Vuoden 2015 teknologiajohtajina palkitaan kaksi tuotekehityksen huippuosaajaa: Ponssen Juha Inberg ja Eniramin Jussi Pyörre siivittivät yrityksensä alansa johtajiksi

Vuoden 2015 teknologiajohtajiksi on valittu Ponsse Oyj:n Juha Inberg ja Eniram Oy:n Jussi Pyörre. Palkinto jaetaan tunnustuksena teknologiajohtajalle, joka on työllään vaikuttanut yrityksensä teknologiakyvykkyyteen ja kasvumahdollisuuksiin, toimii inspiroivana johtajana sekä vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnallisissa verkostoissa. Vuoden teknologiajohtaja -tunnustuspalkinto jaetaan Tekniikan Akatemian (TAF), Sitran ja Spinverse Oy:n yhteistyönä nyt viidettä kertaa.

Tuomaristo päätti tänä vuonna palkita kaksi teknologiajohtajaa, joista kumpikin on ollut luotsaamassa yritystään menestykseen osallistumalla hyvin käytännönläheisesti sen tuotekehitykseen. Yrityksinä sekä Ponsse että Eniram ovat huipputeknologialla ja älykkäillä järjestelmillä maailmanmarkkinoille ponnistavia oman tiensä kulkijoita. Ponsse on yksi suomalaisista edelläkävijöistä kiertotalouden liiketoimintamallien kehittäjänä huoltaen ja myyden myös vanhoja koneita, Eniram taas valittiin vuonna 2014 yhdeksi viidestä vuosikymmenen cleantech-yrityksestä Euroopassa (Cleantech Group 2014). Kustannussäästöjen lisäksi kumpikin yritys auttaa asiakkaitaan myös pienentämään päästöjään ja hiilijalanjälkeään.

Metsäkoneiden uranuurtaja

Juha Inberg
Juha Inberg

Juha Inberg aloitti työnsä Ponssella tuotekehitys- ja tutkimusinsinöörinä vuonna 2003 ja on toiminut vuodesta 2009 tuotekehitysjohtajana. Inbergin johdolla Ponssen T&K-tiimi on kyennyt muuttamaan markkinat innovaatioillaan. Yhtiön uusi puunkorjuukone yhdistää käyttäjäystävällisyyden ja uusimman teknologian: huippuluokan insinööriosaaminen näkyy testiympäristöstä aina suunnitteluun ja lopputuotteeseen asti.

”Juha Inberg on perusinsinööri sanan positiivisessa merkityksessä – henkilö, joka tekee työtään niin sanotusti kädet savessa. Hän on onnistunut tuomaan metsäkoneisiin uudenlaista lisäarvoa ja kilpailukykyä tietotekniikan avulla. Inberg on lisäksi saanut koko yrityksen toteuttamaan nopeaa, tehokasta ja arvokasta tuotekehitystyötä”, toteaa tuomariston puheenjohtaja, professori Yrjö Neuvo.

”Vuoden teknologiajohtaja -palkinto on tunnustus koko Ponssen tuotekehitykselle, ei pelkästään henkilökohtainen saavutus. Tuotekehitys on pitkäjänteistä työtä, jossa pidemmän aikavälin satsaukset ja asiakasyhteistyö kantavat tulosta. Vuoden 2009 jälkeen Ponsse on tuonut markkinoille edistyksellistä teknologiaa. Olemme haastavassa markkinatilanteessa pystyneet hyvin vastaamaan asiakkaiden uusiin tarpeisiin muuttuvassa puunkorjuun kentässä. Uusilla 8-pyöräisillä harvestereilla olemme pystyneet vahvistamaan jalansijaamme erityisesti markkinoilla, joilla puuta korjataan jyrkistä rinteistä ja heikosti kantavissa maastoissa”, Inberg toteaa.

Meriteollisuuden energianhallinnan edelläkävijä

Insinööritaito nousi perusteluksi myös meriteollisuuden energianhallintajärjestelmiä ja analytiikkapalveluja tuottavan Eniramin Jussi Pyörteen valinnassa. Innostavaksi ja hyväksi esiintyjäksi kuvailtu Pyörre on yksi yhtiön neljästä perustajasta ja ensimmäinen ohjelmistokehittäjä. Hänen työnsä on jättänyt kädenjälkensä yrityksen menestystuotteisiin ja hän osallistuu edelleen kokoamansa tiimin kehitystyöhön. Tuomaristo kiinnitti huomiota myös Eniramin nopeaan kasvuun ja kansainvälistymiseen, jotka Pyörteen tiimeineen kehittämä teknologia on mahdollistanut.

