Tasavallan presidentti on Miellennium-teknologiapalkinnon suojelija. Tervehdyksessään presidentti Sauli Niinistö korostaa tieteen, teknologian ja innovaatioiden merkitystä koko yhteiskunnan hyvinvoinnille.

Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistön tervehdys

 

Katso virallinen tervehdys klikkaamalla dokumentin kuvaa.

Tiede ja teknologia ovat erottamaton osa jokapäiväistä elämäämme, emmekä voi liiaksi korostaa tutkimukseen perustuvien innovaatioiden vaikutusta yhteiskunnan ja kansalaisten hyvinvoinnille.

Kyky yhteensovittaa inhimilliset arvot, osaaminen ja teknologia on tehnyt Suomesta yhden maailman vakaimmista, vauraimmista ja tasa-arvoisimmista maista. Hyvinvointiyhteiskunta ei ole koskaan itsestäänselvyys. Suomalainen käytännönläheinen ja ratkaisukeskeinen ajatusmaailma ja teknologiset innovaatiot ovat olleet merkittäviä kehityksen ajureita.

Teknologia on muuttanut ihmisten elämää valtavasti, ja usein positiivisesti, niin Suomessa kuin globaalistikin. Emme kuitenkaan aina muista, että arkisten teknologisten innovaatioiden taustalla on vuosien pitkäjänteinen tutkimus- ja kehitystyö. Tarvitaan sitoutumista ja sinnikkyyttä, jotta ideoista ja tutkimuslöydöksistä syntyy aitoja innovaatioita esimerkiksi oppimiseen, kaupankäyntiin, liikkumiseen tai kommunikointiin.

Teknologialla ja tieteellä on merkittävä rooli aikamme globaaleiden haasteiden ratkaisemisessa. Ravitseva ja riittävä ruoka, kestävät energiaratkaisut ja materiaalit, ilmastonmuutoksen vastainen taistelu, puhdas ympäristö ja kamppailu vakavia sairauksia vastaan vaativat voimavaroja nyt ja tulevaisuudessa. Jotta haasteisiin pystytään vastaamaan, tarvitaan rohkeutta, uteliaisuutta ja kykyä tarkastella maailmaa aivan uusista näkökulmista. Tulevaisuuden läpimurtoinnovaatiot syntyvät entistä todennäköisimmin eri tieteenalojen, mutta myös akateemisen ja yritysmaailmaan rajapinnoilla. Vain yhteistyöllä merkittävät ideat ja löydökset muuttuvat innovaatioiksi, joilla on kansantaloudellista ja yhteiskunnallista merkittävyyttä.

Millennium-teknologiapalkinto heijastaa suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksia: sisukkuus, ratkaisukeskeisyys, kestävä kehitys ja korkealaatuinen koulutus ovat hyvinvointiyhteiskuntamme keskeiset kulmakivet. Millennium-teknologiapalkinto on meidän suomalaisten kunnianosoitus ihmisten elämänlaatua parantaville innovaatioille, ja se muistuttaa meitä, kuinka tärkeää on pitää huolta huomisesta – tulevia sukupolvia varten.

Sauli Niinistö
Tasavallan presidentti

The English version of the Message of President of the Republic of Finland Sauli Niinistö is available on the page The Prize.