Työvaliokunta

Työvaliokunta huolehtii säätiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja varojen sijoittamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Työvaliokunnan tehtävänä on ohjata säätiön toimintaa siten, että säätiön missio suomalaisen tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä innovatiivisen teknologian edistämiseksi toteutuu. Tehtävänä on myös ohjata toimintaa siten, että säätiön jakama kansainvälinen Millennium-teknologiapalkinto saavuttaa huomattavan kansainvälisen tunnettuuden ja siitä muodostuu merkittävä teknologian kehittämiseen ja käyttöönottoon vaikuttava tekijä maailmassa.

 

Työvaliokunnan kokoonpano

Työvaliokunnan puheenjohtaja
Professori Marja Makarow,
Teknillisten Tieteiden Akatemia TTA

Varapuheenjohtaja
Professori Jarl-Thure Eriksson,
Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland STV

Työvaliokunnan jäsen
Osastopäällikkö Ilona Lundström,
Työ- ja elinkeinoministeriö

Experts:
Vararehtori Ossi Naukkarinen,
Aalto-yliopisto