Naisille suunnattu innovaatiopalkinto

Seuraavaksi palkinto jaetaan 22.5.2019. Nimeämiskausi päättyy 28.1.2018.

 

Eduskunta perusti yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden 110-vuotisen historian kunniaksi naisille suunnatun teknologiaan ja talouteen liittyvän innovaatiopalkinnon vuonna 2016.

Naisille suunnattu innovaatiopalkinto korostaa innovaatioiden tärkeyttä nyky-yhteiskunnassa ja tunnustaa naisten merkittävän osuuden uusien innovaatioiden tuottamasta talouskasvusta. Se tuo esille naisten osaamista ja nostaa heidän näkyvyyttään teknologian ja talouden aloilla. Palkinto edistää naisten mahdollisuuksia tuoda esille erityisosaamistaan ja esittää uusia ajatuksia yhteiskunnallisesti tärkeiden teknologioiden ja talouden aloilla. Samalla tuetaan uusia innovaatioita ja uutta tutkimusta, jotka tuottavat Suomelle merkittävää yhteiskunnallista pääomaa sekä taloudellista hyvinvointia.

Palkinto myönnetään naiselle tai naisista koostuvalle ryhmälle tieteellisesti merkittävästä innovaatiosta teknologian tai talouden alalta. Palkinnon saajien tulee olla Suomen kansalaisia.

Palkinnolla juhlitaan yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden vuosipäivää 1. kesäkuuta. Palkinnon suuruus on 110 000 euroa. Voittajaa tai voittajia lukuun ottamatta palkintoon nimettyjä ehdokkaita ei julkisteta.

Naisille suunnattu innovaatiopalkinto jaetaan yhteensä kolme kertaa: vuosina 2017, 2018 ja 2019.

Lue aiempina vuosina palkituista:

2018 – Päivi Myllärinen

2017 – Hele Savin

 

NIMEÄMINEN

 

Vuoden 2019 palkinnon nimeämiskausi on 3.12.2018–28.1.2019.

Nimeämisiä otetaan vastaan vain organisaatioilta, kuten yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta, yliopistosairaaloilta, sairaanhoitopiireiltä, valtion tutkimuslaitoksilta, tiedeakatemioilta, yrityksiltä ja säätiöiltä.

Vuonna 2017 ja 2018 palkinnon saajaksi nimettyjä henkilöitä ja ryhmiä saa nimetä uudestaan.

 

NIMEÄMISDOKUMENTIT

 

Ole hyvä ja jätä nimeämisesi NIMEÄMISPORTAALISSA.

Nimeämisiä voi jättää 3.12.2018 alkaen.

  1. Nimeämisessä kuvataan tiivistetysti ja selkeästi nimettävä innovaatio, sen yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä kunkin nimettävän henkilön osuus innovaation kehittämisessä. Nimeämismateriaali voi sisältää linkkejä innovaation yksityiskohtaisempaan kuvaukseen.
  2. Nimeämiseen liitetään kunkin nimettävän henkilön vapaamuotoinen ansioluettelo. Ansioluettelo voi sisältää korkeintaan kymmenen nimettävän henkilön tärkeintä julkaisua (ml. patentit ja patenttihakemukset) sekä linkkejä yksityiskohtaisempaan tietoon nimettävästä henkilöstä.
  3. Nimeämiseen voidaan liittää vapaavalintainen määrä suosittelijoiden allekirjoittamia suosituskirjeitä.
  4. Nimeämislomakkeen kysymykset (pdf)

 

Lisätietoja nimeämisestä: Eeva Sievi, Tekniikan Akatemia TAF, eeva.sievi(at)taf.fi

 

PALKINNON KRITEERIT

 

Palkinto kattaa kaikki talouden ja teknologian alat, kuten esimerkiksi bioteknologian, lääketieteellisen teknologian, materiaaliteknologian, ympäristöteknologian sekä tieto- ja viestintäteknologian. Palkinto myönnetään innovaatiolle, jolla on merkittävää yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Palkinnon saajana voi olla yksi tai useampi henkilö. Palkittavalla tulee todennetusti olla ollut keskeinen rooli innovaation kehittämisessä. Palkinnon saajan tulee olla Suomen kansalainen.

 

VOITTAJAN VALINTA

 

Palkintoprosessin toteutuksesta ja sen hallinnoinnista vastaa Tekniikan Akatemia TAF, jonka ehdotuksesta eduskunnan kansliatoimikunta asettaa palkintoraadin arvioimaan nimetyt ehdokkaat. Palkintoraati valitsee nimettyjen ehdokkaiden joukosta korkeintaan kymmenen parasta kandidaattia. Eduskunnan kansliatoimikunta valitsee voittajan parhaiksi arvioitujen ehdokkaiden joukosta.

 

Lue: Palkintoraadin puheenjohtaja Marja Makarow Option haastattelussa Naisille suunnatusta innovaatiopalkinnosta