Big Data muutti maailman

Kasvaneiden muistien myötä luomme ja tallennamme uutta dataa ennätysmääriä ja sovellamme big dataa yhä moninaisempiin kohteisiin. Big Data tarkoittaa valtavien järjestämättömien tietomassojen keräämistä, säilyttämistä ja analysointia tietoteknisten ratkaisujen avulla.

Säätiöiltä 1,4 miljoonaa euroa tekniikan tutkimukseen – ympäristöystävälliselle teknologialle paljon tukea

Kahdeksan säätiötä, rahastoa ja yhdistystä jakaa 20.3.2018 yli 1,4 miljoonaa euroa apurahoja ja palkintoja teknistieteelliseen tutkimukseen. Moni tämän vuoden apurahoista tähtää ympäristöä säästävän teknologian kehittämiseen. Rahoitettavat tutkimusaiheet ulottuvat elohopean puhdistamisesta aina uusien aurinkokennomateriaalien kehitystyöhön.