Millennium Docs

Millennium Docs (MDocs) on Tekniikan Akatemian uusi ohjelma, joka tarjoaa tohtorikoulutettaville palkallisia työskentelyjaksoja yrityksissä ja muissa asiantuntijaorganisaatioissa.

MDocs-ohjelman tavoitteena on lisätä yliopistojen ja elinkeinoelämän yhteistyötä, vastata osaajapulaan ja edistää korkeasti koulutettujen asiantuntijoiden sijoittumista myös akateemisen maailman ulkopuolelle.

MDocs-ohjelman tehtävänä on:

  • tehostaa osaamisen hyödyntämistä yhteiskunnassa
  • tarjota työnantajaorganisaatiolle mahdollisuus tutustua tulevaisuuden työntekijöihin sekä parhaaseen osaamiseen ja ajankohtaisimpaan tietoon
  • edistää sektoreiden välistä liikkuvuutta ja lisätä elinkeinoelämän ja yliopistojen yhteistyötä
  • konkretisoida tutkijanuran monipuolisia mahdollisuuksia ja uravaihtoehtoja
  • lisätä tutkijankoulutuksen saaneiden liikkuvuutta ja työllistymistä akateemisen maailman ulkopuolelle

MDocs-työskentelyjaksot ja palkka

Ohjelma tarjoaa tohtorikoulutettaville mahdollisuutta hakea palkallisia, 1–3 kk pituisia työskentelyjaksoja yrityksistä ja muista yliopistomaailman ulkopuolisista asiantuntijaorganisaatioista.

MDocs-työskentelyjaksot voivat sisältää mm. tutkimus- ja tuotekehitystehtäviä, analyyttistä osaamista ja isojen kokonaisuuksien hallintaa edellyttäviä kehittämistehtäviä, raportteja ja selvityksiä tai hallintoon, myyntiin ja markkinointiin liittyviä tehtäviä. MDocs-työskentelyjakson aikana ei tehdä väitöskirjaa.

Työnantaja nimeää tohtorikoulutettavalle henkilökohtaisen mentorin. MDocs-työskentelyjakson palkka tohtorikoulutettaville on 2.800€/kk.

Lue pilotista lisää englanniksi.

Lisätietoja:
Nina Blom, projektipäällikkö, Tekniikan Akatemia
nina.blom(at)taf.fi