”Eniram on edelläkävijä merenkulun ja meriteollisuuden murroksessa. Informaatiotekniikka on juuri nyt mullistamassa merenkulkua enemmän kuin ala on muuttunut viimeiseen viiteenkymmeneen vuoteen. Viimeisin merkittävä muutos oli konttien keksiminen 1950-luvulla. Useat tuotteet ja ratkaisut, joita olemme kehittäneet, ovat tänä päivänä yleisesti hyväksyttyjä keinoja polttoaineen kulutuksen vähentämiseksi”, Pyörre kertoo.

”Olemme rakentaneet tyhjästä maailman parhaan keskittymän teollisen internetin osaajia meriteollisuuteen ja osoittaneet, että uusia innovatiivisia ja kannattavia yrityksiä voi perustaa myös perinteisille aloille. Eniramin osaamisen ydin on sujuvassa poikkitieteellisyydessä: meillä kapteenit, laivainsinöörit, matemaatikot ja ohjelmistokehittäjät vievät yhdessä teknologiaamme eteenpäin. On ollut hienoa huomata, että suorien kustannussäästöjen ohella laivojen miehistöt kisaavat nyt myös siitä, kuka pystyy navigoimaan tuottaen pienimmät päästöt.”

Teollisuuden toimintaedellytykset Suomessa varmistettava

Sekä Inberg että Pyörre lähettävät terveisinä päättäjille, että teollisuuden toimintaedellytyksistä ja Suomen kilpailukyvystä on pidettävä huolta.

”Suomen pitää pystyä varmistamaan kilpailukykyinen toimintaympäristö, jolla turvataan teollisuuden toimintaedellytykset kotimaassa. Jotta tuotekehitys pysyy Suomessa, myös valmistuksen pitää olla lähellä. Samalla innovaatiojärjestelmästä on pidettävä huolta turvaamalla sen rahoitus kokonaisuuden kannalta järkevästi. Tarvitsemme laaja-alaista osaamista yritystoiminnan kaikilla osa-alueilla myyntiä ja markkinointia myöten. Koulutusjärjestelmän toimivuus on kriittinen menestystekijä”, Inberg sanoo ja jatkaa:

”Innovaatio- ja tuotekehitystoimintaa ei saa liiaksi rajoittaa normistoilla. Esimerkiksi työkoneiden moottoreiden päästövaatimukset ovat luonnollinen kehityssuunta, mutta päästövaatimusten tiukoilla aikatauluilla ajetaan alas eurooppalaista kilpailukykyä.”

”Laivojen operoinnin energiatehokkuus on tällä hetkellä nopeasti kehittyvä alue ja markkinajohtaja-aseman säilyttäminen vaatii jatkuvaa uusiutumista ja innovointia. Me Eniramissa viemme eteenpäin suomalaista osaamista teollisessa internetissä. Kunnianhimoiset startupit sekä kansainvälistä kasvua hakevat kasvuyritykset tarvitsevat kaiken mahdollisen tuen tavoitteissaan kohti suurempaa menestystä. Esimerkiksi Tekesin apu on ollut meillä merkittävässä roolissa kiihdyttämässä tuotekehitystämme ja markkinoille menoa”, Pyörre summaa.

 

Lisätietoja:

 

Inbergin ja Pyörteen haastattelut ja kuvia: www.taf.fi

Tuomariston puheenjohtaja Yrjö Neuvo, puh. 0400 740 300

 

Tekniikan Akatemia (TAF)

Toimitusjohtaja Juha Ylä-Jääski, puh. 040 903 0606

Viestintä- ja markkinointipäällikkö Niina Suhonen, puh. 040 8439 438

 

Spinverse Oy:

Toimitusjohtaja Laura Koponen, puh. 040 350 0898

Projektipäällikkö Katriina Forsström, puh. 040 565 1325

 

Sitra:

Johtaja Mari Pantsar-Kallio, puh. 050 382 0755

 

Ponsse Oyj:

Teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg, puh. 0400 661 368

 

Eniram Oy:

Teknologiajohtaja Jussi Pyörre, puh. 0400 190 242