Säätiöiltä riskirahaa tekniikan alalle

Kymmenen suomalaista tieteen tukijaa jakaa torstaina 26.3.2015 yli 1,3 miljoonaa euroa apurahoja teknistieteelliseen tutkimukseen. Tekniikan Akatemian järjestämässä tilaisuudessa jaetaan kaikkiaan 134 tekniikan alan apurahaa ja palkintoa.

Yksityisillä säätiöillä on merkittävä rooli suomalaisessa tiede- ja teknologiarahoituksessa. Yksi torstaisista apurahan saajista on startup-yrittäjä Jussi Koskimäki. Runar Bäckströmin säätiön 15 000 euron apuraha Aid One -ensiapupeitteen kaupallistamiseen oli iloinen yllätys. Yrityksen tuoteoivallus on yksinkertainen, mutta tarpeellinen. Moni jättää elvyttämättä, koska pelkää tekevänsä jotakin väärin. Juuri myyntiin tuodun peitteen infografiikka ohjeistaa antamaan ensiapua oikein.

”Valmistamme lisää tuotetta ettei tarvitse myydä ei-oota, suojaamme tuotteen teollisoikeuksia ja osallistumme muutamille messuille”, suunnittelee toimitusjohtaja Koskimäki apurahan käyttöä.

Runar Bäckströmin säätiö jakaa tilaisuudessa 290 000 euron arvosta apurahoja kaikkiaan 16:lle yritystoimintaa hyödyttävälle keksinnölle. Tilaisuudessa jaettavista 1 350 276 euron apurahoista yritykset saavat 323 000 euroa, siis lähes neljänneksen. Säätiöillä on kykyä ja halua riskinottoon myös taantuman aikaan.

”Siemenvaiheen sijoituksista hyville liikeideoille on kova kysyntä”, Jussi Koskimäki vahvistaa.

Valtaosa tilaisuuden apurahoista jaetaan tekniikan alan tutkimustoiminnalle. Tänä vuonna tilaisuuden suurin rahoittaja kaikkiaan 712 000 euron apurahasummalla on geologian alan tutkimustoimintaa tukeva K. H. Renlundin säätiö.

Kauppa- ja teknillistieteellistä tutkimusta tukeva KAUTE-säätiö jakaa tilaisuudessa seitsemän apurahaa väitöskirja- ja postdoc-tutkimuksiin.

”Rahoitamme tutkimustoimintaa, mutta toivomme toki, että tutkimuksen tuloksista syntyy liiketoimintaa. Kaupallinen hyödynnettävyys on yksi rahoituskriteereistämme”, kertoo säätiön asiamies Jouni Lounasmaa. Tänä vuonna rahoitetaan muun muassa älykkäiden sähköverkkojen tutkimusta.

”Haluamme että verkot toimivat jatkossakin, kun uusiutuvien energiamuotojen tuotanto kasvaa”, sanoo Lounasmaa.

Säätiöt rahoittavat mielellään riskipitoisia hankkeita, jotka voivat onnistuessaan synnyttää todellisen teknologialoikan. Apurahatilaisuuden juhlapuhuja, Slush-teknologiatapahtuman perustaja Miki Kuusi on hänkin riskinoton ammattilainen. Nykyinen startup-yrittäjä analysoi juhlapuheessaan riskinoton tärkeyttä. Pohjois-Euroopan suurimmaksi teknologiatapahtumaksi noussut Slush on tästä elävä esimerkki. Suomalaisen startup-yritteliäisyyden symboliksi noussutta tapahtumaa ei olisi olemassa ilman kymmenien ihmisten halua riskinottoon.

”Tutkimuksen tekeminen – ja rahoittaminen – on riskin ottamista siinä missä yritystoimintakin”, Miki Kuusi toteaa.

Apurahatilaisuuden järjestää Millennium-teknologiapalkinnon jakava Tekniikan Akatemia.

Tekniikan Akatemian järjestämässä tilaisuudessa kymmenen suomalaista säätiötä, rahastoa ja yhdistystä jakaa yhteensä 1 350 276 euron arvosta apurahoja ja palkintoja teknistieteelliseen tutkimukseen. Apurahoja saa yhteensä 134 henkilöä, tutkimusryhmää ja organisaatiota.

Kaikki palkittavat: 2015 palkitut (pdf)

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointipäällikkö Niina Suhonen, niina.suhonen@taf.fi tai puh. +358 40 843 9438

Apurahoja ja palkintoja tilaisuudessa jakavat:

Walter Ahlströmin säätiö
Runar Bäckströmin säätiö
Toimitusjohtaja Tapani Järvisen ympäristöteknologiarahasto
K.H. Renlundin säätiö
KAUTE-säätiö: Aimo Puromäen erityisrahasto
KAUTE-säätiö: Niilo V. ja Lauri N. Santasalon erityisrahasto
Vuorineuvos Matti Sundbergin laaturahasto
Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland r.f.
Teknillisten Tieteiden Akatemia ry
Teollisen kulttuurin tutkimusrahasto

Ajankohtaista