Kaksi kolmesta teknologiajohtajasta uskoo vähähiilisyyden vahvistavan kilpailukykyä

Spinversen, Tekniikan Akatemian ja Sitran CTO-kyselyn mukaan suomalaiset teknologiayritykset tunnistavat hyvin markkinoiden muutoksia ja signaaleja: vähähiilisyyteen ja teolliseen internetiin valmistaudutaan vakavissaan. Heikosta taloustilanteesta huolimatta reipas enemmistö teknologiayrityksistä on kasvattanut uusien tuotteiden ja palveluiden määrää kuluvana vuonna. Ensi vuosi nähdään selvästi positiivisessa valossa, mutta innovaatioprosessin tehokkuus voi asettaa nousulle riskin: vain 35 % vastaajista evaluoi innovaatiojärjestelmäänsä säännöllisesti.

Suomalaisille teknologiajohtajille suunnatun kyselyn tulokset näyttävät valoisammalta kuin voisi odottaa: 62 % kyselyyn vastanneista yrityksistä on kasvattanut uusien tuotteiden ja palveluiden määrää kuluneen vuoden aikana, ja lähes kaikilla muilla määrät ovat pysyneet samalla tasolla kuin aiemmin. T&K-budjetissa ja projektien määrässä edellisvuotisella tasolla pysyneet muodostavat enemmistön, ja projektien määrän kasvattajia on selvästi enemmän kuin vähentäjiä. Tulevaisuus nähdään positiivisena: Vuonna 2015 joka toinen yritys aikoo kasvattaa T&K-budjettiaan, eikä yksikään vastanneista yrityksistä ole vähentämässä T&K-henkilöstöä. Julkisen rahan osuuden T&K-budjetista odotetaan nousevan.

Innovaatiotoiminta on suomalaisissa teknologiayrityksissä korkealla sekä toimitusjohtajan että hallituksen agendalla. Teknologiajohtaja on yleensä vastuussa yrityksen innovaatioprosessista, mutta vain joka toinen on tyytyväinen sen tehokkuuteen. Alle viisi vuotta sitten lanseerattujen tuotteiden osuus liikevaihdosta vaihteleekin varsin laajalla spektrillä. Osa vaihtelusta selittyy yritysten ikäjakaumalla ja eri toimialoilla, mutta myös innovaatiotoiminnan tehokkuus ja kyvykkyys vaikuttanevat: vain 35 % vastaajista evaluoi innovaatiojärjestelmäänsä säännöllisesti. Vastanneista 28 % on käyttänyt ulkopuolista tukea arvioinnissa.

 

Hiilineutraaliudesta kilpailukykyä

Hiilineutraalius ja vähähiilisyys tunnistetaan yrityksen brändin kannalta arvokkaiksi, ja kaksi kolmesta teknologia­johtajasta uskoo vähähiilisyyden vahvistavan kilpailukykyä. Vähähiilisyyden toteuttaminen keskittyy tällä hetkellä päästöjen vähentämiseen ja tuotannon tehostamiseen. Yli puolet teknologiajohtajista pitää tärkeänä vähähiilisyyttä mahdollistavien tuotteiden tarjoamista ja noin 40 %:lle on tärkeää, että omat tuotteet ovat vähähiilisiä tai hiili­neutraaleja. Sama osuus vastaajista pitää vähähiilisyyteen investoimista tärkeänä. Suurimmat haasteet nähdään taloudellisissa kannusteissa ja markkinoissa, kuten uusien teknologioiden kaupallistamisessa yleensä. Hankinnoissa 30 % näkee vähähiilisyyden merkityksen olevan kasvussa. Tätä voidaan pitää positiivisena signaalina tulevaisuuden vahvoista kotimarkkinoista: liiketoiminnan kasvu vaatii referenssejä sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta.

 

Teollisesta internetistä vauhtia vähähiilisyyteen

Kuusi seitsemästä teknologiajohtajasta uskoo, että teollisen internetin vaikutus tulee olemaan suurempi kuin nyt ymmärretään. Vähähiilisyyden ja teollisen internetin välillä tunnistetaan useita kytköksiä: systeemien ja antureiden optimointi, suorituskykydatan hallinta ja ennakoiva huolto parantavat laitteiden ja tuotantovälineiden luotettavuutta. Teknologiajohtajien mielestä teollinen internet voi parantaa resurssien käytön näkyvyyttä ja sitä kautta tehostaa toimintaa. Esimerkeiksi nostettiin rakennusten terveys, koneiden suorituskyky ja alihankintaketjut.

 

Vuoden 2015 teknologiajohtajan nimeämiskausi avattu

Vuoden teknologiajohtaja (CTO of the Year) -tunnustuspalkinto jaetaan helmikuussa 2015 viidettä kertaa, voittaja julkistetaan 4.2.2015. Palkinnon jakavat Tekniikan Akatemia ja Spinverse Oy. Palkinnolla halutaan kiinnittää huomiota teknologiajohtajien merkittävään rooliin yrityksissä. Palkittava on inspiroiva teknologiajohtaja, joka on merkittävästi vaikuttanut yrityksensä teknologiakyvykkyyteen ja kasvumahdollisuuksiin, ja vaikuttaa aktiivisesti myös yhteiskunnallisissa verkostoissa. Vuoden 2014 teknologiajohtajaksi valittiin Neste Oil Oyj:n Lars Peter Lindfors. Vuonna 2013 palkittiin CrisolteQ Oy:n toimitusjohtaja Kenneth Ekman, 2012 Fortum Oyj:n silloinen teknologiajohtaja Petra Lundström ja vuonna 2011 F-Securen teknologiajohtaja Pirkka Palomäki. Ehdotuksia vuoden 2015 teknologiajohtajaksi voi esittää 21.11.2014 klo 24.00 asti osoitteessa www.vuodencto.fi.

 

T&K-barometriin vastasi 60 suomalaista teknologiajohtajaa. Tulokset julkistettiin Spinversen, TAF:in ja Sitran järjestämässä CTO Forumissa 22.10.2014 Helsingin Uunisaaressa.

 

CTO Surveyn tulokset

Lisätietoja:

Juha Ylä-Jääski
Toimitusjohtaja
Tekniikan Akatemia
Puh. 040 903 0606

Ajankohtaista