Tiede- ja innovaatiovaliokunta

Tiede- ja innovaatiovaliokunta on aloittanut toimintansa tammikuussa 2020. Valiokunnan tehtävänä on tunnistaa ja määritellä Suomen innovaatiotoimiala ja sen kannalta merkittävimmät ilmiöt. Tavoitteena on käydä monipuolista keskustelua eri osapuolten näkökulmista, jotta TAF voi omalta osaltaan edistää asiaa Suomen kannalta merkittävimmällä tavalla.

Valiokunta toimii ajatuspaja-tyyppisesti, kokouksia on vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Puheenjohtaja

 • Janne Laine, Aalto-yliopisto

Jäsenet

Yliopistot

 • Risto Nieminen, Aalto-yliopisto
 • Minna Palmroth, Helsingin yliopisto
 • Jukka Mönkkönen, Itä-Suomen yliopisto
 • Markku Kivikoski, Tampereen yliopisto
 • Mika Hannula, Turun yliopisto

Elinkeinoelämä

 • Laura Juvonen, Teknologiateollisuus
 • Riikka Heikinheimo, EK
 • Petri Takala, TEK
 • Lars Peter Lindfors, Neste
 • Hannu Kauppinen, Nokia
 • Timo Vuori, Kansainvälinen kauppakamari
 • Liisa Åström, Vaisala
 • Kaija Pehu-Lehtonen, Metsä Group
 • Tarja Takki-Halttunen, Halton
 • Harri Junttila, Alma Talent

Akatemiat

 • Markku Leskelä, Teknillisten Tieteiden Akatemia
 • Leni von Bonsdorff, Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland

Julkinen sektori ja yhteiskunnalliset päättäjät

 • Mikko Dufva, Sitra
 • Mika Lautanala, Business Finland
 • Ilona Lundström, TEM
 • Erja Heikkinen, OKM
 • Riitta Maijala, Suomen Akatemia
 • Jarmo Sareva, UM
 • Päivi Sillanaukee, UM
 • Antti Pelkonen,  VNK
 • Outi Alanko-Kahiluoto, Eduskunta

Sihteeri: Markku Ellilä, Tekniikan Akatemia  -säätiö