Naisille suunnattu innovaatiopalkinto jaetaan toista kertaa: ehdotuksia palkinnon saajaksi otetaan nyt vastaan

Eduskunta ja Tekniikan Akatemia TAF etsivät ehdokkaita naisille suunnatun innovaatiopalkinnon saajaksi. Organisaatiot voivat nimetä ehdokkaitaan 1.12.2017–15.2.2018.

Naisille suunnattu innovaatiopalkinto myönnetään naiselle tai naisista koostuvalle ryhmälle tieteellisesti merkittävästä innovaatiosta teknologian tai talouden alalta. Palkinto jaetaan yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden päivänä 1. kesäkuuta 2018, ja se on suuruudeltaan 110 000 euroa.

Palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2017, jolloin se myönnettiin professori Hele Savinille nanoteknologiaa soveltavasta menetelmästä, jolla valmistetaan tehokkaita aurinkokennoja ”mustan piin” avulla. Palkinto jaetaan yhteensä kolme kertaa: vuosina 2017, 2018 ja 2019.

Ehdokkaita vuoden 2018 innovaatiopalkinnon saajaksi voi nimetä 1.12.2017–15.2.2018. Nimeämisiä otetaan vastaan vain organisaatioilta, kuten yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta, yliopistosairaaloilta, sairaanhoitopiireiltä, valtion tutkimuslaitoksilta, tiedeakatemioilta, yrityksiltä ja säätiöiltä. Palkinto kattaa kaikki talouden ja teknologian alat, kuten esimerkiksi bioteknologian, lääketieteellisen teknologian, materiaaliteknologian, ympäristöteknologian sekä tieto- ja viestintäteknologian. Palkittavien innovaattoreiden tulee olla Suomen kansalaisia. Vuonna 2017 palkinnon saajaksi nimettyjä henkilöitä ja ryhmiä saa nimetä uudestaan.

 

Nimeämiset toimitetaan sähköisesti osoitteessa taf.fi/innovaatiopalkinto.

 

Palkinto korostaa naisten asemaa innovaatiotoiminnassa

Vuonna 2016 eduskunta juhlisti yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden 110-vuotista historiaa perustamalla naisille suunnatun teknologiaan ja talouteen liittyvän innovaatiopalkinnon. Palkinto korostaa innovaatioiden tärkeyttä nyky-yhteiskunnassa ja tunnustaa naisten merkittävän osuuden uusien innovaatioiden tuottamasta talouskasvusta.

Palkinto edistää naisten mahdollisuuksia tuoda esille erityisosaamistaan ja esittää uusia ajatuksia yhteiskunnallisesti tärkeillä aloilla teknologian ja talouden parissa. Samalla tuetaan uusia innovaatioita ja uutta tutkimusta, jotka tuottavat Suomelle merkittävää yhteiskunnallista pääomaa sekä taloudellista hyvinvointia. Palkittavan innovaation ei kuitenkaan tarvitse olla uusi, eli aiemmin julkaisematon.

Palkintoprosessin toteutuksesta ja sen hallinnoinnista vastaa Tekniikan Akatemia TAF, jonka ehdotuksesta eduskunnan kansliatoimikunta on asettanut palkintoraadin arvioimaan nimetyt ehdokkaat. Palkintoraati valitsee nimettyjen ehdokkaiden joukosta korkeintaan kymmenen parasta kandidaattia. Eduskunnan kansliatoimikunta valitsee voittajan parhaiksi arvioitujen ehdokkaiden joukosta, ja eduskunnan puhemies luovuttaa palkinnon voittajalle tai voittajille 1.6.2018.

 

Lisätietoja palkinnosta:
Maija-Leena Paavola, eduskunnan pääsihteeri, maija-leena.paavola@eduskunta.fi
Marja Makarow, hallituksen puheenjohtaja, Tekniikan Akatemia TAF, marja.makarow@helsinki.fi

Lisätietoja nimeämisestä:
Eeva Sievi, operatiivinen johtaja, Tekniikan Akatemia TAF, eeva.sievi@taf.fi

 

KUVA: eduskunnan puhemies Maria Lohela luovuttamassa vuoden 2017 naisille suunnatun innovaatiopalkinnon professori Hele Savinille.

Ajankohtaista