Säätiöiltä miljoonarahoitus uuden teknologian kehittäjille

Kahdeksan suomalaista tieteen tukijaa jakaa yli 1,4 miljoonaa euroa apurahoja teknistieteelliseen tutkimukseen. Säätiöt tukevat myös merkittäviin läpimurtoihin tähtääviä riskihankkeita.

Yksityiset säätiöt jakavat omaisuuden tuotoistaan vuosittain satoja miljoonia euroja apurahoina suomalaiselle tieteelle ja taiteelle. Tekniikan Akatemia -säätiön (TAF) järjestämässä tilaisuudessa 4.4.2017 kahdeksan suomalaista säätiötä, rahastoa ja yhdistystä jakavat kaikkiaan 143 apurahaa tekniikan alan tutkimukseen ja kehitystyöhön. Apurahojen yhteissumma on 1 421 208 euroa.

Säätiöiden myöntämien apurahojen rooli Suomen tutkimusrahoituksessa on viime vuosina korostunut entisestään, kun valtion t&k-rahoitus on vähentynyt. Suomalaiset yksityiset säätiöt rahoittavat tutkimusta vuosittain arviolta 250 miljoonalla eurolla.

Jakotilaisuuden suurin rahoittaja kaikkiaan 853 500 euron apurahasummalla on geologian alan tutkimustoimintaa tukeva K. H. Renlundin säätiö.

”Säätiöiden tutkimusrahoituksen vahvuus on, että voimme rahoittaa myös hyvin riskipitoista tutkimusta”, K. H. Renlundin säätiön tieteellinen asiamies Carl Ehlers kertoo.

Yksi tekniseen läpimurtoon tähtäävistä riskihankkeista on Muon Solutions Oy, joka saa tilaisuudessa apurahat sekä K. H. Renlundin että Runar Bäckströmin säätiöiltä. Oululaistutkijoiden startup-yritys kehittää myoni-ilmaisinta, joka valjastaa kosmisen säteilyn maata pommittavat alkeishiukkaset malminetsinnän apuvälineeksi.

 

Säätiöistä merkittäviä tutkimusrahoittajia

Valtaosa suomalaistutkijoista on uransa varrella saanut yksityisten säätiöiden apurahoja. Vuonna 1908 kuolleen Karl Herman Renlundin perustaman säätiön 500 000 markan peruspääoma on onnistuneen sijoitustoiminnan ansiosta kasvanut yli 30 miljoonan euron omaisuudeksi. Säätiö on nykyisin geologian alan tutkimuksen merkittävä rahoittaja Suomessa.

1900-luvun alun teollisuuspatruuna Walter Ahlström ymmärsi hänkin tutkimus- ja kehitystyön merkityksen teollisuuden kilpailukyvylle. Vuonna 1926 perustettu säätiö on läpi historiansa tukenut nuorten diplomi-insinöörien jatkokoulutusta. Tämän vuoden apurahatilaisuudessa Walter Ahlströmin säätiö jakaa kaikkiaan 52 apurahaa teknilliseen tutkimukseen, jatko-opintoihin ja opintomatkoihin. Tuettavia tutkimusaiheita ovat esimerkiksi ympäristöystävällinen syanidivapaa kullan valmistusmenetelmä, uusi litiumakkumateriaalien valmistusmenetelmä sekä painotekniikalla valmistettavien taipuisien aurinkokennojen kehitystyö.

Runar Bäckströmin säätiö jakaa tilaisuudessa apurahoja 15:lle yritystoimintaa hyödyttävälle keksinnölle, yhteensä 225 000 euron arvosta. Myoni-ilmaisimen lisäksi rahaa saa muun muassa aivotärähdyksen paljastava pikatesti sekä kustannustehokas menetelmä lumen kesän yli varastointiin.

K. H. Renlundin säätiön asiamies Carl Ehlers vertaa tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoittamista riskisijoittamiseen.

”Joskus sijoitukset onnistuvat, joskus eivät. Mutta säätiön sijoitustuotot on hyvin käytetty, kun keskitymme tutkimusrahoituksessa uusiin asioihin.”

 

Opettajat avainasemassa

Jotta laadukkaan tutkimuksen tekijöitä olisi jatkossakin, tarvitaan myös hyviä opettajia. STV (Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland) palkitsee perinteiseen tapaan vuoden matemaattisten aineiden opettajan. Tänä vuonna palkinnon saa Uusikaarlepyyn Carleborgs-koulun ja Topelius-lukion matematiikan ja fysiikan opettaja Greta Kula.

”Greta Kulan innostus luonnontieteisiin tarttuu myös oppilaisiin. Yli puolet koulun oppilaista jatkaa opiskelua luonnontieteiden tai talouden parissa yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa. Iso syy tähän on heidän erinomainen opettajansa”, perustelee STV:n akatemiasihteeri Åsa Lindberg valintaa. Opettajapalkinnon suuruus on 6 000 euroa, josta opettaja saa 4 000 euroa ja koulu 2 000 euroa.

 

Tekniikan Akatemia -säätiön (TAF) 4.4.2017 Pörssisalissa järjestämässä tilaisuudessa kahdeksan suomalaista säätiötä, rahastoa ja yhdistystä jakaa yhteensä 1 421 208 euron arvosta apurahoja ja palkintoja teknistieteelliseen tutkimukseen. Apurahoja saa yhteensä 143 henkilöä, tutkimusryhmää ja organisaatiota.

 

Kaikki palkittavat innovaatiot: https://taf.fi/en/events/awarding-ceremony-of-scholarships-and-prizes/

 

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointipäällikkö Niina Suhonen,
niina.suhonen(at)taf.fi tai puh. +358 40 843 9438

 

Vuonna 2017 apurahoja ja palkintoja jakavat:

Walter Ahlströmin säätiö
Runar Bäckströmin säätiö
HPY:n Tutkimussäätiö
Toimitusjohtaja Tapani Järvisen ympäristöteknologiarahasto
K.H. Renlundin säätiö
Vuorineuvos Matti Sundbergin laaturahasto
Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland r.f.
Emil Aaltosen Säätiö – Teollisen kulttuurin tutkimusrahasto

Ajankohtaista