Hallitus

Tekniikan Akatemia -säätiön hallituksen tehtävänä on päättää yleisistä toimintalinjoista sekä laajakantoisista ja merkittävistä asioista. Hallitus valvoo, että säätiön toiminta on asianmukaisesti järjestetty ja säätiön varat sijoitetaan varmalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Hallitus myös nimittää toimitusjohtajan sekä työvaliokunnan jäsenet.

Hallitus päättää kansainvälisen palkintolautakunnan kokoonpanosta sekä Millennium-teknologiapalkinnon finalisteista ja voittajasta.

Tekniikan Akatemian hallitus

Perustajajäsenet

Puheenjohtaja
Marja Makarow
Professori,
Teknillisten Tieteiden Akatemia
TTA
Varapuheenjohtaja
Leni von Bonsdorff
Tekniikan tohtori,
Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland
STV
Marjo Matikainen-Kallström
DI,
Hallituksen puheenjohtaja
Tekniikan Akateemisten liitto TEK
Yrjö Neuvo
Professori,
Tekniikan edistämissäätiö
TES

Elinkeinoelämä

Tapani Kiiski
Hallituksen jäsen,
Teknologiateollisuus
Päivi Leiwo
Hallituksen jäsen,
Teknologiateollisuus
Marjo Miettinen
Hallituksen jäsen,
Elinkeinoelämän keskusliitto ry
Annikka Hurme
Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n edustaja

Valtio

Martti Hetemäki
Valtiosihteeri,
Valtiovarainministeriö
Photographer Miikka Pirinen, Sitra
Jyrki Katainen
Yliasiamies
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA
Ilona Lundström
Osastopäällikkö,
Työ- ja elinkeinoministeriö
Nina Kopola, Business Finland
Nina Kopola
Pääjohtaja,
Business Finland

Tiedeyliopistot

Mari Walls
Rehtori,
Tampereen yliopisto
Moira von Wright
Rehtori,
Åbo Akademi
Jari Niemelä
Rehtori,
Helsingin yliopisto
Jouko Niinimäki
Rehtori,
Oulun yliopisto