Ennätysmäärä ehdokkaita 2016 Millennium-teknologiapalkinnon saajaksi

Tekniikan Akatemian (TAF) myöntämä Millennium-teknologiapalkinto on maailmanlaajuisesti kasvavan kiinnostuksen kohteena. Seuraavan kerran toukokuussa 2016 jaettavan, miljoonan euron arvoisen palkinnon saajaksi on ehdotettu määräajan loppuun mennessä 79 innovaatiota. Nimettyjä innovaatioita on nyt kaksi kertaa enemmän kuin edellisellä kierroksella (40 kpl vuonna 2013). Henkilöitä nimettiin 114 (45 vuonna 2013), mikä on kaikkien aikojen ennätys. Tällä kierroksella nimettiin myös huomattavasti useammin tutkijaryhmiä innovaatioita kohden kuin aiemmin. Suomalainen tiedeyhteisö oli ennätyksellisen aktiivinen nimeämisissään. Eniten kandidaatteja on ehdolla Euroopasta ja Yhdysvalloista.

Teknologia-alueittain tarkasteltuna eniten ehdokkaita saatiin materiaali- ja prosessiteknologian aloilta. Myös terveysteknologia ja biolääketiede olivat hyvin edustettuina. Nimeämiskausi järjestettiin 16.3. – 31.7.2015, jonka aikana tutkimuslaitokset, yliopistot ja yritykset eri puolilta maailmaan saivat esittää ehdokkaita palkinnon saajaksi.

TAF:n toimitusjohtaja Juha Ylä-Jääski on tyytyväinen nimeämiskierroksen tuloksiin. ”Millennium-teknologiapalkinto arvostetaan korkealle kansainvälisissä tiedepiireissä. Panostimme tällä nimeämiskierroksella erityisesti kontaktiverkostojen hyödyntämiseen ja kohteenamme olivat nimeämisen kannalta keskeiset tahot. Tapasimme henkilökohtaisesti yliopistojen ja tutkimuslaitosten johtoa ulkomailla ja Suomessa. Lisäksi järjestimme palkinnon esittelytilaisuudet Los Angelesissa, CERNissä ja Shanghaissa. Työssämme saimme korvaamatonta tukea niin TAF:n hallinnolta kuin kumppaneiltammekin, erityisesti Aalto-yliopistolta”, Ylä-Jääski kertoo.

Nimetyt ehdokkaat seulotaan ja arvioidaan perusteellisesti kuluvan syksyn ja talven aikana. Työstä vastaa kansainvälinen palkintolautakunta, jonka puheenjohtaja, professori Jarl-Thure Eriksson odottaa innolla arviointityötä.

”On hienoa päästä arvioimaan näin runsasta ehdokasjoukkoa, josta valtaosa on aivan uusia nimiä. Jokainen arviointikierros on omanlaisensa eikä kukaan aiemmin nimetyistä ehdokkaista säily listoilla, ellei häntä nimetä uudelleen. Arvioinnissa on alusta asti ollut keskeisellä sijalla innovaation laaja merkitys yhteiskunnalliselle kehitykselle sekä vaikutus ihmisten elämänlaatuun. Tällä kertaa kiinnitämme erityisesti huomiota kestävään kasvuun”, Eriksson toteaa.

Päätöksen palkinnon saajasta tekee TAF:n hallitus, jonka uusi puheenjohtaja professori Marja Makarow sanoo, että Millennium-teknologiapalkinto hyvin onnistuneine nimeämiskierroksineen markkinoi Suomea korkean teknologian maana ja todistaa korkealaatuisen tutkimuksen keskeisestä roolista murroksellisten, kaupallisesti kilpailukykyisten teknologioitten perustana.

Palkinnon voittaja julkistetaan 24.5.2016 järjestettävässä palkinnonjakotilaisuudessa.

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Ylä-Jääski, puh.040 903 0606

TAF:n viestintä

 

Millennium-teknologiapalkinnon kumppanit:

Aalto-yliopisto, FIM, Neste, Nokia, Kone, Outotec, SEB, Vaisala

Ajankohtaista