Hallitus

Tekniikan Akatemia -säätiön hallituksen tehtävänä on päättää yleisistä toimintalinjoista sekä laajakantoisista ja merkittävistä asioista. Hallitus valvoo, että säätiön toiminta on asianmukaisesti järjestetty ja säätiön varat sijoitetaan varmalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Hallitus myös nimittää toimitusjohtajan sekä työvaliokunnan jäsenet.

Hallitus päättää kansainvälisen palkintolautakunnan kokoonpanosta sekä Millennium-teknologiapalkinnon finalisteista ja voittajasta.

Tekniikan Akatemian hallitus

Perustajajäsenet

Puheenjohtaja
Marja Makarow
Professori,
Teknillisten Tieteiden Akatemia
TTA
Leni von Bonsdorff
Tekniikan tohtori,
Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland
STV
Marjo Matikainen-Kallström
DI,
Hallituksen puheenjohtaja
Tekniikan Akateemisten liitto TEK
Yrjö Neuvo
Professori,
Tekniikan edistämissäätiö
TES

Elinkeinoelämä

Tapani Kiiski
Hallituksen jäsen,
Teknologiateollisuus
Päivi Leiwo
Hallituksen jäsen,
Teknologiateollisuus
Veli-Matti Mattila
Hallituksen puheenjohtaja,
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Annikka Hurme
Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n edustaja

Valtio

Martti Hetemäki
Valtiosihteeri,
Valtiovarainministeriö
Mikko Kosonen
Yliasiamies,
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto
SITRA
Ilona Lundström
Osastopäällikkö,
Työ- ja elinkeinoministeriö
Pekka Soini
Pääjohtaja,
Business Finland

Tiedeyliopistot

Mari Walls
Rehtori,
Tampereen yliopisto
Mikko Hupa
Rehtori,
Åbo Akademi
Jari Niemelä
Rehtori,
Helsingin yliopisto
Jouko Niinimäki
Rehtori,
Oulun yliopisto