TAF

Tekniikan Akatemia TAF jakaa joka toinen vuosi Millennium-teknologiapalkinnon ja järjestää muita teknologiatapahtumia ja nuorisoprojekteja.

TAF toimii ja vaikuttaa:

    • Tekemällä tunnetuksi ihmisten elämänlaatua parantavia innovaatioita
    • Tarjoamalla neutraalin yhteistyöfoorumin elinkeinoelämälle, tiedeyhteisölle ja valtiollisille toimijoille
    • Kannustamalla nuoria tekniikan ja luonnontieteiden pariin

Teknillisten Tieteiden Akatemia TTA, Svenska tekniska vetenskapsakademien  i Finland STV ja TAF:n elinkeinoneuvosto muodostavat Tekniikan Akatemian.

Tekniikan Akatemian merkittävimpiä vahvuuksia on kolmikantainen yhteistyö elinkeinoelämän, valtionhallinnon ja tiedeyhteisön välillä sekä kattava verkosto kaikilla kolmella alueella. Kaikki kolme toiminta-alaa ovat edustettuina sekä säätiön hallituksessa että työvaliokunnassa.

Tekniikan Akatemia on aloittanut toimintansa vuonna 2003 Suomen teknologiapalkintosäätiön nimellä. Vuonna 2005 nimi vaihtui Millennium-palkintosäätiöksi. Nimi vaihtui Tekniikan Akatemiaksi vuonna 2008, ja säätiöön yhdistyivät TTA ja STV.

Tekniikan Akatemia on kansainvälisten insinööriakatemioiden kattojärjestöjen CAETSin ja Euro-CASEn jäsen ja tekee yhteistyötä Maailman talousfoorumin (WEF) kanssa.

 

Hallitus

Tekniikan Akatemia -säätiön hallituksen tehtävänä on päättää yleisistä toimintalinjoista sekä laajakantoisista ja merkittävistä asioista. Hallitus valvoo, että säätiön toiminta on asianmukaisesti järjestetty ja säätiön varat sijoitetaan varmalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Hallitus myös nimittää toimitusjohtajan sekä työvaliokunnan jäsenet.

Hallitus päättää kansainvälisen palkintolautakunnan kokoonpanosta sekä Millennium-teknologiapalkinnon finalisteista ja voittajasta.

 

Tekniikan Akatemian hallitus 2015-2017

 

Perustajaorganisaatiot

Jarl-Thure Eriksson, Marja Makarow, Marjo Matikainen-Kallström, Yrjö Neuvo

Elinkeinoelämä

 

Valtio

 

 

Tiedeyliopistot

 

Työvaliokunta

Työvaliokunta huolehtii säätiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja varojen sijoittamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Työvaliokunnan tehtävänä on ohjata säätiön toimintaa siten, että säätiön missio suomalaisen tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä innovatiivisen teknologian edistämiseksi toteutuu. Tehtävänä on myös ohjata toimintaa siten, että säätiön jakama kansainvälinen Millennium-teknologiapalkinto saavuttaa huomattavan kansainvälisen tunnettuuden ja siitä muodostuu merkittävä teknologian kehittämiseen ja käyttöönottoon vaikuttava tekijä maailmassa.

 

Työvaliokunta

Työvaliokunnan puheenjohtaja
Professori Marja Makarow,
Teknillisten Tieteiden Akatemia TTA

Varapuheenjohtaja
Professori Jarl-Thure Eriksson,
Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland STV

Työvaliokunnan jäsen
Osastopäällikkö Ilona Lundström,
Työ- ja elinkeinoministeriö

Asiantuntijat:

Asiamies Laura Juvonen,
Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö

TkT Markku Kivikoski,
Senior Research Scientist at CERN

Dekaani Risto Nieminen,
Aalto-yliopisto, Perustieteiden korkeakoulu

Vararehtori Tuija Pulkkinen,
Aalto-yliopisto

DI Petri Takala,
Tekniikan Akateemisten Liitto TEK