Nuorille tutkijoille on saatava ura auki myös yrityksiin

Tekniikan Akatemia TAF:n toimitusjohtaja Ari Ahonen ja Turun yliopiston professori, tutkijakoulun johtaja Pirjo Nuutila kirjoittavat Turun Sanomissa (27.12.2019): Yrityksillä on huutava pula asiantuntevasta työvoimasta. Huippuosaajia kasvaa yliopistoissa, mutta tohtorit löytävät liian harvoin tiensä elinkeinoelämän pariin. Onko kyse siis osaajapulasta, vai eivätkö yritykset ja osaajat vain löydä toisiaan?

Suomi tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa jokaisen työpanosta, eikä yhdenkään maisterin tai tohtorin osaamista saa jättää hyödyntämättä.

Osaavasta työvoimasta käydään kiihtyvää kilpailua työmarkkinoilla. Esimerkiksi korkean teknologian yrityksissä panostetaan koko sydämellä tutkimus-, kehitys- ja innovaatio (TKI) -toimintaan. Innovaatiosydän sykkii kuitenkin huonosti asiantuntijapulan kourissa.

Suomalaisista korkeakouluista valmistuu vuosittain noin 1 800 tohtoria. Nykyisissä ja tulevissa tohtoreissa on valtava osaamispotentiaali, jota ei ole vielä täysimääräisesti hyödynnetty yritysten TKI-toiminnassa, johtotehtävissä ja muissa vaativissa asiantuntijatehtävissä.

Vaikka tohtorit tekevät aiempaa suuremman osuuden yrityssektorin tutkimustyövuosista Suomessa Suomen Akatemian Tieteen tila 2018 -katsauksen mukaan, se on vain 6 prosenttia ja kansainvälisessä vertailussa vähän. Useimmiten tohtoroituneet jatkavat tutkimustyötä korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa.

Suomi tarvitsee tulevaisuudessa lisää huippuosaajia myös yrityssektorille ylläpitämään kansainvälistä kilpailukykyä. Kansainvälisten tohtoreiden osuus tutkinnon suorittaneista on noin 30 prosenttia. Valmistumisen jälkeen kansainvälisen tohtorin uravaihtoehdot Suomessa ovat usein rajalliset. Tämä kannustaa hakeutumaan kansainvälisille työmarkkinoille tai jäämään yliopistosektorille.

Valtioneuvoston asettaman tutkimus- ja innovaationeuvoston tavoitteissa on esitetty, että tohtoreiden osuuden TKI-työntekijöistä tulisi olla 15 prosenttia yrityksissä ja 30 prosenttia kaikissa organisaatioissa.

Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan enemmän yritysten ja akateemisen maailman, erityisesti tohtoreiden, kohtaamisia. Tarvitaan keinoja tukea eri sektoreiden välistä liikkuvuutta sekä korkeasti koulutettujen asiantuntijoiden sijoittumista ja verkostoitumista yliopistojen ulkopuolisiin asiantuntijaorganisaatioihin.

Yhteiskunnan eri toimijoiden tulee aktiivisesti ja yhteistyössä kehittää erilaisia avauksia, jotka mahdollistavat työllistymisen ja osaamispotentiaalin hyödyntämisen myös yliopistojen ulkopuolella.

Työnantajaorganisaatiot tarvitsevat uudenlaisia rekrytointikanavia ja työkaluja, joiden avulla saadaan osaaminen ja tohtorikoulutuksen tuottama monipuolinen asiantuntijuus työnantajien ulottuville. Mahdollisuus tutustua tulevaisuuden työntekijöihin sekä parhaaseen osaamiseen ja ajankohtaisimpaan tietoon vähentää tohtorin palkkaamiseen liittyviä ennakkoluuloja yrityksissä ja muissa organisaatioissa.

Tekniikan Akatemia TAF, Turun yliopisto ja Åbo Akademi ovat tänä vuonna käynnistäneet Millennium Docs -pilottiohjelman (MDocs) valikoitujen työnantajaorganisaatioiden kanssa. MDocs on työkalu, joka edistää osaamistarpeen ja -tarjonnan kohtaamista.

Tavoitteena on asteittain kehittää MDoc:sta tieteenalat ylittävä ohjelma, johon kaikki halukkaat yliopistot ja työnantajaorganisaatiot voivat osallistua. Haluamme, että MDocs-ohjelma avaa tohtorikoulutettaville ovet myös yritysmaailmaan.

Ari Ahonen
toimitusjohtaja
Tekniikan Akatemia -säätiö TAF

Pirjo Nuutila
professori, tutkijakoulun johtaja
Turun yliopisto

Lue Lukijalta: Nuorille tutkijoille on saatava ura auki myös yrityksiin Turun Sanomista.

Ajankohtaista