapaan nuorten selvitet­täviksi globaaleja kestävän kehi­tyk­sen haasteita. Kil­pailutöis­sä esitetään uusia toteut­tamiskelpoisia ratkaisu­ja näi­hin haasteisi­in.

Täl­lä ker­taa haastei­ta anta­vat:

  • Professori Merja Penttilä:  Mitä erilaisia luonnosta löytyviä ominaisuuksia voisimme siirtää geenitekniikan avulla hyödyttämään maailmaa?Professori Risto Rajala: Miten kierrätämme kaikki akkujen ympäristölle vaaralliset ja harvinaiset metallit?

    Professori Jan Holmström: Miten vähennämme kauppojen ruokahävikkiä?

Kat­so haas­tevideot alempaa.

 

Kuinka osallistua vuoden 2021 kilpailuun?

Kil­pailu­työt tulee lähet­tää 26.4.2021 men­nessä. Katso lisätiedot täältä.

Final­is­tit val­it­see Aal­­to-yliopis­­ton ja Tekni­ikan Akatemi­an  koost­a­ma asiantun­ti­jaraati.

Kil­pailun finaali ja palk­in­to­jen­jako järjestetään 19.5.2021.

#Mil­len­ni­umTech­nol­o­gyPrize #Mil­len­ni­umY­outh­Prize

Lisäti­eto­ja: veli-matti.ikavalko@aalto.fi

 

Haastevideot

Haaste 1.

Professori Merja Penttilä:  Mitä erilaisia luonnosta löytyviä ominaisuuksia voisimme siirtää geenitekniikan avulla hyödyttämään maailmaa?

Haaste 2.

Professori Risto Rajala: Miten kierrätämme kaikki akkujen ympäristölle vaaralliset ja harvinaiset metallit?

Haaste 3.

Professori Jan Holmström: Miten vähennämme kauppojen ruokahävikkiä?


#MTP2020 #MillenniumPrize