Työvaliokunta

Työvaliokunta huolehtii säätiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja varojen sijoittamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Työvaliokunnan tehtävänä on ohjata säätiön toimintaa siten, että säätiön missio suomalaisen tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä innovatiivisen teknologian edistämiseksi toteutuu. Tehtävänä on myös ohjata toimintaa siten, että säätiön jakama kansainvälinen Millennium-teknologiapalkinto saavuttaa huomattavan kansainvälisen tunnettuuden ja siitä muodostuu merkittävä teknologian kehittämiseen ja käyttöönottoon vaikuttava tekijä maailmassa.

 

Työvaliokunnan kokoonpano

Työvaliokunnan puheenjohtaja
Professori Marja Makarow,
Teknillisten Tieteiden Akatemia TTA

Varapuheenjohtaja
TkT Leni von Bonsdorff,
Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland STV

Työvaliokunnan jäsen
Hallituksen jäsen Päivi Leiwo,
Teknologiateollisuus

Sihteeri: Toimitusjohtaja Markku Ellilä, Tekniikan Akatemia TAF

Experts:
Vararehtori Ossi Naukkarinen,
Aalto-yliopisto