Marja Makarow Tekniikan Akatemian hallituksen puheenjohtajaksi

Tekniikan Akatemian (TAF) hallitus on säätiön vuosikokouksessa 16.4.2015 nimittänyt professori Marja Makarowin Tekniikan Akatemian hallituksen puheenjohtajaksi seuraavalle kolmivuotiskaudelle 2015–2017. Makarow on Suomen Akatemian tutkimusasioista vastaava ylijohtaja vuodesta 2012. TAF:n työvaliokunnan jäsen Makarow on ollut vuodesta 2014. Hän toimi Millennium-teknologiapalkinnon kansainvälisen palkintolautakunnan puheenjohtajana vuonna 2008.

Makarow Marja - Kuva 1 2015
TAF:n uusi hallituksen puheenjohtaja Marja Makarow.

Vuosikokouksessa myös TAF:n hallituksen kokoonpanoa täydennettiin. Uusiksi jäseniksi valittiin Elinkeinoelämän keskusliiton hallituksen puheenjohtaja Matti Alahuhta, Åbo Akademin rehtori Mikko Hupa, Teknologiateollisuuden hallituksen jäsen Päivi Leiwo, Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston rehtori Anneli Pauli.

Marja Makarowilla on vahva kansainvälinen kokemus tutkimustyöstä ja sen rahoituksesta, tiede- ja innovaatiopolitiikasta ja yliopistohallinnosta. Hän toimi Euroopan tiedesäätiön pääjohtajana Ranskassa 2008–2011 ja Helsingin yliopiston tutkimuksesta, tutkijakoulutuksesta ja innovaatiotoiminnasta vastaavana vararehtorina 2003–2007. Hän oli Aalto-yliopiston hallituksen varapuheenjohtaja 2009–2012. EU:n tutkimus- ja innovaatiokomissaarin neuvonantajana Makarow toimi Euroopan tutkimusalueen komiteassa (ERAB) 2008–2012. Tällä hetkellä Makarow on mm. Euroopan Innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) hallintoneuvoston jäsen ja Suomen tutkimusinfrastruktuurikomitean puheenjohtaja.

”Haluan kiittää Tekniikan Akatemiaa minua kohtaan osoittamastaan luottamuksesta ja otan puheenjohtajan tehtävät innolla vastaan. Tekniikan Akatemialla on tärkeä tehtävä kestävää kasvua tukevan teknologian ja innovaatioiden lipunkantajana. TAF tunnetaan parhaiten kansainvälisestä Millennium-teknologiapalkinnosta. Viime vuosina säätiön toiminta on laajentunut tukemaan kotimaista teknologiaosaamista ja innovaatiotoimintaa, jotka ovat Suomen kilpailukyvyn ja kasvun peruspilareita. Kiinnostus ja innostus luonnontieteisiin ja tekniikkaan syntyy tai jää syntymättä jo lapsuus- ja nuoruusvaiheessa ja yksi TAF:n tavoitteista onkin innostaa nuoria tekniikan pariin – ensin opiskelemaan ja myöhemmin töihin teknologia-aloille”, Marja Makarow toteaa.

TAF:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2007 toiminut vuorineuvos Stig Gustavson jättää säätiön hyvillä mielin uuden puheenjohtajan ja hallituksen johtoon.

”Olen iloinen ja ylpeä siitä, että TAF:lla on raskaan sarjan hallitus, jossa on huippuammattilaisia suomalaisesta elinkeinoelämästä, valtiollisista organisaatioista, tekniikan tiedeyliopistoista sekä TAF:n perustajaorganisaatioista. Uusi puheenjohtaja Marja Makarow tuo hallitukseen erityisesti laajaa kansainvälistä osaamista tiedepolitiikassa. TAF on yhdeksässä vuodessa muotoutunut merkittäväksi neutraaliksi yhteistyöfoorumiksi teknologia-alan eri toimijoiden välillä ja TAF:n myöntämä Millennium-teknologiapalkinto on samassa ajassa saavuttanut tunnetun ja arvostetun aseman kansainvälisessä tiedeyhteisössä. Palkinnon tunnettuus on edesauttanut kansainvälistä tutkijavaihtoa Suomen huippuyksiköiden ja vastaavien ulkomaisten yksiköiden välillä. Uskon, että osaavan ja sitoutuneen hallituksen johdolla TAF:n yhteiskunnallinen vaikuttavuus kasvaa entisestään”, Gustavson toteaa.

 

 

Tekniikan Akatemian hallitus 2015 – 2017

 

Elinkeinoelämä:

Hallituksen puheenjohtaja Matti Alahuhta, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Hallituksen jäsen Kari Jordan, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Hallituksen jäsen Päivi Leiwo, Teknologiateollisuus

Hallituksen puheenjohtaja Jari Paasikivi, Teknologiateollisuus

 

Valtio:

Valtiosihteeri Martti Hetemäki, Valtiovarainministeriö

Yliasiamies Mikko Kosonen, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA

Pääjohtaja Pekka Soini, Innovaatiorahoituskeskus Tekes

Kansliapäällikkö Erkki Virtanen, Työ- ja elinkeinoministeriö

 

Tiedeyliopistot:

Rehtori Mikko Hupa, Åbo Akademi

Rehtori Anneli Pauli, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Rehtori Jouko Niinimäki, Oulun yliopisto

Rehtori Tuula Teeri, Aalto-yliopisto

 

Perustajaorganisaatiot:

Professori Jarl-Thure Eriksson, Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland STV (varapuheenjohtaja)

Professori Marja Makarow, Teknillisten Tieteiden Akatemia TTA (puheenjohtaja)

Kansanedustaja Marjo Matikainen-Kallström, Tekniikan Akateemisten Liitto TEK

Professori Yrjö Neuvo, Tekniikan edistämissäätiö TES

 

 

Lisätietoja:

Tekniikan Akatemia TAF

Hallituksen puheenjohtaja Marja Makarow, puh. +358 295 33 5002

Viestintä- ja markkinointipäällikkö Niina Suhonen, puh. +358 40 8439 438

Ajankohtaista